Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Bemutatás

Az Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI) a Magyar Tudományos Akadémia intézethálózatának tagja, az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete.

Az SZTAKI a tágan értelmezett informatika tudományának műhelye, az információtechnológia, számítástudomány és rokonterületei nemzeti kutatóbázisa. Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel foglalkozik, de a kutatások kiterjednek mindazon területekre, amelyek az alapkérdésekkel kapcsolatban állnak. Az alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése mellett fontos feladat a megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás, szoftverfejlesztés területén.

Alapelvünk a nemzetközi mércével mérhető alapkutatás, az eredményeket alkalmazó, az itthon és külföldön hasznosítható informatikai fejlesztések és magas szintű tanácsadási tevékenység egymásra épülésének megteremtése, a tágabb tématerületen egy kiválósági központ megvalósítása, mely vonzó témákat és körülményeket biztosít tehetséges fiatalok Ph.D. tanulmányához, alkotó tevékenységük megkezdéséhez.

Az Intézet tevékenységi filozófiája azon alapszik, hogy az alapkutatásra szakosodott, azt magas színvonalon végző alapkutató részlegek biztosítják:

az Intézet hazai és nemzetközi "goodwill-jét" egyes kiemelt területeken, olyan hasznosítható eredményeket és problémamegoldó környezetet, amely az Intézetnek versenyelőnyt biztosít az egyes termékekre, alkalmazási területekre szakosodott cégekkel szemben a rendszertervezés, szaktanácsadás területén, az egyetemi oktatáson keresztül tehetséges fiatalok bevonását a kutatói és alkalmazási feladatokba.

Ezzel szemben az alkalmazási-vállalkozási tevékenység nyeresége szolgál alapul a kutatáshoz és szaktanácsadáshoz szükséges infrastruktúra beszerzéséhez, és többletjövedelmet biztosít a kutatók számára (is) az alapkutatásra nyújtott költségvetési támogatáson felül.

Kutatási területek

Az Intézet által művelt témák a következő, egymással részben összefüggő területek szerint csoportosíthatók:

Alap- (felfedező) kutatási irányok

  •  Számítástudomány és -technika
  •  Rendszer és -irányításelmélet
  •  Gépi érzékelés és interakció
  •  Mérnöki és üzleti intelligencia

Alkalmazott kutatási irányok

  •  Járműipar és közlekedés
  •  Termelésinformatika és logisztika
  •  Energia és fenntartható fejlődés
  •  Biztonság és felügyelet
  •  Hálózatok, hálózati rendszerek és szolgáltatások, elosztott számítások

Célunk a mérnöki, matematikai és számítástudományi területen elért eredmények integrálása problémamegoldásokban és rendszerfejlesztésekben. Az Intézet hagyományosan nyílt szellemi közege tudja fenntartani azt a belső hidat, amely az elméleti alapkutatástól a prototípus-fejlesztésekig, alkalmazásokig, illetve rendszer-integrálásokig létrejött.

Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolataink közül elsőként az Európai Unió kitüntető Centre of Excellence címét kell említenünk. A SZTAKI - elsőként a régióból - 13 éve tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics). Az ERCIM vette át a világméretű WWW konzorcium európai irodáját, a SZTAKI pedig a WWW konzorcium magyar irodájának ad otthont.

Összhangban az európai kutatási térség kialakítását célzó törekvésekkel, nemzetközi virtuális intézetek és laboratóriumok kialakítását és működtetését segítjük elő. A Fraunhofer Társasághoz tartozó stuttgarti székhelyű Gyártástechnológia és Automatizálási Intézettel (IPA) budapesti székhellyel létrehozott Termelés és Üzleti Menedzsment Virtuális Intézet után az elmúlt években több nemzetközi virtuális laboratóriumot alapítottuk, többek között a CIM Kutató Központtal (Lugano), az Ipari Technologia-Transfer Központtal (Seibersdorf), a Szófiai Műegyetemmel, az INSA Rennes Egyetemmel és Bécsi Műszaki Egyetemmel. A SZTAKI az egyik alapító tagja a Magyar Info-Bionikai Kutatóközpontnak, melyben 12 magyar kutatóhely, egyetemi és akadémiai intézeti, a neurobiológia és az elektronika-számítástechnika interdiszciplináris kutatásában folytat együttműködést.

Kiemelkedő sikerrel szerepeltünk az EU VI. és VII. Keretprogramjában, ahol 37, támogatást nyert projektben voltunk résztvevők. Részt veszünk és támogatjuk a határokon átnyúló virtuális intézetek, laboratóriumok kialakítását. Az Intézet egyik kulcsszereplője az EU VI. Keretprogramba tartozó, a gyártás területén talán legjelentősebb kiválósági hálózatnak (Virtual Research Laboratory on Knowledge Community in Production) is. A SZTAKI volt a kezdeményezője a Central European Grid Consortium létrehozásának is, melynek célja a közép-európai országok Grid kutatásainak és infrastruktúra fejlesztéseinek összehangolása.

Az Intézet aktívan részt vesz az elektronikus kormányzattal összefüggő tervezési és fejlesztési tevékenységben, és kialakítottuk a minősített szoftver eszközök bemutatására, használatuk oktatására és a távszolgáltatásra (ASP) szolgáló infrastruktúrát.

Az Intézet számos munkatársa eredményesen működik közre a különböző témakörökben legjelentősebb nemzetközi tudományos szervezet (CIRP, IEEE, IFAC, IFIP, stb.) vezetésében és munkabizottságaiban. Több munkatársunk tagja vezető nemzetközi szakfolyóiratok szerkesztőbizottságának.

Szervezet

Az intézet operatív vezetése:

Igazgató:

Monostori László, akadémikus

Tudományos Igazgató:

Bokor József, akadémikus

Gazdasági Igazgató:

Kanizsainé Dörnyei Mariann

A külső tanácsadó testület:

Elnök: 

Csirik János, az MTA doktora

Hazai tagok:

Pap László, akadémikus
Stépán Gábor, akadémikus

Külföldi tag:

Prof. Jürgen Beyerer, Fraunhofer IOSB

Prof. Hendrik van Brussel, Katholieke Universiteit Leuven

Paul M. J. Van den Hof, Eindhoven University of Technology


A belső tudományos tanácsadó testület:  

Elnök: 

Keviczky László, akadémikus  

Tagok:

Bokor József, akadémikus

Demetrovics János, akadémikus

Hangos Katalin, az MTA doktora

Kis Tamás, PhD

Kovács László, PhD

Monostori László, akadémikus

Rónyai Lajos, akadémikus

Vámos Tibor, akadémikus

Az intézet története

Az intézet jelenlegi alapító okirata