Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

HR-osztály

Az intézeti HR alapvető feladata a munkatársak teljes személyügyi szolgálata és támogatása a belépéstől a jogviszony megszűnéséig. Az intézeti HR tevékenységének specifikus jellemzője, hogy a humán stratégia elsősorban a kutató-fejlesztő részlegek igényei szerint alakul, ennek megvalósítása a mi tényleges feladatunk. A munkatársak előzetes kiválasztása a kutató-fejlesztő részlegekben történik, ebben a feladatunk a már kiválasztottakat segíteni a belépésben és a beilleszkedésben A HR készíti elő a dolgozó belépését, ennek során segíti az alkalmazó részleg vezetőjét a megfelelő alkalmazási mód, besorolás kiválasztásában, az új belépőt segíti a szükséges hivatalos lépések megtételében, gondoskodik a kinevezés szabályos előkészítéséről és aláírásáról.

A dolgozók a HR segítségével intézik a munkavégzésükhöz kapcsolódó személyes ügyeiket: pl. fizetésnélküli szabadság, tanfolyami részvétel, tartós távollét, fokozatszerzéssel kapcsolatos átsorolások, és más egyéni problémák megoldása. A HR gondoskodik a munkatársak személyi anyagának őrzéséről és aktualizálásáról, ennek során biztosítja a személyiségi jogok maradéktalan érvényesülését.

A szakmai-tudományos továbbképzés szintén specifikusan a kutató részlegekben alakul, ezért a  HR segíti a szakmai részlegeket a tehetséggondozással, tudományos továbbképzéssel összefüggő feladataikban, a munkaértékelés megszervezésében és lebonyolításában. A HR közvetlen felügyeletét az igazgató látja el, napi munkájában állandó kapcsolatban áll a Munkaügyi osztállyal, a kutató-fejlesztő és kiszolgáló részlegekkel.

Munkatársak

Pappné S. Pálma
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: Budapest, Kende u. 13-17
Szoba: K 126
Telefon: +36 1 279 6240
E-mail: papp.palmaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu