Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

PR-osztály

A világ arculatát ma minden korábbinál sokkal jobban határozza meg a tudomány. A harmadik évezred első évtizedét állandó és alapvető változások jellemezték, amelyek átrajzolták a tudomány világtérképét, a globális tudomány új korszaka köszöntött be. A Magyar Tudományos Akadémia küldetésnyilatkozatában kiemelt szerep jut a Public Relations-nek: a tudomány népszerűsítésének és minőségi képviseletének belföldön és külföldön egyaránt. Az utóbbi évtizedek technológiai fejlődésének és a fogyasztói igények változásának köszönhetően az egyetemes tudás beszédmódját, a róla alkotott társadalmi képet, sőt már magát a tudás fogalmát is elkezdték az adott médiumok sajátosságai alakítani. A SZTAKI tudománykommunikációs politikáját alapvetően határozza meg, hogy egyértelműen tisztázza a különbséget a valódi tudomány és a média által tudományosnak beállított, de csupán rendszerezett ismeretek egyéb formái között.  A konvergens média hibrid felületeinek megjelenésével a tudománykommunikáció módszertana lassan háttérbe került, s felhígult: a megfigyelések alapvető szerepe megkérdőjeleződni látszik, az egyetemes objektivitásra való törekvés pedig végleg kezd kikopni a köztudatból. Intézetünk PR-tevékenysége mindvégig a modern informálást tartja szem előtt: a hagyományos norma- és szabályrendszerhez ragaszkodva hiteles információs fellegvárként őrködik a társadalom tudás-transzferének tisztasága fölött.

Munkatársak

Pintér Dániel Gergő
Pintér Dániel Gergő
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17
Szoba: K125
Telefon: +36 1 279 6114
E-mail: pinter.daniel.gergoEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu