Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Oktatás

Az oktatás az elmúlt évszázadban a modern társadalmak egyik legnagyobb alrendszerévé vált: ez az ágazat az aktív munkaerő egyik legjelentősebb foglalkoztatója. Az Európai Unió tagállamai e rendszer működtetésére fordítják nemzeti jövedelmük 6%-át, és költségvetésük 10-15%-át. Magyarországon, ahol 15-16 éves koráig gyakorlatilag mindenki, 18-19 éves koráig pedig a fiatalok többsége iskolába jár, és azon túl is egyre többen tanulnak, a népesség csaknem egyötöde az oktatás közvetlen fogyasztója. E tények ismeretében érthető, hogy oktatási tevékenységében a megértésen alapuló biztos tudás, valamint az ismeretek és készségek közötti helyes arány megtalálásának jelentőségét hangsúlyozza a Magyar tudományos Akadémia is.
A társadalom működését, fennmaradását legközvetlenebbül a gazdasági tevékenysége szolgálja. A termelési módok fejlődése, az emberi ismeretek gyarapodása egyre több ágra bontotta és egyre bővebb tudásbeli alapokra helyezte a termelő és szolgáltató tevékenységet. A gazdaság által mozgatott anyagi erőforrások mennyisége és ennek a tőkének a természete ma már meghatározó a társadalmi viszonyok tekintetében. Ennek a folyamatnak a részeként megfigyelhető az is, hogy a gazdaság szereplői, szervezetei egyre nagyobb figyelmet fordítanak a saját fejlődésüket befolyásoló oktatásra és képzésre. Az egyetemi graduális is posztgraduális oktatást az Intézet továbbra is a kutatási tevékenység fontos velejárójaként és a jövőépítés elengedhetetlen feltételének tekinti. Kutatóink rendszeres oktatási tevékenységet folytatnak a következő hazai felsőoktatási intézményekben: BME, ELTE, BCE, VE, PTE, ME, PPKE, de megjelennek a világ számos nagynevű egyetemén is. Az együttműködési formák sokrétűek: kutatók teljes, vagy egészállású egyetemi foglalkoztatása, kihelyezett tanszékek, egyetemi tanszékek vezetése, közreműködés informatikai karok létrehozásában. Átlagosan mintegy 30 Ph.D. hallgató végzi kutatómunkáját az Intézetben, vezető kutatók témavezetése mellett. A hazai doktori iskolákban munkatársaink 25 esetben szerepelnek külső, és 5 ízben belső alapító tagként. Intézetünk – a kulcskompetenciák folyamatos szem előtt tartásával - fontos szerepet játszik a hazai E-Learning kutatásokban és fejlesztésekben.