Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Kapcsolatok

A nemzetközi kapcsolatok közül történelmileg elsőként az IFAC - International Federation of Automatic Control említendő meg. Ennek a szervezetnek az intézet már a 70-es években tagja volt, Vámos Tibor elnöke is volt 1981-84 között, az IFAC 1984-ben Budapesten tartotta kongresszusát. A szervezetben az intézet több vezető kutatója töltött be jelentős tisztségeket, elsősorban Keviczky László, de Bokor József és mások is. 20 éven keresztül volt a szervezet titkára Hencsey Gusztáv. A rendszerváltás előtt az IFAC mintegy „ablak volt a világra” a szakma vezető kutatóinak találkozó-, kapcsolatépítő helye, ösztöndíjak megszerzésének, együttműködések kezdeményezésének egyik fontos pontja. A számítógépes hálózatok terén végzett kiemelkedő eszköz- és szoftverfejlesztés eredményeképpen, elismeréseképpen az intézet még a 80-as évek vége felé csatlakozhatott – a korábban igen szigorúan embargós területen – először az európai, majd a nemzetközi számítógépes hálózatokhoz, illetve az azokat üzemeltető szervezetekhez. A rendszerváltás után a lehetőségek bővültek. Korábban a személyes kapcsolatok jelentették az intézet kapcsolatrendszerének döntő többségét, de SZTAKI - elsőként a régióból – 1994-ben tagja lett az ERCIM - European Research Consortium for Informatics and Mathematics integrációnak, az információtechnológia területén történő európai tudományos együttműködés elősegítésére alakult szervezetnek. Az ERCIM vette át a világméretű WWW konzorcium európai irodáját, a SZTAKI pedig a WWW konzorcium magyar irodájának a W3C - WWW Consortiumnak ad otthont.

A 90-es évek közepén a SZTAKI felismerte az Európai Keretprogramok jelentőségét. Ekkoriban még sok nehézséggel járt a bekapcsolódás, de az intézet részt vett már az FP4, FP5 keretprogramokban is. Sikeresen pályázott 2001-ben az Európai Unió  kitüntető EU Centre of Excellence címére, amivel – akkoriban jelentős – három évre szóló pénzügyi támogatás is járt. Az FP6, FP7 keretprogramokban – már EU-tagként – az intézet rendkívül eredményesen szerepelt, létszámarányra vetítve a legsikeresebb hazai intézmény. Számos projektben illetve kiválósági hálózatban vett részt, tucatnyi projektben koordinátorként. Evvel összefüggésben is jelentősen bővültek nemzetközi kapcsolatai; állíthatjuk, hogy Európában jól ismerik a SZTAKI-t. Nemzetközi tudományos integráló szerepe jelentős, tagja a legrangosabb nemzetközi szervezeteknek, mint  CIRP - College International pour la Recherche en Productique,  IEEE -   Institute of Electrical and Electronics Engineers, IFIP -  International Federation for Information Processing. Kutatói magas tisztségeket töltenek be  hazai és nemzetközi tudományos társaságokban. Az MTA SZTAKI több Nemzetközi Virtuális Laboratóriumot hozott létre európai intézetekkel közösen: Termelés és Üzleti Menedzsment Virtuális Intézet - MTA SZTAKI & Fraunhofer Institute IPA; CIM Virtuális Kutató Laboratórium - MTA SZTAKI & INSA Rennes, University of Sofia, University of Bucharest, University of Vienna, PIAP Warsawa, CIMSI Lugano. Kulcsszereplője az EU VI. Keretprogramba tartozó, a gyártástechnológia területén legjelentősebb kiválósági hálózatnak a Virtual Research Laboratorium on Knowledge Community in Production-nak. Az MTA SZTAKI volt a kezdeményezője a Central European Grid Consortium létrehozásának, melynek célja a Közép-Európai országok Grid kutatásainak és infrastruktúra fejlesztéseinek összehangolása.

A tengerentúli kapcsolatok közül legjelentősebbek a CNN-kutatásokban résztvevő Office of Naval Research, USA; National Science Foundation, USA; US Army Research Office (ARO) szervezetek. A hazai kutatás-fejlesztés területén a SZTAKI alapítója a Magyar Info-Bionikai Központnak, a Magyar GRID Kompetencia Központnak, az Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpontnak és tagja a Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési Központ és Innovációs Centrumnak.