Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Alkalmazások

A termékekben és szolgáltatásokban testet öltő tudás, a szellemi hozzáadott érték növekvő hányada eredményezte Észak-Amerika és Japán előnyét a globális piacon, s Európának a tudásipar fejlesztésével kell ezt a hátrányt behoznia. A fejlesztések és innovációk a versenyképesség növelésének elengedhetetlen kellékei: intézetünk az Európai Unió tudománypolitikai törekvéseit vallja, s az informatikai tudás és a műszaki tudomány előtérbe állításával Magyarország gazdaság esélyeinek növelésén fáradozik. Az alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése mellett fontos feladat a megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás, szoftverfejlesztés területén. A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudománypolitikája hatékonyság-központú: dolgozóink szellemi tőkéjét gazdasági tőkévé konvertálva, minőségelvű szelekciót folytatunk az informatikai területek között.

A nemzeti sajátosságokat is figyelembe véve elmondhatjuk, hogy az alkalmazott kutatás szocializációs és értékközvetítő jelentősége meghatározó az egyének és közösségek boldogulásában, így a SZTAKI a kutatás-fejlesztés ösztönzése mellett feladatának érzi az infrastrukturális háttér megerősítését is. Virtuális intézeteink, alapkutatásainkat végző laboratóriumaink folyamatos stratégiai célú korszerűsítése elengedhetetlen a hosszú távú gazdasági fejlődés érdekében. Intézetünk ipari alkalmazásai, fejlesztései magukban hordoznak regionális és nemzetközi szempontokat egyaránt: kutatóinkat és fejlesztőmunkára alkalmas mérnökeinket, tudósainkat folyamatosan képezzük, így megfelelő módszertani segítséget tudunk nyújtani a tudás-intenzív gazdaságok legkülönbözőbb területein felmerülő problémák megoldásához. A közvéleményt és ipart a naprakész információkkal szolgáljuk, s igyekszünk az új tudományos és technológiai eredményeket "hitelesíteni" is. Ez utóbbi Magyarországnak mindig erőssége volt, s kötelességünk megőrizni és ápolni e hagyományt, hiszen ez alapját adja az ország szellemi erejének, értékei elismerésének is.