Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Gáspár Péter, kutatólabor vezető
Gáspár Péter
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17
Szoba: K 220
Telefon: +36 1 279 6171
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: gaspar.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: https://www.sztaki.hu/gaspar-peter
Részleg: Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium

Bemutatkozás

Gáspár Péter az M.Sc. végzettségét 1985-ben és Ph.D. fokozatát 1997-ben szerezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán, míg a D.Sc. tudományos fokozatát a Magyar Tudományos Akadémián 2007-ben. 1990 óta kutatóként dolgozik a az MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Laboratóriumában, majd 2007-től ugyanott tudományos tanácsadói minőségben. A Laboratóriumon belül a Járműdinamika és Irányítás Kutatócsoport vezetője. A BME egyetemi tanáraként 2013-tól a Közlekedés és Járműirányítási Tanszék vezetője. Az IFAC Járműirányítási és Közlekedési Bizottságainak tagja. Több irányításelméleti szakkönyv társszerzője. Ezeken kívül 52 folyóiratcikk, 4 könyvfejezet és 176 konferencia előadás szerzője, több mint 465 hivatkozással. Kutatási érdeklődése a lineáris és nemlineáris rendszerekre, robusztus irányításra, rendszer identifikációra és irányítási célú identifikációra terjed ki. Ipari motiváltságú érdeklődése mechanikai rendszereket, jármű struktúrákat és járműirányítást foglalja magában.

Beosztások

 • Csoportvezető: Járműdinamika és Irányítás
 • Tudományos tanácsadó: MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratórium

Végzettség

 • D.Sc. fokozat Magyar Tudományos Akadémia, 2007
 • Ph.D. fokozat BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, 1997
 • M.Sc. BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, okl. gépészmérnök, 1985

Kutatási területek

 • Lineáris és nemlineáris modell alapú irányítástervezési módszerek
 • Járműkomponensek irányítás, pl. Változtatható geometriájú futómű, futómű globális irányítása
 • Járműoszlop kooperatív irányítása
 • Járművek integrált irányítása
 • Decentralizált irányítási architektúrák

Tagságok, megbízatások

 • MTA Számítástechnikai és Automatizálási Bizottság tagja
 • IFAC Járműirányítási Bizottságának tagja
 • IFAC Közlekedési Bizottságának tagja

Oktatási tevékenység

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Irányításelmélet (MSc képzés)
  • Járműirányítás (BSc képzés)

Válogatott projektek

 • TRUCKDAS projekt (2009-2012)
  • A TRUCKDAS projekt (Vezetéstámogató elosztott rendszerek innovációja haszongépjárműves platformra) célja aktív biztonsági és vezetőtámogató funkciók megvalósítása volt haszongépjárműves platformra annak érdekében, hogy segítségükkel a haszongépjárművekre jellemző szigorú gazdaságossági feltételek és üzemeltetési körülmények között is elérje a kívánt balesetszám-csökkentő hatást.
 • Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont (2004-2008)
  • Az EJJT projekt célja az egyetemi és akadémiai járműipari kompetencia/tudás felépítése és a vállalati szféra részére történő szolgáltatása. Fontos kutatási területek voltak a különféle járműkomponens szintű irányítások, az integrált irányítások és az elosztott irányítási struktúrák. Ezekhez a kutatási területekhez szorosan kapcsolódtak a szoftver technológiák tervezési kérdései.

- Primerköri nyomásszabályozó átalakítás (2003-2004)

  • A projekt során az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. régi relés Primerköri nyomásszabályozóját cseréltük le saját fejlesztésű korszerű, elosztott, PLC-alapú szabályozórendszerre. Korszerű irányítási algoritmusokat dolgoztunk ki és implementáltunk. A projekt része volt az Atomerőmű teljesítménynövelési projektjének.

- Nemlineáris rendszerek irányítási célú modellezése (2005-2008)

  • Az OTKA kutatás célkitűzése volt a folytonos idejű nemlineáris állapotegyenletekkel leírt modellekben szereplő paramétereknek bemenet-kimenet mérési adatok segítségével történő becslése, az úgynevezett szürkedoboz (grey-box) identifikációs probléma megoldása. Kutatásaink során a folytonos idejű lineáris változó paraméterű (LPV) modelleken alapuló szürkedoboz paraméterbecslési probléma megoldására fókuszáltunk és különös tekintettel olyan kérdések megválaszolására, mint az ismeretlenkezdeti érték által okozott bizonytalanság kiküszöbölése vagy a mintavételezési idő hatása az identifikációs eljárás konvergenciájára.

Publikációs adatbázisok

Publikációk

[Időrendben] [Kategóriákba sorolva ]

2019.

Performance and robustness assessment of H∞ active anti-roll bar control system by using a software environment
Szerzők: Vu, V T; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 9th IFAC International Symposium on Advances in Automotive Control, AAC, 2019 (Oldalszám: 255-260)
Performance and robustness assessment of H∞ active anti-roll bar control system by using a software environment
Szerzők: Vu, V T; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 52, Füzetszám: 5, Oldalszám: 255-260)
Road surface estimation based LPV control design for autonomous vehicles
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 3rd IFAC Workshop on Linear Parameter-Varying Systems, LPVS 2019 (Oldalszám: 120-125)
Motion Planning for Highly Automated Road Vehicles with a Hybrid Approach Using Nonlinear Optimization and Artificial Neural Networks
Szerzők: Hegedüs, Ferenc; Bécsi, Tamás; Aradi, Szilárd; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING (Kötetszám: 65, Füzetszám: 3, Oldalszám: 148-160)
Model based vehicle localization via an iterative parameter estimation
Szerzők: Fazekas, Máté; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 26th IAVSD Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, IAVSD 2019 (Oldalszám: 1-10)
Maximizing autonomous in-wheel electric vehicle battery state of charge with optimal control allocation
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter; Basargan, H
Megjelenés: 2019.
Megjelent: (Oldalszám: 250-255)
Model Predictive Control Design for Overtaking Maneuvers for Multi-Vehicle Scenarios
Szerzők: Németh, Balázs; Hegedűs, T; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: (Oldalszám: 744-749)
Robustness analysis and reconfiguration strategy of autonomous vehicles in intersections
Szerzők: Szilassy, P; Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Szauter, F; Pup, D
Megjelenés: 2019.
Megjelent: (Oldalszám: 45-50)
Sensitivity and Performance Evaluation of Multiple-Model State Estimation Algorithms for Autonomous Vehicle Functions
Szerzők: Törő, Olivér; Bécsi, Tamás; Aradi, Szilárd; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION (Kötetszám: 2019, Oldalszám: 1-13)
A predictive control for autonomous vehicles using big data analysis
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 9th IFAC International Symposium on Advances in Automotive Control, AAC, 2019 (Oldalszám: 191-196)
A predictive control for autonomous vehicles using big data analysis
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 52, Füzetszám: 5, Oldalszám: 191-196)
The design of an H∞/LPV active braking control to improve vehicle roll stability
Szerzők: Vu, V T; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 7th IFAC Symposium on Systems Structure and Control (SSSC 2019) (Oldalszám: 1-6)
Study on a road surface estimation method based on big data analysis
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Pup, D; Szauter, F
Megjelenés: 2019.
Megjelent: (Oldalszám: 57-62)
State estimation of an electro-pneumatic gearbox actuator
Szerzők: Szabo, A; Becsi, T; Gáspár, Péter; Aradi, Sz
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 9th IFAC International Symposium on Advances in Automotive Control, AAC, 2019 (Oldalszám: 329-334)
State estimation of an electro-pneumatic gearbox actuator
Szerzők: Szabó, Ádám; Bécsi, Tamás; Gáspár, Péter; Aradi, Szilárd
Megjelenés: 2019.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 52, Füzetszám: 5, Oldalszám: 329-334)
Lateral control design for autonomous vehicles using a big data-based approach
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 26th IAVSD Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, IAVSD 2019 (Oldalszám: 1-7)
LPV Design for the Control of Heterogeneous Traffic Flow with Autonomous Vehicles
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA (Kötetszám: 16, Füzetszám: 7, Oldalszám: 233-246)
Coordination of automated and human-driven vehicles in intersection scenarios
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: (Oldalszám: 1-6)
Design and robustness analysis of autonomous vehicles in intersections
Szerzők: Szilassy, P; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 52, Füzetszám: 8, Oldalszám: 321-326)
Enhancement of autonomous vehicle control via the contributions of big data analysis
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: (Oldalszám: 319-324)
Coordination of Independent Steering and Torque Vectoring in a Variable-Geometry Suspension System
Szerzők: Németh, Balázs; Fényes, Dániel; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2019.
Megjelent: IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY (Kötetszám: 27, Füzetszám: 5, Oldalszám: 2209-2220)
Control strategy for the optimization of mixed traffic flow with autonomous vehicles
Szerzők: Németh, Balázs; Bede, Zsuzsanna; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 52, Füzetszám: 8, Oldalszám: 227-232)
Adaptive Semi-Active Suspension Design Considering Cloud-based Road Information
Szerzők: Mihály, András; Kisari, Ádám; Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2019.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 52, Füzetszám: 5, Oldalszám: 249-254)
Building upon Modularity in Artificial Neural Networks
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Balázs, Gábor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: ERCIM NEWS (Füzetszám: 116, Oldalszám: 30-31)
Graph-based Multi-Vehicle Overtaking Strategy for Autonomous Vehicles
Szerzők: Hegedűs, T; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 9th IFAC International Symposium on Advances in Automotive Control, AAC, 2019 (Oldalszám: 372-377)
Graph-based Multi-Vehicle Overtaking Strategy for Autonomous Vehicles
Szerzők: Hegedűs, Tamás; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 52, Füzetszám: 5, Oldalszám: 372-377)
An Investigation into the Oil Leakage Effect Inside the Electronic Servo-valve for an H∞/LPV Active Anti-roll Bar System
Szerzők: Vu, V T; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS (Kötetszám: 17, Füzetszám: 11, Oldalszám: 2917-2928)
Iterative parameter identication method of a vehicle odometry model
Szerzők: Fazekas, Máté; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 8th IFAC Symposium on Mechatronic Systems (MECHATRONICS 2019) (Oldalszám: 602-607)
Impact of big data on the design of MPC control for autonomous vehicles
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: (Oldalszám: 4154-4159)
Hybrid DDPG Approach for Vehicle Motion Planning
Szerzők: Fehér, Árpád; Aradi, Szilárd; Hegedüs, Ferenc; Bécsi, Tamás; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: (Oldalszám: 422-429)
H ∞ / LPV controller design for an active anti-roll bar system of heavy vehicles using parameter dependent weighting functions
Szerzők: Vu, V T; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: HELIYON (Kötetszám: 5, Füzetszám: 6, Oldalszám: 1-11)
A Heuristic Approach to Road Environment-type Detection from Traffic Sign Data
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Balázs, G; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2019.
Megjelent: (Oldalszám: 288-293)
Adaptive Semi-Active Suspension Design Considering Cloud-based Road Information
Szerzők: Mihály, András; Kisari, Ádám; Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2019.
Megjelent: 9th IFAC International Symposium on Advances in Automotive Control, AAC, 2019 (Oldalszám: 249-254)

2018.

Modeling of Driver Steering Behavior for the Control Design of Automated Vehicles
Szerzők: Németh, Balázs; Sántha, Gergely; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 75-80)
MPC-based coordinated control design for look-ahead vehicles and traffic flow
Szerzők: Németh, Balázs; Bede, Zs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 247-252)
IMM Bernoulli Gaussian Particle Filter
Szerzők: Törő, Olivér; Bécsi, Tamás; Aradi, Szilárd; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 51, Füzetszám: 22)
A Novel Big-data-based Estimation Method of Side-slip Angles for Autonomous Road Vehicles
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Madani, K; Gusikhin, O
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 420-426)
Optimal Control of Overtaking Maneuver for Intelligent Vehicles
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Hegedűs, T
Megjelenés: 2018.
Megjelent: JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION (Kötetszám: 2018, Oldalszám: 1-12)
Side-slip angle estimation of autonomous road vehicles based on big data analysis
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Asszonyi, M; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 849-854)
Reconfiguration control of in-wheel electric vehicle based on battery state of charge
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 243-248)
Real-time Look-ahead Cruise Control Simulator
Szerzők: Mihály, András; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 46, Füzetszám: 1, Oldalszám: 11-16)
Detecting Change in the Urban Road Environment Along a Route Based on Traffic Sign and Crossroad Data
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Balázs, Gábor; Gerencsér, László; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Kováčiková, T; [et, al.]
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Füzetszám: 222, Oldalszám: 252-262)
Design of the optimal motions of autonomous vehicles in intersections through neural networks
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Szőcs, D; Mihály, András
Megjelenés: 2018.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 51, Füzetszám: 9, Oldalszám: 19-24)
Cloud Aided Implementation of Energy Optimal Look-ahead Speed Control
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Kisari, Ádám; Bakos, Ádám; Németh, Balázs; Mihály, András
Megjelenés: 2018.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 51, Füzetszám: 9, Oldalszám: 361-366)
Anti-lock braking control design for electric vehicles using LPV methods
Szerzők: Németh, Balázs; Fazekas, M; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 511-516)
Analysis of autonomous vehicle dynamics based on the big data approach
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 219-224)
Control design of an electro-pneumatic gearbox actuator
Szerzők: Szabo, A; Becsi, T; Gáspár, Péter; Aradi, Sz
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 1-6)
Control design of variable-geometry suspension systems using a reconfiguration strategy
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 81-86)
Design and Verification of Autonomous Steering Control Based on Driver Modeling
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Sántha, G
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 953-958)
Data-Driven Reachability Analysis for the Reconfiguration of Vehicle Control Systems
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS 2018 (Oldalszám: 1-6)
Control oriented modeling of an electro-pneumatic gearbox actuator
Szerzők: Szabo, A; Becsi, T; Gáspár, Péter; Aradi, Sz
Megjelenés: 2018.
Megjelent: (Oldalszám: 2623-2628)
ANN-based Classification of Urban Road Environments from Traffic Sign and Crossroad Data
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Balázs, Gábor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
Megjelent: ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA (Kötetszám: 15, Füzetszám: 8, Oldalszám: 83-100)

2017.

Reconfigurable Control Design of Steering and Torque Vectoring Based on Reachability Set Analysis
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Fényes, Dániel; Bokor, József
Megjelenés: 2017.
Megjelent: IFAC PAPERS ONLINE (Kötetszám: 50, Füzetszám: 1, Oldalszám: 3702-3707)
Robust Control of Single-Mast Stacker Cranes
Szerzők: Hajdú, S; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA (Kötetszám: 14, Füzetszám: 4, Oldalszám: 105-119)
Optimizing Traffic Control for a Minimization of Fuel Consumptions and Emission Values
Szerzők: Bede, Zsuzsanna; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Tandon, Mahesh Chandra; Ghosh, Purnendu
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 99-101)
Optimal control design of a variable-geometry suspension with electro-hydraulic actuator
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Szakál, Anikó
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 337-341)
Nonlinear analysis and control of a variable-geometry suspension system
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: CONTROL ENGINEERING PRACTICE (Kötetszám: 61, Oldalszám: 279-291)
Robust Fault-Tolerant Control of In-Wheel Driven Bus with Cornering Energy Minimization
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2017.
Megjelent: STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING (Kötetszám: 63, Füzetszám: 1, Oldalszám: 35-44)
Robust control design for the integration of steering and torque vectoring using a variable-geometry suspension system
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Fényes, Dániel; Bokor, József
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 291-296)
The relationship between the traffic flow and the look-ahead cruise control
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (Kötetszám: 18, Füzetszám: 5, Oldalszám: 1154-1164)
Tuning of Look-ahead Cruise Control in HIL Vehicle Simulator
Szerzők: Mihály, András; Baranyi, Márk; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 45, Füzetszám: 3, Oldalszám: 157-161)
Terrain and speed-limit optimized cruise control for heavy road vehicles
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Németh, Balázs; Mihály, András; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Balázs, Boglárka
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 105-112)
Simulation-based analysis of mixed traffic flow using VISSIM environment
Szerzők: Bede, Zsuzsanna; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Szakál, Anikó
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 347-351)
Multiple Fault-Tolerant In-Wheel Vehicle Control Based on High-level Control Reconfiguration
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2017.
Megjelent: IFAC PAPERS ONLINE (Kötetszám: 50, Füzetszám: 1, Oldalszám: 8606-8611)
Multi objective H∞ active anti-roll bar control for heavy vehicles
Szerzők: Vu, V-T; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: IFAC PAPERS ONLINE (Kötetszám: 50, Füzetszám: 1, Oldalszám: 13802-13807)
Detecting change in road environment via analysis of marked point processes associated with traffic signs
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gerencsér, László; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA (Kötetszám: 22, Oldalszám: 75-84)
Design of adaptive vehicle suspension using cloud-based road data
Szerzők: Mihály, András; Kisari, Ádám; Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 529-534)
Control design of traffic flow using look-ahead vehicles to increase energy efficiency
Szerzők: Németh, Balázs; Bede, Zsuzsanna; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 3530-3535)
Control design of an electro-hydraulic actuator for variable-geometry suspension systems
Szerzők: Németh, Balázs; Fényes, Dániel; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 180-185)
Enhancing roll stability of heavy vehicle by LQR active anti-roll bar control using electronic servovalve hydraulic actuators
Szerzők: Vu, T V; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: VEHICLE SYSTEM DYNAMICS (Kötetszám: 55, Füzetszám: 9, Oldalszám: 1405-1429)
Identifying the Urban Road Environment Type From Traffic Sign Data Using an Artificial Neural Network
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Balázs, Gábor; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Češkovič, M; Bréda, R; Bucko, S; Schrӧtter, M
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Füzetszám: 7, Oldalszám: 42-49)
Modelling and analysis of mixed traffic flow with look-ahead controlled vehicles
Szerzők: Németh, Balázs; Bede, Zsuzsanna; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: IFAC PAPERS ONLINE (Kötetszám: 50, Füzetszám: 1, Oldalszám: 15639-15644)
Modeling and Simulation Based Analysis of Multi-Class Traffic with Look-Ahead Controlled Vehicles
Szerzők: Bede, Zs; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA (Kötetszám: 27, Oldalszám: 593-599)
Locating roadworks sites via detecting change in lateral positions of traffic signs measured relative to the ego -car
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Balázs, Gábor; Gerencsér, László; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA (Kötetszám: 27, Oldalszám: 341-348)
Inferring the actual urban road environment from traffic sign data using a minimum description length approach
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Balázs, Gábor; Gerencsér, László; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Megjelent: TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA (Kötetszám: 27, Oldalszám: 516-523)
Analysis and robust control design of a steering system for autonomous vehicles
Szerzők: Németh, Balázs; Fényes, Dániel; Gáspár, Péter; Mihály, András
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 535-540)

2016.

Optimal control and construction design of variable-geometry suspension systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Rosemberger, M; Plöchl, M; Six, K; Edelmann, J
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 617-622)
Nonlinear analysis of vehicle control actuations based on controlled invariant sets
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE (Kötetszám: 26, Füzetszám: 1, Oldalszám: 31-43)
Nonlinear analysis of actuator interventions using robust controlled invariant sets
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Szerkesztő: Rosemberger, M; Plöchl, M; Six, K; Edelmann, J
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 375-381)
Multi-body modelling of single-mast stacker cranes
Szerzők: Hajdu, Sándor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: International Journal of Engineering Systems Modelling and Simulation (Kötetszám: 8, Füzetszám: 3, Oldalszám: 218-226)
Reducing the Mast Vibration of Single-Mast Stacker Cranes by Gain-Scheduled Control
Szerzők: Hajdu, Sándor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE (Kötetszám: 26, Füzetszám: 4, Oldalszám: 791-802)
Robust and fault-tolerant control of in-wheel vehicles with cornering resistance minimization
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 2590-2595)
The impact of traffic flow on the look-ahead cruise control
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 5988-5993)
The impact of suspension control on the controllability of the lateral vehicle dynamics
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Bokor, József; Sename, O; Dugard, L
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 1576-1581)
Trajectory tracking based on independently controlled variable-geometry suspension for in-wheel electric vehicles
Szerzők: Németh, Balázs; Fényes, Dániel; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 1570-1575)
Simulator based driver categorization and linear model identification
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: IFAC-PAPERSONLINE (Kötetszám: 49, Füzetszám: 3, Oldalszám: 255-260)
LPV-based integrated vehicle control design considering the nonlinear characteristics of the tire
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 6893-6898)
Integrated control design for driver assistance systems based on LPV methods
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2016.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL (Kötetszám: 89, Füzetszám: 12, Oldalszám: 2420-2433)
Control-oriented modelling of the variable-geometry Suspension for independent steering purposes
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Zobory, I
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 303-309)
Control of a variable-geometry suspension as independent wheel steering
Szerzők: Németh, Balázs; Fényes, Dániel; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: 13th International Symposium on Advanced Vehicle Control, AVEC'16 (Oldalszám: 1-6)
Analysis of look-ahead control on traffic flow
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Mihály, András; Bokor, József
Megjelenés: 2016.
Megjelent: IFAC-PAPERSONLINE (Kötetszám: 49, Füzetszám: 3, Oldalszám: 261-266)
Analysis of Interactions Between Look-Ahead Control and Traffic Speed
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Mihály, András
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 2459-2464)
Handling of zero-crossing problems in the design of variable-geometry suspension control
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Szakál, Anikó
Megjelenés: 2016.
Megjelent: (Oldalszám: 237-242)
H∞ active anti-roll bar control to prevent rollover of heavy vehicles: a robustness analysis
Szerzők: Vu, V-T; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: IFAC-PAPERSONLINE (Kötetszám: 49, Füzetszám: 9, Oldalszám: 99-104)
Independent wheel steering control design based on variable-geometry suspension
Szerzők: Németh, Balázs; Fényes, Dániel; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: IFAC-PAPERSONLINE (Kötetszám: 49, Füzetszám: 11, Oldalszám: 426-431)
In-wheel vehicle control implementation with energy and safety considerations
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2016.
Megjelent: International Symposium on Stability, Vibration, and Control of Machines and Structures (SVCS 2016) (Oldalszám: 1-11)
Implementation of a robust cruise control using look-ahead method
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Basset, M; Orjuela, R
Megjelenés: 2016.
Megjelent: IFAC-PAPERSONLINE (Kötetszám: 49, Füzetszám: 11, Oldalszám: 505-510)
Active anti-roll bar control using electronic servo valve hydraulic damper on single unit heavy vehicle
Szerzők: Vu, V T; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Megjelent: IFAC-PAPERSONLINE (Kötetszám: 49, Füzetszám: 11, Oldalszám: 418-425)

2015.

Robust H∞ Design of an Automotive Cruise Control System
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Orjuela, Rodolfo; Basset, Michel
Megjelenés: 2015.
Megjelent: IFAC Workshop on Engine and Powertrain Control, Simulation and Modeling, E-COSM 2015 (Oldalszám: 1-6)
Robust H∞ Design of an Automotive Cruise Control System
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Orjuela, Rodolfo; Basset, Michel
Megjelenés: 2015.
Megjelent: IFAC-PAPERSONLINE (Kötetszám: 48, Füzetszám: 15, Oldalszám: 341-346)
Reconfgurable Fault-Tolerant Control of In-Wheel Electric Vehicles with Steering System Failure*
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: IFAC-PAPERSONLINE (Kötetszám: 48, Füzetszám: 26, Oldalszám: 49-54)
Optimal control and construction design of variable-geometry suspension systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: 24th International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks (Oldalszám: 1-7)
Nonlinear analysis of actuator interventions using robust controlled invariant sets
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2015.
Megjelent: 24th International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks (Oldalszám: 1-7)
Robust look-ahead cruise control design based on the H-inf method
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Preprints (ROCOND'15) (Oldalszám: 19-24)
Robust reconfigurable control for in-wheel electric vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József; Mihály, András; Szabó, Zoltán; Fülep, Timea; Szauter, Ferenc
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 36-41)
Set-based actuator reconfiguration analysis for the integrated control of lateral vehicle dynamics
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 368-373)
Using Train Interconnection for Intra-train Communication via CAN
Szerzők: Bécsi, Tamás; Aradi, Szilárd; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA (Kötetszám: 12, Füzetszám: 4, Oldalszám: 27-38)
Sensor parametrisation and blending: a group theoretic approach
Szerzők: Szabó, Zoltán; Balas, Gary; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 913-918)
Security Issues and Vulnerabilities in Connected Car Systems
Szerzők: Bécsi, Tamás; Aradi, Szilárd; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Esztergár-Kiss, Domokos; Válóczi, Dénes; Tóth, János; Varga, István
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 477-482)
Robust reconfigurable control for in-wheel electric vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter
Szerkesztő: Bányász, Csilla
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 89-94)
Look-ahead cruise control design in Vissim simulation environment
Szerzők: Mihály, András; Németh, Balázs; Bede, Zsuzsanna; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Esztergár-Kiss, Domokos; Válóczi, Dénes; Tóth, János; Varga, István
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 52-57)
Lane information traffic signs - important sources of information mostly ignored by advanced driver assistance systems
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Draganova, K; Kmec, F
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 45-50)
Design of low conflict cruise control for safety critical vehicle interactions
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 1186-1191)
Driver categorization based on vehicle motion and trajectory data
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Szakál, Anikó
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 101-105)
Design of look-ahead cruise control using road and traffic conditions
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 3447-3452)
Design of Anti - Roll Bar Systems Based on Hierarchical Control
Szerzők: Varga, Balázs; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING (Kötetszám: xx, Füzetszám: x, Oldalszám: 1-10)
Computerized Recognition of Traffic Signs Setting Out Lane Arrangements
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA (Kötetszám: 12, Füzetszám: 5, Oldalszám: 35-50)
Educational Frameworks for Vehicle Mechatronics
Szerzők: Bécsi, Tamás; Aradi, Szilárd; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (Kötetszám: 16, Füzetszám: 6, Oldalszám: 3534-3542)
Estimation of running resistance of electric trains based on on-board telematics system
Szerzők: Aradi, Szilárd; Bécsi, Tamás; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAVY VEHICLE SYSTEMS (Kötetszám: 22, Füzetszám: 3, Oldalszám: 277-291)
LPV-based Control Design of an Adaptive Cruise Control System for Road Vehicles
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Orjuela, Rodolfo; Basset, Michel
Megjelenés: 2015.
Megjelent: 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Preprints (ROCOND'15) (Oldalszám: 62-67)
LPV-based Variable-Geometry Suspension Control Considering Nonlinear Tyre Characteristics*
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: IFAC-PAPERSONLINE (Kötetszám: 48, Füzetszám: 26, Oldalszám: 61-66)
Improvement of the LPV-based vehicle control design considering the polynomial invariant set analysis
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 1513-1518)
Hierarchical design of an electro-hydraulic actuator based on robust LPV methods
Szerzők: Németh, Balázs; Varga, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL (Kötetszám: xx, Füzetszám: x, Oldalszám: 1-12)
Further development on the LPV fault tolerant control for vehicle dynamics
Szerzők: Fergani, S; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 24-29)
Analysis of the urban network gating problem: an SOS programming approach
Szerzők: Németh, Balázs; Csikós, Alfréd; Gáspár, Péter; Varga, István
Megjelenés: 2015.
Megjelent: (Oldalszám: 2657-2662)

2014.

Model-Based Sensiti vity Analysis of the Look-ahead Cruise Control
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Szakál, Anikó
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 103-108)
Principles of the active collision mitigation system for vehicles involved in light impact
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Sename, Oliver; Dugard, Luc
Szerkesztő: Zobory, István
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 539-546)
An LPV approach for vehicle steering and suspension coordinated control
Szerzők: Fergani, S; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Szerkesztő: Zobory, István
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 57-64)
Integrated vehicle control of in-wheel electric vehicle
Szerzők: Mihály, András; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA: TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 42, Füzetszám: 1, Oldalszám: 19-15)
Hierarchical design of electro-hydraulic actuator control for vehicle dynamic purposes
Szerzők: Varga, Balázs; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 999-1004)
Integrated robust control for in-wheel-motor
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József; Szabó, Zoltán; Fülep, Tímea; Szauter, Ferenc; Mihály, András
Megjelenés: 2014.
Megjelent: Fisita 2014 World Automotive Congress (Oldalszám: 1-9)
Reconfigurable Control of an In-Wheel Electric Vehicle based on LPV methods
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Szakál, Anikó
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 97-102)
Robust Control Design of an Electro-Hydraulic Actuator
Szerzők: Németh, Balázs; Varga, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: IEEE/ASME International conference on advanced intelligent mechatronics (AIM) (Oldalszám: 245-250)
Worst-Case Performance Analysis in ℓ1 -norm for an Automated Heavy Vehicle Platoon
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József; Palkovics, L
Szerkesztő: Ferrier, J; Bernard, A; Gusikhin, O; Madani, K
Megjelenés: 2014.
Megjelent: Lecture Notes in Electrical Engineering (Füzetszám: 283, Oldalszám: 115-130)
Worst-Case Performance Analysis in ℓ1 -norm for an Automated Heavy Vehicle Platoon
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József; Palkovics, László
Szerkesztő: Ferrier, J-L; Bernard, A; Gusikhin, O; Madani, K
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Füzetszám: 283, Oldalszám: 115-130)
System architecture and hierarchical control for in-wheel electric motor vehicles
Szerzők: Bakos, Ádám; Gáspár, Péter; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 24-29)
Smartphone Application for Assessing Various Aspects of Urban Public Transport
Szerzők: Simonyi, Ernő; Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA (Kötetszám: 3, Oldalszám: 185-194)
Robust suspension fault detection
Szerzők: Varrier, Sébastien; Németh, Balázs; Koenig, Damien; Martinez, John J.; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Zobory, István
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 65-72)
Set-based analysis of the variable-geometry suspension system
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: Preprints of the 19th IFAC World Congress (Oldalszám: 11201-11206)
From Modeling to Robust Control Design of Single-Mast Stacker Cranes
Szerzők: Hajdu, Sándor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA (Kötetszám: 11, Füzetszám: 10, Oldalszám: 135-149)
Experimental verification of robustness in a semi-autonomous heavy vehicle platoon
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József; Palkovics, László
Megjelenés: 2014.
Megjelent: CONTROL ENGINEERING PRACTICE (Kötetszám: 28, Füzetszám: 1, Oldalszám: 13-25)
Design of Predictive Optimization Method for Energy-Efficient Operation of Trains
Szerzők: Aradi, Szilárd; Bécsi, Tamás; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 2490-2495)
Design of a Variable-Geometry Suspension System to Enhance Road Stability
Szerzők: Németh, Balázs; Varga, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 55-60)
Analysis of Braking Dynamics using Parameter-Dependent Polynomial Control Lyapunov Functions
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 2536-2541)
Analysis and Control of Nonlinear Actuator Dynamics Based on the Sum of Squares Programming Method
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: IEEE/ASME International conference on advanced intelligent mechatronics (AIM) (Oldalszám: 233-238)
Nonlinear Automotive Actuator Analysis Based on Sum of Squares Programming
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Péni, Tamás
Megjelenés: 2014. 06. 24.
Megjelent: (Oldalszám: 1741-1746)
Optimised speed profile design of a vehicle platoon considering road inclinations
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014. 05. 22.
Megjelent: IET INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (Kötetszám: 8, Füzetszám: 3, Oldalszám: 200-208)
Design of adaptive cruise control for road vehicles using topographic and traffic information
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 4184-4189)
Design of an Educational Emulation Framework for Mechatronics Control Unit Development
Szerzők: Bécsi, Tamás; Aradi, Szilárd; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: MESA 2014. 10th IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (Oldalszám: 1-5)
Driver behaviour, truck motion and dangerous road locations – Unfolding from emergency braking data
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Biró, Zsolt; Kovács, Roland
Megjelenés: 2014.
Megjelent: TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW (Kötetszám: 65, Oldalszám: 3-15)
Experimental Vehicle Development for Testing Autonomous Vehicle Functions
Szerzők: Aradi, Szilárd; Bécsi, Tamás; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: MESA 2014. 10th IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (Oldalszám: 1-5)
Distributed parameter modeling of single-mast stacker crane structures
Szerzők: Hajdu, Sándor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA: TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 42, Füzetszám: 1, Oldalszám: 1-9)
Design of look-ahead control for road vehicles using traffic information
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 201-206)
Design of fault-tolerant control for trajectory tracking
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József; Sename, Olivier
Szerkesztő: Zobory, István
Megjelenés: 2014.
Megjelent: (Oldalszám: 521-538)
Look-Ahead Control of Road Vehicles for Safety and Economy Purposes
Szerzők: Mihály, András; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014. 06. 24.
Megjelent: (Oldalszám: 714-719)

2013.

Look-ahead Cruise Control Considering Traffic Information Based on Floating Car Data
Szerzők: MIHÁLY, A; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2013.
Megjelent: ACTA TECHNICA JAURINENSIS (Kötetszám: 6, Füzetszám: 3, Oldalszám: 41-52)
Model invalidation for repeated l1-bounded linear time-varying uncertainty models
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter
Szerkesztő: S, n
Megjelenés: 2013.
Megjelent: 2013 European Control Conference (ECC) (Oldalszám: 1347-1352)
Multicriteria cruise control design considering geographic and traffic conditions
Szerzők: Németh, Balázs; Csikós, Alfréd András; Varga, István; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2013.
Megjelent: ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA (Kötetszám: 10, Füzetszám: 6, Oldalszám: 119-134)
Look-Ahead Cruise Control Considering Road Geometry and Traffic Flow
Szerzők: Mihály, A; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Anikó, Szakál
Megjelenés: 2013.
Megjelent: CINTI 2013 : Proceeding of the 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (Oldalszám: 189-194)
Közúti forgalombecslés mobiltelefon-hálózati események alapján városi környezetben
Szerzők: Tettamanti, Tamás; Varga, István; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2013.
Megjelent: KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE (Kötetszám: LXIII, Füzetszám: 4, Oldalszám: 10-18)
Investigation of the Influence of Lifted Load on Dynamical Behavior of Stacker Cranes through Unstructured Uncertainties
Szerzők: Hajdú, S; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Anikó, Szakál
Megjelenés: 2013.
Megjelent: CINTI 2013 : Proceeding of the 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (Oldalszám: 179-184)
Járműdinamikai szabályozók működési tartományainak elemzése halmazvizsgálati módszerekkel
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Keviczky, László
Megjelenés: 2013.
Megjelent: A JÖVŐ JÁRMŰVE : JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ (Kötetszám: 5, Füzetszám: 3-4, Oldalszám: 34-37)
Observer-based brake control for railways
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Sename, O
Szerkesztő: Sename, O; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Lecture notes in control and information sciences (Füzetszám: 437, Oldalszám: 331-346)
Plug and play design in the electric vehicle systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Keviczky, László; Szabó, Zoltán
Megjelenés: 2013.
Megjelent: ACTA TECHNICA JAURINENSIS (Kötetszám: 6, Füzetszám: 5, Oldalszám: 37-48)
Unfalsified uncertainty modeling for computing tight bounds on peak spacing errors in vehicle platoons
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Daniel, Abramovitch; Lucy, Y
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Proceedings of American Control Conference (ACC 2013) (Oldalszám: 3063-3068)
Variable-Geometry Suspension Design in Driver Assistance Systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: S, n
Megjelenés: 2013.
Megjelent: 2013 European Control Conference (ECC) (Oldalszám: 1481-1486)
A control-oriented qLPV modeling framework
Szerzők: Szabó, Zoltán; Gáspár, Péter; Keviczky, László
Megjelenés: 2013.
Megjelent: ACTA TECHNICA JAURINENSIS (Kötetszám: 6, Füzetszám: 5, Oldalszám: 49-67)
System analysis: a geometric approach
Szerzők: Bokor, József; Szabó, Zoltán Béla
Szerkesztő: Sename, O; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Lecture notes in control and information sciences (Füzetszám: 437, Oldalszám: 25-53)
Supervisory Fault Tolerant Control of the GTM UAV Using LPV Methods
Szerzők: Péni, Tamás; Vanek, Bálint; Szabó, Zoltán Béla; Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: S, n
Megjelenés: 2013.
Megjelent: SysTol 2013. 2nd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems October 9-11, 2013, Nice, France (Oldalszám: 655-660)
A Predictive Optimization Method for Energy-Optimal Speed Profile Generation for Trains
Szerzők: Aradi, Szilárd; Bécsi, Tamás; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Anikó, Szakál
Megjelenés: 2013.
Megjelent: CINTI 2013 : Proceeding of the 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (Oldalszám: 135-139)
Robust control and linear parameter varying approaches
Szerkesztő: Sename, O; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2013.
Megjelent: (Füzetszám: 437)
Integrated vehicle dynamics control via coordination of active front steering and rear braking
Szerzők: Doumiati, M; Sename, O; Dugard, L; Molina, J; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla
Megjelenés: 2013.
Megjelent: EUROPEAN JOURNAL OF CONTROL (Kötetszám: 19, Füzetszám: 2, Oldalszám: 121-143)
Integrated control design based on driver-in-the-loop vehicle dynamics
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Parisini, T; Tempo, R
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Proceedings of the 52nd IEEE Conference on Decision and Control (Oldalszám: 3517-3522)
Controller scheduling blocks in non-conservative LPV design
Szerzők: Szabó, Zoltán Béla; Biró, Zsolt Péter; Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: S, n
Megjelenés: 2013.
Megjelent: 5th IFAC Symposium on System Structure and Control, SSSC 2013 (Oldalszám: 666-671)
Design of a hierarchical controller for suspension systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Sename, O
Szerkesztő: Sename, O; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Lecture notes in control and information sciences (Füzetszám: 437, Oldalszám: 311-328)
Design of integrated control for road vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Sename, O
Szerkesztő: Sename, O; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Lecture notes in control and information sciences (Füzetszám: 437, Oldalszám: 213-235)
Control Design of Variable-Geometry Suspension Considering the Construction System
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2013.
Megjelent: IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY (Kötetszám: 62, Füzetszám: 8, Oldalszám: 4104-4109)
Control Design of Anti-Roll Bar Actuator Based on Constrained LQ Method
Szerzők: Varga, Balázs; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Anikó, Szakál
Megjelenés: 2013.
Megjelent: CINTI 2013 : Proceeding of the 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (Oldalszám: 31-36)
Analysis of Vehicle Actuators Based on Reachable Sets
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: S, n
Megjelenés: 2013.
Megjelent: 2013 European Control Conference (ECC) (Oldalszám: 3137-3142)
Bimodal and linear switched systems
Szerzők: Bokor, József; Szabó, Zoltán Béla
Szerkesztő: Sename, O; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Lecture notes in control and information sciences (Füzetszám: 437, Oldalszám: 55-85)
Design of optimal cruise control considering road and traffic information
Szerzők: Németh, Balázs; Csikós, Alfréd András; Gáspár, Péter; Varga, István
Szerkesztő: S, n
Megjelenés: 2013.
Megjelent: 5th IFAC Symposium on System Structure and Control, SSSC 2013 (Oldalszám: 798-803)
Design of vehicle cruise control using road inclinations
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2013.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE AUTONOMOUS SYSTEMS (Kötetszám: 11, Füzetszám: 4, Oldalszám: 313-333)
Experimental verification of vehicle platoon control algorithms
Szerzők: Aradi, Szilárd; Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Hankovszki, Zoltán; Kovács, Roland
Megjelenés: 2013.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA: TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 41, Füzetszám: 1, Oldalszám: 39-43)
Glare in street view images may signify unsafe road locations
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Simonyi, Ernő; Gáspár, Péter
Szerkesztő: R, Breda; M, Ceskovic; K, Draganova; F, Kmec
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation (Oldalszám: 54-59)
Enhancement of Driver Speed Based on Multi-Criteria Optimization
Szerzők: Mihály, András; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2013.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA: TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 41, Füzetszám: 1, Oldalszám: 71-76)
Elimination lemma and contractive extensions
Szerzők: Szabó, Zoltán Béla; Biró, Zsolt Péter; Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Parisini, T; Tempo, R
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Proceedings of the 52nd IEEE Conference on Decision and Control (Oldalszám: 3049-3054)
Development of Vehicle On-board Communication System for Harsh Environment
Szerzők: Aradi, Szilárd; Bécsi, Tamás; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2013.
Megjelent: ACTA TECHNICA JAURINENSIS (Kötetszám: 6, Füzetszám: 3, Oldalszám: 53-63)
Development of a Vehicle Simulator Based on a Real Car for Research and Education Purposes
Szerzők: Szalay, Zsolt; Gáspár, Péter; Kánya, Z; Nagy, D
Szerkesztő: S, n
Megjelenés: 2013.
Megjelent: Lecture Notes in Electrical Engineering (Füzetszám: 196, Oldalszám: 1301-1312)
Agymotoros hajtású jármű architektúrája és irányítástervezése
Szerzők: Bakos, Ádám; Lang, András; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2013.
Megjelent: A JÖVŐ JÁRMŰVE : JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ (Kötetszám: 5, Füzetszám: 3-4, Oldalszám: 42-45)

2012.

Mechanical analysis and control design of a variable-geometry McPherson suspension
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2012.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE SYSTEMS MODELLING AND TESTING (Kötetszám: 7, Füzetszám: 2, Oldalszám: 173-193)
Model-based H2/H1 control design of integrated vehicle tracking systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2012.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 40, Füzetszám: 2, Oldalszám: 87-94)
Model-based robust control design of integrated trajectory tracking system
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József; Dugard, L; Sename, O
Szerkesztő: Zobory, István
Megjelenés: 2012.
Megjelent: Proceedings of the 12th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (Oldalszám: 485-492)
LPV/Hinf controller for vehicle handling and stability enhancement
Szerzők: Doumiati, M; Martinez, J; Dugard, L; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József; Sename, O
Szerkesztő: Zobory, István
Megjelenés: 2012.
Megjelent: Proceedings of the 12th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (Oldalszám: 49-60)
LPV design of fault-tolerant control for road vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József
Megjelenés: 2012.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE (Kötetszám: 22, Füzetszám: 1, Oldalszám: 173-182)
Guaranteed peaks of spacing errors in an experimental vehicle string
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József; Aradi, Szilárd; Hankovszki, Zoltán; Kovács, R; Palkovics, L
Szerkesztő: Bendtsen, Jan
Megjelenés: 2012.
Megjelent: Preprints of the 7th IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND 2012) (Oldalszám: 747-752)
Irányítástechnika gyakorlatok
Szerzők: Bokor, József; Gáspár, Péter; Aradi, Szilárd; Bauer, Péter; Csikós, Alfréd András; Gőzse, István; Luspay, Tamás; Mihály, A; Németh, Balázs; Polgár, J; Soumelidis, Alexandros; Szászi, I; Tettamanti, Tamás
Megjelenés: 2012.
Model-based state-of-charge recalibration of lead-acid batteries in automotive applications
Szerzők: Bárány, Gábor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2012.
Megjelent: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING (Kötetszám: 226, Füzetszám: 12, Oldalszám: 1585-1593)
Oktatási és kutatási célra egyaránt alkalmas közúti járműszimulátor fejlesztése a Műegyetemen
Szerzők: Szalay, Zsolt; Gáspár, Péter; Kánya, Z; Nagy, D
Megjelenés: 2012.
Megjelent: KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE (Kötetszám: 62, Füzetszám: 4, Oldalszám: 54-60)
Velocity selection by a human driver compared to look-ahead control
Szerzők: Mihály, A; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2012.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 40, Füzetszám: 2, Oldalszám: 45-51)
qLPV design method for multi-objective vehicle control
Szerzők: Szabó, Zoltán Béla; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2012.
Megjelent: 2012 IEEE International Conference on Control Applications (CCA) (Oldalszám: 1485-1490)
Tehergépjármű sebességprofiljának megválasztása többkritériumú optimalizálással
Szerzők: Németh, Balázs; Mihály, A; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2012.
Megjelent: KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE (Kötetszám: 62, Füzetszám: 3, Oldalszám: 49-54)
Statistical analysis of data describing the relationship between driver, truck and characteristics of the road
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Biró, Zsolt Péter; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Sładkowski, A
Megjelenés: 2012.
Megjelent: TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL (Kötetszám: 7, Füzetszám: 3, Oldalszám: 77-85)
Road inclinations and emissions in platoon control via multi-criteria optimization
Szerzők: Németh, Balázs; Csikós, Alfréd András; Varga, István; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Morcego, B
Megjelenés: 2012.
Megjelent: 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED2012) (Oldalszám: 1524-1529)
Robust control theory with automotive applications
Szerzők: Bokor, József; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla
Megjelenés: 2012.
Fault-tolerant control design for trajectory tracking in driver assistance systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Bokor, József; Dugard, L; Sename, O
Szerkesztő: Zaragoza, A; Manuel, C; Molina, A
Megjelenés: 2012.
Megjelent: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) (Füzetszám: 8, Oldalszám: 186-191)
Design of supervisory integrated control based on driver models in a simulation environment
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Bokor, József
Megjelenés: 2012.
Megjelent: 2012 IEEE International Conference on Control Applications (CCA) (Oldalszám: 124-129)
Control of platoons containing diverse vehicles with the consideration of delays and disturbances
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2012.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA: TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 40, Füzetszám: 1, Oldalszám: 21-26)
Design and analysis of an automated heavy vehicle platoon
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József; Palkovics, László
Szerkesztő: Louis, Ferrier; Alain, Bernard; Oleg, Gusikhin; Kurosh, Madani
Megjelenés: 2012.
Megjelent: ICINCO 2012. Proceedings of the 9th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Vol. 1. (Oldalszám: 31-37)
Control design based on the integration of steering and suspension systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2012.
Megjelent: 2012 IEEE International Conference on Control Applications (CCA) (Oldalszám: 382-387)
Challenges and possibilities in variable geometry suspension systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2012.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 40, Füzetszám: 2, Oldalszám: 81-86)
Analysis and experimental verification of faulty network modes in an autonomous vehicle string
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József; Aradi, Szilárd; Hankovszki, Zoltán; Kovács, R; Palkovics, László
Szerkesztő: Morcego, B
Megjelenés: 2012.
Megjelent: 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED2012) (Oldalszám: 878-883)
Analysis of Driver Behavior Related to Look-Ahead Control
Szerzők: Mihály, A; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Stoilov, Todor
Megjelenés: 2012.
Megjelent: 13th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems (Oldalszám: 268-273)
Design of Integrated Vehicle Chassis Control Based on LPV Methods
Szerzők: Szabó, Zoltán Béla; Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Mohammadpour, J; Scherer, Carsten
Megjelenés: 2012.
Megjelent: Control of Linear Parameter Varying Systems with Applications (Oldalszám: 513-534)
Design of Variable-Geometry Suspension for Driver Assistance Systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Morcego, B
Megjelenés: 2012.
Megjelent: 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED2012) (Oldalszám: 1105-1110)
Design of integrated vehicle control using driver models
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Bokor, József
Szerkesztő: Bendtsen, Jan
Megjelenés: 2012.
Megjelent: Preprints of the 7th IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND 2012) (Oldalszám: 511-516)
Design of platoon velocity based on multi-criteria optimization
Szerzők: Németh, Balázs; Csikós, Alfréd András; Varga, István; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Bendtsen, Jan
Megjelenés: 2012.
Megjelent: Preprints of the 7th IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND 2012) (Oldalszám: 517-522)
Design of an integrated control for driver assistance systems based on LPV methods
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Bokor, József
Szerkesztő: IEEE,
Megjelenés: 2012.
Megjelent: Proceedings of the American Control Conference (Oldalszám: 2916-2921)
Design of an LPV-based integrated control for driver assistance systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Bokor, József
Szerkesztő: Bendtsen, Jan
Megjelenés: 2012.
Megjelent: Preprints of the 7th IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND 2012) (Oldalszám: 505-510)
Design of a Supervisory Integrated Control for Driver Assistance Systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Bokor, József
Szerkesztő: IEEE,
Megjelenés: 2012.
Megjelent: 51st IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2012) (Oldalszám: 5022-5027)
Design of a two-level controller for an active suspension system
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Szederkényi, Gábor; Bokor, József
Megjelenés: 2012.
Megjelent: ASIAN JOURNAL OF CONTROL (Kötetszám: 14, Füzetszám: 3, Oldalszám: 664-678)
Active suspension control design for unmanned ground vehicles
Szerzők: Nagy, Dávid; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2012.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA: TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 40, Füzetszám: 1, Oldalszám: 27-32)

2011.

LPV-based hierarchical design of integrated vehicle control
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József
Megjelenés: 2011.
Megjelent: IAVSD 2011. 22nd international symposium on dynamics of vehicles on roads and tracks
Model-based H2/Hinf control design of integraed vehicle tracking systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Periodica Polytechnica Transportation Engineering
Model-based H2/Hinf control design of integraed vehicle tracking systems
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Periodica Polytechnica Transportation Engineering
LPV-based control design of vehicle platoon considering road inclinations
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Bittanti, ; Sergio, ; Cenedese, ; Angelo, ; Zampieri, ; Sandro,
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 18th World Congress of the International Federation of Automatic Control (Oldalszám: 3837-3842)
LPV design of reconfigurable and integrated control for road vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József
Szerkesztő: IEEE,
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference. (CDC-ECC 2011) (Oldalszám: 2505-2510)
Járműszimulátor egység fejlesztése a BME kutatóegyetemi pályázat keretében
Szerzők: Gáspár, Péter; Szalay, Zsolt; Kánya, Zoltán; Németh, Balázs
Szerkesztő: Péter, Tamás
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Innováció és fenntartható felszíni közlekedés (Oldalszám: 297-301)
LPV design of adaptive integrated control for road vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József
Szerkesztő: Bittanti, ; Sergio, ; Cenedese, ; Angelo, ; Zampieri, ; Sandro,
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 18th World Congress of the International Federation of Automatic Control (Oldalszám: 662-667)
Model-based LQ control design of integrated vehicle tracking systems
Szerzők: Németh, B; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2011.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 39, Füzetszám: 2, Oldalszám: 77-81)
Oszlopban haladó járművek többkritériumos optimális irányítása
Szerzők: Németh, B; Csikós, Alfréd András; Gáspár, Péter; Varga, István
Megjelenés: 2011.
Megjelent: A JÖVŐ JÁRMŰVE : JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ (Kötetszám: 5, Füzetszám: 3-4, Oldalszám: 25-28)
Vehicle yaw control via coordinated use of steering/braking systems
Szerzők: Doumiati, M; Martinez, J; Dugard, L; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József; Sename, O
Szerkesztő: Bittanti, ; Sergio, ; Cenedese, ; Angelo, ; Zampieri, ; Sandro,
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 18th World Congress of the International Federation of Automatic Control (Oldalszám: 644-649)
Visualisation and evaluation of truck braking and their surroundings
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Kovács, R
Szerkesztő: A, Chiru
Megjelenés: 2011.
Megjelent: The automobile and the environment (Oldalszám: 485-492)
The emergency steering of a heavy truck by front-wheel braking
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2011.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAVY VEHICLE SYSTEMS (Kötetszám: 18, Füzetszám: 2, Oldalszám: 135-159)
Uncertainty modeling and control design of variable-geometry suspension
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Szakál, Anikó
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 12th IEEE International Symposium on Computational Inteligence and Informatics (CINTI2011) (Oldalszám: 207-212)
Trichotomy of drivers, vehicles and roads in view of vehicular emergencies and corrective actions
Szerzők: Biró, Zsolt Péter; Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Kovács, R
Szerkesztő: Sotak, M; Kmec, F; Breda, R
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Proceedings of the international scientific conference on modern safety technologies in transportation. MOSATT 2011 (Oldalszám: 29-34)
Road inclinations in the design of LPV-based adaptive cruise control
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Bittanti, ; Sergio, ; Cenedese, ; Angelo, ; Zampieri, ; Sandro,
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 18th World Congress of the International Federation of Automatic Control (Oldalszám: 2202-2207)
Statistical analysis of detected vehicular emergencies in various road environments
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Kovács, R
Szerkesztő: Sotak, M; Kmec, F; Breda, R
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Proceedings of the international scientific conference on modern safety technologies in transportation. MOSATT 2011 (Oldalszám: 116-121)
Járműoszlop irányítási algoritmusainak kísérleti igazolása
Szerzők: Hankovszky, Zoltán; Aradi, Szilárd; Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Kovács, Roland
Megjelenés: 2011.
Megjelent: A JÖVŐ JÁRMŰVE : JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ (Kötetszám: 5, Füzetszám: 3-4, Oldalszám: 29-33)
Járműoszlop biztonsága és gazdaságossága kooperatív irányítással
Szerzők: Gáspár, Péter; Mihály, András; Németh, Balázs
Szerkesztő: Péter, Tamás
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Innováció és fenntartható felszíni közlekedés (Oldalszám: 251-254)
Design of actuator interventions in the trajectory tracking for road vehicles
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Sename, O
Szerkesztő: IEEE,
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference. (CDC-ECC 2011) (Oldalszám: 7434-7439)
Design of trajectory tracking controllers for road vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Bokor, József
Megjelenés: 2011.
Megjelent: IAVSD 2011. 22nd international symposium on dynamics of vehicles on roads and tracks (Oldalszám: 1-6)
Design of vehicle platoon control based on predicted road inclinations
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Institute, of
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Proceedings IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (Oldalszám: 265-270)
Considering predicted road conditions in platoon control design
Szerzők: Németh, B; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2011.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 39, Füzetszám: 2, Oldalszám: 69-75)
Consideration of environmental disturbances in the platoon design for safety and economy enhancement
Szerzők: Mihály, A; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: J, Bokor; Z, Szabo
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (Oldalszám: I-VII)
Attitude and handling improvements through gain-scheduled suspensions and brakes control
Szerzők: Poussot-Vassal, C.; Sename, O.; Dugard, L.; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Control Engineering Practice (Kötetszám: 19, Füzetszám: 3, Oldalszám: 252-263)
Audi TT közúti jármű szimulátorként történő felhasználása a mérnökképzésben
Szerzők: Szalai, Zsolt; Gáspár, Péter; Kánya, Zoltán; Nagy, Dávid
Megjelenés: 2011.
Megjelent: A JÖVŐ JÁRMŰVE : JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ (Kötetszám: 5, Füzetszám: 3-4, Oldalszám: 21-24)
Determining truck activities from route data
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Kató, Zoltán; Palágyi, Kálmán
Megjelenés: 2011.
Megjelent: KÉPAF 2011. 8th conference of the Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition (Oldalszám: 515-530)
Determining truck activity from recorded trajectory data
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Kovács, R
Megjelenés: 2011.
Megjelent: PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES (Kötetszám: 20, Oldalszám: 796-805)
Improving road stability based on an actuator selection procedure
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: J, Bokor; Z, Szabo
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis
Integrated vehicle control based on suspension, brake and steering systems
Szerzők: Gáspár, Péter
Szerkesztő: Kovács, Lóránt
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Proceedings of INNOMECH 2011 Advanced Control Systems in Vehicles (Oldalszám: 31-36)
Integration of control design and variable geometry suspension construction for vehicle stability enhancement
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: IEEE,
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference. (CDC-ECC 2011) (Oldalszám: 7452-7457)
Gépjárművezetők, kamionok és utak egymásra hatása a járműbiztonsági rendszerek által detektált kritikus helyzetek tükrében
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Biró, Zsolt Péter; Gáspár, Péter; Kovács, Roland
Megjelenés: 2011.
Megjelent: A JÖVŐ JÁRMŰVE : JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ (Kötetszám: 5, Füzetszám: 3-4, Oldalszám: 38-40)
Enhancement of vehicle stability based on variable geometry suspension and robust LPV control
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Institute, of
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Proceedings IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (Oldalszám: 253-258)
Eltérő dinamikájú járművek oszlopban való irányítása zavarások és késések figyelembevételével
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2011.
Megjelent: A JÖVŐ JÁRMŰVE : JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ (Kötetszám: 5, Füzetszám: 3-4, Oldalszám: 34-37)
Enhancement of safety and economy of the vehicle platoon with the consideration of delays and disturbances
Szerzők: Mihály, A; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Szakál, Anikó
Megjelenés: 2011.
Megjelent: 12th IEEE International Symposium on Computational Inteligence and Informatics (CINTI2011) (Oldalszám: 167-172)
Attitude and Handling Improvements Through Gain-scheduled Suspensions and Brakes Control
Szerzők: Vassal, C; Dugard, L; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József; Sename, O
Megjelenés: 2011.
Megjelent: CONTROL ENGINEERING PRACTICE (Kötetszám: 19, Füzetszám: 3, Oldalszám: 252-263)

2010.

Iterative design of structured uncertainty models and robust controllers based on closed-loop data
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2010.
Megjelent: IET Control Theory & Applications (Kötetszám: 4, Füzetszám: 12, Oldalszám: 2823-2836)
Iterative design of structured uncertainty models and robust controllers based on closed-loop data
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2010.
Megjelent: IET Control Theory & Applications (Kötetszám: 4, Füzetszám: 12, Oldalszám: 2823-2836)
Identification and dynamic inversion-based control of a pressurizer at the Paks NPP
Szerzők: Szabó, Zoltán; Szederkényi, Gábor; Gáspár, Péter; Varga, István; Hangos, Katalin; Bokor, József
Megjelenés: 2010.
Megjelent: Control Engineering Practice (Kötetszám: 18, Füzetszám: 5, Oldalszám: 554-565)
Haszongépjárművek trajektória- és fékezési adatainak megjelenítése és elemzése
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Kovács, Roland
Megjelenés: 2010.
Megjelent: A Jövő Járműve (Füzetszám: 3-4., Oldalszám: 72-74)
Modelling and identification of a small unmanned aerial vehicle
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Bauer, Péter; Balas, Gary J.
Szerkesztő: Zobory, I.
Megjelenés: 2010.
Megjelent: 11th mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomalies. Proceedings. VSDIA 2008. Budapest, 2008. (Oldalszám: 53-64)
Oszlopban haladó járművek irányítása a környezeti tényezők figyelembevételével
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Bokor, József
Megjelenés: 2010.
Megjelent: A Jövő Járműve (Füzetszám: 3-4., Oldalszám: 75-77)
Vehicle modeling for integrated control design
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2010.
Megjelent: Periodica Polytechnica. Transportation Engineeering (Kötetszám: 38, Füzetszám: 1, Oldalszám: 45-51)
Szubmikroszkopikus közúti modell fejlesztése
Szerzők: Bécsi, Tamás; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2010.
Megjelent: A Jövő Járműve (Füzetszám: 3-4., Oldalszám: 63-66)
Quiescent voltage determination of lead-acid batteries in automotive applications
Szerzők: Bárány, Gábor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2010.
Megjelent: 12th European Lead Battery Conference
Experiments towards an on-vehicle omni-directional camera-based road-safety assesment system
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Soumelidis, Alexandros
Szerkesztő: Szirmay-Kalos, László; Renner, Gábor
Megjelenés: 2010.
Megjelent: V. magyar számítógépes grafika és geometria konferencia. Budapest, 2010. (Oldalszám: 220-226)
Control design for road-friendly suspension systems using an opimal weighting of LQ theorem
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2010.
Megjelent: Periodica Polytechnica. Transportation Engineering (Kötetszám: 38, Füzetszám: 2, Oldalszám: 61-66)
Road conditions in the design of vehicle speed control using the LPV method
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2010. 06. 22.
Megjelent: MED 2010. 18th Mediterranean conference on control and automation. Marrakech, 2010. (Oldalszám: 1253-1258)
Design of integrated control for road vehicles using LPV methods
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2010. 06. 22.
Megjelent: MED 2010. 18th Mediterranean conference on control and automation. Marrakech, 2010. (Oldalszám: 1247-1252)
Visualisation and safety evaluation of truck route and braking data
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Chiru, Anghel
Megjelenés: 2010. 10. 27.
Megjelent: CONAT 2010. 11th international congress on automotive and transport engineering. Brasov, 2010. (Oldalszám: 111-116)
A novel control-oriented multi-affine qLPV modeling framework
Szerzők: Szabó, Zoltán; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2010. 06. 22.
Megjelent: MED 2010. 18th Mediterranean conference on control and automation. Marrakech, 2010. (Oldalszám: 1019-1024)
Design of a reconfigurable global chassis control
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József; Sename, Olivier; Dugard, Luc
Megjelenés: 2010. 05. 31.
Megjelent: FISITA 2010. World automotive congress. Proceedings. Budapest, 2010. (Oldalszám: 1-7. (F2010-E-069))
Control design for road-friendly suspension systems using an opimal weighting of LQ theorem
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2010.
Megjelent: Periodica Polytechnica. Transportation Engineering (Kötetszám: 38, Füzetszám: 2, Oldalszám: 61-66)
Considering predicted road conditions in vehicle control design using Hinfinity method
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2010.
Megjelent: AAC 2010. IFAC symposium . Advances in automotive control. Munich, 2010. (Oldalszám: 1-6)
Brake control using a prediction method to reduce rollover risk
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2010.
Megjelent: International Journal of Vehicle Autonomous Systems (Kötetszám: 8, Füzetszám: 2-3, Oldalszám: 126-145)
Braking improvements through suspension control
Szerzők: Poussot-Vassal, C.; Sename, O.; Dugard, L.; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Szerkesztő: Zobory, István
Megjelenés: 2010. 11. 10.
Megjelent: 11th mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomalies. Proceedings. VSDIA 2008. Budapest, 2008. (Oldalszám: 595-602)

2009.

Model-based control design of integrated vehicle systems
Szerzők: Gáspár, Péter
Szerkesztő: Rudas, I. J.; Fodor, J.; Kacprzyk, J.
Megjelenés: 2009.
Megjelent: Towards intelligent engineering and information technology. (Studies in computational intelligence 243.) (Oldalszám: 103-119)
Design of an integrated LPV-based vehicle control
Szerzők: Gáspár, Péter
Szerkesztő: Hangos, Katalin; Nádai, László
Megjelenés: 2009.
Megjelent: Proceedings of the workshop on systems and control theory: in honor of József Bokor on his 60th birthday. Budapest, 2008. (Oldalszám: 141-156)
Notes on vehicle-based visual traffic surveillence for crash-prediction
Szerzők: Gáspár, Péter; Fazekas, Zoltán; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2009.
Megjelent: Science & Military (Füzetszám: 2, Oldalszám: 26-31)
Switching systems: controllability and control design
The design of a fault-tolerant vehicle control system
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2009.
Megjelent: International Journal of Vehicle Autonomous Systems (Kötetszám: 7, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 36-55)
Active suspension in integrated vehicle control
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Szerkesztő: Kleban, Janusz
Megjelenés: 2009.
Megjelent: Switched systems. (Oldalszám: 83-104)
Robust LPV controller synthesis with uncertainty modeling
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2009. 06. 24.
Megjelent: MED 2009. 17th Mediterranean conference on control and automation. Thessaloniki, 2009. (Oldalszám: 815-820)
Control-oriented qlpv modeling using TP trasformation
Szerzők: Szabó, Zoltán; Gáspár, Péter; Nagy, Szabolcs; Baranyi, Péter Zoltán
Megjelenés: 2009. 08. 23.
Megjelent: ECC 2009. Proceedings of the European control conference 2009. Budapest, 2009. (Oldalszám: 2640-2645)
Will the locations of unusual vehicular and driver behaviour turn into traffic accident hotspots?
Szerzők: Gáspár, Péter; Fazekas, Zoltán; Soumelidis, Alexandros
Szerkesztő: Sotak, M.; Kmec, F.; Breda, R.
Megjelenés: 2009. 09. 22.
Megjelent: MOSATT 2009. Proceedings of the international scientific conference on modern safety technologies in transportation. Zlata Idka, 2009. (Oldalszám: 88-93)
LPV-based reconfigurable chassis design
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2009. 08. 23.
Megjelent: ECC 2009. Proceedings of the European control conference 2009. Budapest, 2009. (Oldalszám: 3634-3639)
Estimation of a control-oriented vehicle model based on grey-box method and an adaptive observer
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2009. 07. 06.
Megjelent: SYSID 2009. 15th IFAC symposium on system identification. Preprints. Saint-Malo, 2009. (Oldalszám: 1310-1315)
Actuator fault detection for suspension systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2009. 06. 30.
Megjelent: SAFEPROCESS 2009. 7th IFAC international symposium on fault detection, supervision and safety of technical processes. Barcelona, 2009. (Oldalszám: 1426-1431)
Networked control approaches for a nuclear power plant pressurizer subsystem
Szerzők: Szederkényi, Gábor; Péni, Tamás; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2009. 09. 24.
Megjelent: NECSYS 2009. 1st IFAC workshop on estimation and control of networked systems. Venice, 2009. (Oldalszám: 316-321)

2008.

The design of a chassis system based on multi-objective qLPV control
Szerzők: Poussot-Vassal, Charles; Sename, Olivier; Dugard, Luc; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: Periodica Polytechnica. Transportation Engineering (Kötetszám: 36, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 93-97)
The design of a brake control to improve road holding
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2008.
Megjelent: Periodica Polytechnica. Transportation Engineering (Kötetszám: 36, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 99-104)
Uncertainty remodeling for robust control of linear time-invariant plants
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: MED 2008. 16th Mediterranean conference on control and automation. Ajaccio, 2008. (Oldalszám: 232-237)
Two-level controller design for an active suspension system
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Szederkényi, Gábor; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: MED 2008. 16th Mediterranean conference on control and automation. Ajaccio, 2008. (Oldalszám: 439-444)
The design of a reconfigurable suspension control system based on an FDI filter
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: MED 2008. 16th Mediterranean conference on control and automation. Ajaccio, 2008. (Oldalszám: 445-450)
The design of a two-level controller for suspension systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Szederkényi, Gábor; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: IFAC 2008. 17th IFAC World congress. Seoul, 2008. (Oldalszám: 3386-3391)
Átkonfigurálható és hibatűrő felfüggesztési rendszer tervezése
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: A Jövő Járműve - Járműipari Innováció (Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 20-24)
A new semi-active suspension control strategy through LPV technique
Szerzők: Poussot-Vassal, C.; Sename, O.; Dugard, L.; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: Control Engineering Practice (Kötetszám: 16, Füzetszám: 12, Oldalszám: 1519-1534)
An integrated vehicle control with actuator reconfiguration
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: IFAC 2008. 17th IFAC World congress. Seoul, 2008. (Oldalszám: 2087-2092)
A fault-tolerant vehicle control design
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: IFAC 2008. 17th IFAC World congress. Seoul, 2008. (Oldalszám: 8540-8545)
TP model transformation for control-oriented qLPV modeling
Szerzők: Szabó, Zoltán; Gáspár, Péter; Nagy, Szabolcs; Baranyi, Péter Zoltán
Megjelenés: 2008.
Megjelent: Australian Journal of Intelligent Information Processing Systems (Kötetszám: 10, Füzetszám: 2, Oldalszám: 36-53)
TP model based H-infinity control design for the heavy vehicle rollover prevention problem
Szerzők: Nagy, Szabolcs; Gáspár, Péter; Baranyi, Péter Zoltán
Megjelenés: 2008.
Megjelent: CINTI 2008. 9th international symposium of Hungarian researchers on computational intelligence and informatics. Budapest, 2008. (Oldalszám: 217-227)
H-infinity gain-scheduling based control of the heavy vehicle model, a TP model transformation based control
Design of reconfigurable and fault-tolerant suspension systems based on LPV methods
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: CDC 2008. 47th IEEE conference on decision and control proceedings. Cancun, 2008. (Oldalszám: 5384-5389)
Design of an integrated LPV-based vehicle control
Szerzők: Gáspár, Péter
Megjelenés: 2008.
Megjelent: Workshop on systems and control theory in honor of József Bokor on his 60th birthday. Budapest, 2008. (Oldalszám: 1-15. (CD))
Control of an experimental mini quad-rotor UAV
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Regula, Gergely; Lantos, Béla
Megjelenés: 2008.
Megjelent: MED 2008. 16th Mediterranean conference on control and automation. Ajaccio, 2008. (Oldalszám: 1252-1257)
Implementation of dynamic inversion-based control of a pressurizer at the Paks NPP
Szerzők: Varga, István; Szederkényi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: MSC 2008. 2nd IEEE multi-conference on systems and control. San Antonio, 2008. (Oldalszám: 79-84)
Irányítástechnika járműdinamikai alkalmazásokkal
Szerzők: Bokor, József; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2008.
Megjelent: (Terjedelem: 288 oldal)
Rollover prevention of a heavy vehicle via TP model based H-infinity control design approach
Szerzők: Nagy, Szabolcs; Baranyi, Péter Zoltán; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2008.
Megjelent: Acta Technica Jaurinensis. Series Intelligentia Computatorica (Kötetszám: 1, Füzetszám: 3, Oldalszám: 531-546)
Rollover Prevention of a Heavy Vehicle Via TP Model Based H-infinity Control Design Approach
Szerzők: Nagy, Szabolcs; Baranyi, Péter Zoltán; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2008.
Megjelent: 1th Symposium on Computational Intelligence (Terjedelem: 16 oldal)
Robust LPV-H[infinity] control for active suspensions with performance adaptation in view of global chassis control
Szerzők: Zin, Alexander; Sename, Olivier; Gáspár, Péter; Dougard, Luc; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: Vehicle System Dynamics (Kötetszám: 46, Füzetszám: 10, Oldalszám: 889-912)
Attitude and handling improvements trough gain-scheduled suspensions and brakes control
Szerzők: Poussot-Vassal, C.; Sename, O.; Dougard, L.; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: IFAC 2008. 17th IFAC World congress. Seoul, 2008. (Oldalszám: 2075-2080)

2007.

Second International Workshop on Hybrid and Solar Vehicles
Szerzők: Bauer, Péter; Preitl, Zsuzsanna; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: Second International Workshop on Hybrid and Solar Vehicles (Kötetszám: 2007, Oldalszám: 1054-1059)
Robusztus szabályozó tervezése járműirányítási feladatok megoldására
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2007.
Megjelent: A Jövő Járműve - Járműipari Innováció (Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 32-34)
Parameter identification of a suspension system and road disturbance estimation
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: International Journal of Vehicle Systems Modelling and Testing (Kötetszám: 2, Füzetszám: 2, Oldalszám: 128-137)
Modelling of a series hybrid electric vehicle
Szerzők: Bauer, Péter; Preitl, Zsuzsa; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: Proceedings of the 3rd AUTOCOM international workshop on hybrid electric vehicle modeling and control. Istanbul, 2007. (Oldalszám: 1-6. (CD))
Towards global chassis control by integrating the brake and suspension systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József; Poussot-Vassal, C.; Sename, O.; Dugard, L.
Megjelenés: 2007.
Megjelent: Fifth IFAC symposium on advances in automotive control. Monterey Coast, 2007. (Oldalszám: 1-8. (CD))
Tracking control by integrated steering and braking systems using and observer-based estimation
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: ECC 2007. Proceedings of the European control conference. Kos, 2007. (Oldalszám: 619-624. (CD))
A grey-box identification of an LPV vehicle model with side slip angle estimation
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: AIM2007. 2007 IEEE/ASME international conference on advanced intelligent mechatronics. Zurich, 2007. (Oldalszám: 1-6. (CD))
A grey-box identification of an LPV vehicle model for observer-based side slip angle estimation
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: ACC 2007. Proceedings of the 2007 American control conference. New York, 2007. (Oldalszám: 2961-2966. (CD))
Vehicle stability enhancement by a robust cascade control of the brake system
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: ECC 2007. Proceedings of the European control conference. Kos, 2007. (Oldalszám: 638-643. (CD))
Modelling for vehicle stability enhancement
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2007.
Megjelent: Periodica Polytechnica. Ser. Mech. Eng. (Kötetszám: 35, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 45-55)
Model-based control design methods and their applications in road vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter
Megjelenés: 2007.
Megjelent: (Terjedelem: 226 oldal)
Different polytopic decomposition of the model of heavy vehicles by TP model transformation
Szerzők: Petres, Zoltán; Baranyi, Péter Zoltán; Gáspár, Péter; Várlaki, Péter; Michelberger, Pál
Megjelenés: 2007.
Megjelent: INES 2007. 11th international conference on intelligent engineering systems. Budapest, 2007. (Oldalszám: 265-270. (CD))
Design of an embedded microcomputer based mini quadrotor UAV
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Bauer, Péter; Lantos, Béla; Prohászka, Zoltán
Megjelenés: 2007.
Megjelent: ECC 2007. Proceedings of the European control conference. Kos, 2007. (Oldalszám: 2236-2241. (CD))
Combined LPV and nonlinear control of an active suspension system
Szerzők: Gáspár, Péter; Szederkényi, Gábor
Megjelenés: 2007.
Megjelent: ISIE 2007. IEEE international symposium on industrial electronics. Vigo, 2007. (Oldalszám: 215-220)
Discussion on: combining slip and deceleration control for brake-by-wire control systems: a sliding-mode approach
Szerzők: Szabó, Zoltán; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: European Journal of Control (Kötetszám: 13, Füzetszám: 6, Oldalszám: 615-617)
Global chassis control using braking and suspension systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József; Poussot-Vassal, C.; Sename, O.; Dougard, L.
Megjelenés: 2007.
Megjelent: 20th IAVSD Symposium (Oldalszám: CD)
A LPV based semi-active suspension control strategy
Szerzők: Poussot-Vassal, C.; Sename, O.; Dugard, L.; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: SSSC 2007. Preprints of the 3rd IFAC symposium on system structure and control. Iguassu Falls, 2007. (Oldalszám: 1/6-6/6. (CD))
Integrált irányítási alkalmazások járműrendszerekben
Szerzők: Bartha, Tamás; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2007.
Megjelent: A Jövő Járműve - Járműipari Innováció (Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 28-31)
Improved model of a series hybrid solar vehicle
Szerzők: Bauer, Péter; Preitl, Zsuzsa; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: 2nd international workshop on hybrid and solar vehicles. Salerno, 2007. (Oldalszám: 1054-1059)
Brake control using an estimation of the wheel-rail friction coefficient
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: ECC 2007. Proceedings of the European control conference. Kos, 2007. (Oldalszám: 362-367. (CD))

2006.

Rollover stability control in steer-by-wire vehicles based on an LPV method
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2006.
Megjelent: International Journal of Heavy Vehicles (Kötetszám: 13, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 125-143)
Side force coefficient estimation for the design of active brake control
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2006.
Megjelent: ACC 2006. Proceedings of the 2006 American control conference. Minneapolis, 2006. (Oldalszám: 2927-2932)
The dynamic modelling of road vehicles for the numerical verification of active suspensions
Szerzők: Gáspár, Péter; Kuti, I.
Megjelenés: 2006.
Megjelent: International Journal of Vehicle Design (Kötetszám: 42, Füzetszám: 1-2-3, Oldalszám: 36-51)
A fault-tolerant rollover prevention system based on an LPV method
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2006.
Megjelent: International Journal of Vehicle Design (Kötetszám: 42, Füzetszám: 3-4, Oldalszám: 392-412)
Observer based estimation of the wheel-rail friction coefficient
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2006.
Megjelent: CCA 2006. Proceedings of the 2006 IEEE international conference on control applications. Munich, 2006. (Oldalszám: 1043-1048)
An LPV-based control design strategy in vehicle applications
Szerzők: Gáspár, Péter
Szerkesztő: Bokor, József; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2006.
Megjelent: Proceedings of the workshop on system identification and control systems in honor of László Keviczky on his 60th birthday. Budapest, 2005. (Oldalszám: 115-128)
Az integrált járműirányítás módszertana
Szerzők: Gáspár, Péter
Megjelenés: 2006.
Megjelent: A Jövő Járműve - Járműipari Innováció (Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 45-47)
Continuous-time parameter identification for LPV models using adaptive observers
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2006.
Megjelent: ROCOND 2006. 5th IFAC symposium on robust control design. Toulouse, 2006. (Oldalszám: 1-6)
Control oriented modelling of a series hybrid solar vehicle
Szerzők: Bauer, P.; Preitl, Zs; Péter, T.; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2006.
Megjelent: International workshop on hybrid and solar vehicles. Proceedings. Salerno, 2006. (Oldalszám: 19-26)
An LPV Hinfinity active suspension control for global chassis technology: design and performance analysis
Szerzők: Zin, A.; Sename, O.; Gáspár, Péter; Dugard, L.; Bokor, József
Megjelenés: 2006.
Megjelent: ACC 2006. Proceedings of the 2006 American control conference. Minneapolis, 2006. (Oldalszám: 2945-2950)
Tracking design for wiener systems based on dynamic inversion
Szerzők: Szabó, Zoltán; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2006. 10. 04.
Megjelent: CCA 2006. Proceedings of the 2006 IEEE international conference on control applications. Munich, 2006. (Oldalszám: 1386-1391)

2005.

Robust control design based on high-complexity models
Szerzők: Gáspár, Péter; Kuti, I.
Megjelenés: 2005.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 33, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 149-156)
Two strategies for reducing the rollover risk of heavy vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2005.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 33, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 139-147)
The design of an integrated control system in heavy vehicles based on an LPV method
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2005.
Megjelent: CDCâ��05-ECC'05. Proceedings of the 44th IEEE conference on decision and control, and the European control conference 2005. Seville, 2005. (Oldalszám: 6722-6727)
Reference tracking for wiener systems using dynamic inversion
Szerzők: Szabó, Zoltán; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2005.
Megjelent: Proceedings of the 13th mediterranean conference on control and automation. Limassol. 2005. (Oldalszám: 1190-1194)
Reconfigurable control structure to prevent the rollover of heavy vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2005.
Megjelent: CONTROL ENGINEERING PRACTICE (Kötetszám: 13, Füzetszám: 6, Oldalszám: 699-711)
Gray-box continuous-time parameter identification for LPV models with vehicle dynamics applications
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2005.
Megjelent: Proceedings of the 13th mediterranean conference on control and automation. Limassol. 2005. (Oldalszám: 393-398)
Improving handling of vehicles with active suspensions
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2005.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE AUTONOMOUS SYSTEMS (Kötetszám: 3, Füzetszám: 2-3-4, Oldalszám: 134-151)
Prediction based combined control to prevent the rollover of heavy vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2005.
Megjelent: Proceedings of the 13th mediterranean conference on control and automation. Limassol. 2005. (Oldalszám: 575-580)
Brake control combined with prediction to prevent the rollover of heavy vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Szerkesztő: Horacek, P; Simandl, M; Zitek, P
Megjelenés: 2005.
Megjelent: Preprints of the 16th IFAC world congress. Prague, 2005. (Oldalszám: 1-6)

2004.

The design of a combined control structure to prevent the rollover of heavy vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2004.
Megjelent: EUROPEAN JOURNAL OF CONTROL (Kötetszám: 10, Oldalszám: 148-162)
Rollover stability control for heavy vehicles by using LPV model
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2004.
Megjelent: Advances in Automotive Control. Proceedings of the IFAC symposium Salerno (Oldalszám: 6 pages)
Improving rollover stability with active suspensions by using an LPV method
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2004.
Megjelent: Intelligent Autonomous Vehicles. Proceedings of the 5th IFAC/EURON symposium Lisboa (Oldalszám: 6 pages)
Identification of vehicle models and road roughness estimation
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2004.
Megjelent: Intelligent Autonomous Vehicles. Proceedings of the 5th IFAC/EURON symposium Lisboa (Oldalszám: 6 pages)
Active suspension design using LPV control
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2004.
Megjelent: Advances in Automotive Control. Proceedings of the IFAC symposium Salerno (Oldalszám: 6 pages)

2003.

The application of linear parameter varying control to active suspension design
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2003.
Megjelent: 4th IFAC symposium on robust control design. ROCOND-2003. Milan, 2003
The design of the FDI filter for the yaw-roll control of heavy vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2003.
Megjelent: Proceedings of the 5th IFAC symposium on fault detection, supervision and safety of technical processes. SAFEPROCESS 2003 Washington (Oldalszám: 459-464)
System identification with generalized orthonormal basis functions: an application to flexible structures
Szerzők: Nalbantoglu, V.; Bokor, József; Balas, GJ; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2003.
Megjelent: CONTROL ENGINEERING PRACTICE (Kötetszám: 11, Füzetszám: 3, Oldalszám: 245-259)
Fault-tolerant control structure to prevent the rollover of heavy vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2003.
Megjelent: Proceedings of the 5th IFAC symposium on fault detection, supervision and safety of technical processes. SAFEPROCESS 2003 Washington (Oldalszám: 465-470)
Design of robust controllers for active vehicle suspension using the mixed m synthesis
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2003.
Megjelent: VEHICLE SYSTEM DYNAMICS (Kötetszám: 40, Füzetszám: 4, Oldalszám: 193-228)
Estimating road roughness by using a linear parameter varying model
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2003.
Megjelent: 4th IFAC symposium on robust control design. ROCOND-2003. Milan, 2003
Active suspension design using linear parameter varying control
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2003.
Megjelent: INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE AUTONOMOUS SYSTEMS (Kötetszám: 1, Füzetszám: 2, Oldalszám: 206-221)

2002.

A robust control design to achieve a required loop shape
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Szerkesztő: Camacho, EF; Basanez, L; de la Puente, JA
Megjelenés: 2002.
Megjelent: 15th triennial world congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona
Robust control design for mechanical systems using mixed mu synthesis
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Megjelenés: 2002.
Megjelent: PERIODICA POLITECHNICA-MECHANICAL ENGINEERING (Kötetszám: 30, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 37-52)
Nonlinear active suspension modelling using linear parameter varying approach
Szerzők: Szászi, I.; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2002.
Megjelent: Proceedings of the 10th IEEE mediterranean conference on control and automation - MED2002. Lisboa
High-speed videotopographic measurement of tear film build-up time
Szerzők: Németh, J.; Erdélyi, B.; Csákány, B.; Gáspár, Péter; Soumelidis, Alexandros; Kahlesz, F.; Lang, ZS
Megjelenés: 2002.
Megjelent: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE (Kötetszám: 43, Füzetszám: 6, Oldalszám: 1783-1790)
Design of robust controllers for active vehicle suspensions
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bokor, József
Szerkesztő: Camacho, EF; Basanez, L; de la Puente, JA
Megjelenés: 2002.
Megjelent: 15th triennial world congress of the International Federation of Automatic Control.Barcelona

2001.

A loop shaping design using weighted generalized orthonormal basis functions
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2001.
Megjelent: ECC 2001. Proceedings of the European control conference. Porto, 2001. (Oldalszám: 3486-3491)
Active suspension design based on mixed uncertainty modelling
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Balas, GJ; Bokor, József
Megjelenés: 2001.
Megjelent: ECC 2001. Proceedings of the European control conference. Porto, 2001. (Oldalszám: 3624-3629)

2000.

Robust servo control design using identified models
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.
Megjelenés: 2000.
Megjelent: 3rd IFAC symposium on robust control design. ROCOND 2000. Prague, 2000. (Oldalszám: 6)
Two-stage and projection methods for closed-loop identification using generalized orthonormal basis functions
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2000.
Megjelent: 3rd IFAC symposium on robust control design. ROCOND 2000. Prague, 2000. (Oldalszám: 6)
Visual lane and obstruction detection system for commercial vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, I.; Bartha, Tamás; Varga, István; Bokor, József; Palkovics, László; Gianone, L.
Szerkesztő: Edelmayer, AM
Megjelenés: 2000.
Megjelent: 4th IFAC symposium on fault detection supervision and safety for technical processes. SAFEPROCESS 2000. Preprints. Budapest, 2000. Vol. 2. (Oldalszám: 908-913)
The mixed H2/Hinf design for active suspension systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Zobory, I
Megjelenés: 2000.
Megjelent: Proceedings of the 6th mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomalies. VSDIA '98. Budapest, 1998. (Oldalszám: 447-456)
Robust control synthesis to achieve a required loop shape - a generalized orthonormal basis function approach
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2000.
Megjelent: Proceedings of the American control conference. Chicago, 2000 (Oldalszám: 3840-3844)
Robust H
Szerzők: Gáspár, Péter; Szászi, L.
Szerkesztő: Kozák, S; Huba, M
Megjelenés: 2000.
Megjelent: Control systems design. IFAC conference. Preprints. Bratislava, 2000. (Oldalszám: 408-413)
Integrated control design and fault diagnostic: a case study
Szerzők: Szászi, I.; Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Vass, J; Fodor, D
Megjelenés: 2000.
Megjelent: Symposium on intelligent systems in control and measurement. ITCOM 2000. Proceedings. Veszprém, 2000. (Oldalszám: 162-167)
Multiobjective suspension control design
Szerzők: Gáspár, Péter; Nándori, E.
Szerkesztő: Bokor, J; Nándori, E; Várlaki, P
Megjelenés: 2000.
Megjelent: Studies in vehicle engineering and transportation science. (Oldalszám: 155-167)
Practical aspects of dependability analysis for vehicle systems
Szerzők: Szabó, G.; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Zobory, I
Megjelenés: 2000.
Megjelent: Proceedings of the 6th mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomalies. VSDIA '98. Budapest, 1998. (Oldalszám: 437-442)
Identification on vehicle systems
Szerzők: Bokor, József; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Zobory, I
Megjelenés: 2000.
Megjelent: Proceedings of the 6th mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomalies. VSDIA '98. Budapest, 1998. (Oldalszám: 41-49)

1999.

On-line system verification applying an automatic fault-tree generation method integrated into development tools
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán
Szerkesztő: Schuëller, GI; Kafka, P
Megjelenés: 1999.
Megjelent: Safety and reliability. Proceedings of ESREL '99. - the tenth European conference. Munich, 1999. Vol. 2. (Oldalszám: 809-814)
Practical treatment-methods for adaptive components in the fault-tree analysis
Szerzők: Szabó, G.; Gáspár, Péter
Megjelenés: 1999.
Megjelent: Annual reliability and maintability symposium 1999. Proceedings. International symposium on product quality and integrity. Washington, 1999. (Oldalszám: 97-104)
Robust servo control design using the H(infinity)/(nü) method
Szerzők: Szászi, I.; Gáspár, Péter
Megjelenés: 1999.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING (Kötetszám: 27, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 3-16)
Multiobjective control design using an identified model
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 1999.
Megjelent: European control conference. ECC '99. Conference proceedings. Karlsruhe, 1999. (Oldalszám: CD-rom)
Iterative model based H2/H8 synthesis for active suspension system
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Tzafestas, SG; Schmidt, G
Megjelenés: 1999.
Megjelent: Progress in system and robot analysis and control design. (Lecture notes in control and information sciences, 243.) (Oldalszám: 205-216)
Fault-tree analysis of system functionality modeled as binary adaptive functions
Szerzők: Szabó, G.; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Schuëller, GI; Kafka, P
Megjelenés: 1999.
Megjelent: Safety and reliability. Proceedings of ESREL '99. - the tenth European conference. Munich, 1999. (Oldalszám: 1033-1038)
Iterative design of vehicle combinations for stability enhancement
Szerzők: Gáspár, Péter; Palkovics, László; Bokor, József
Megjelenés: 1999.
Megjelent: VEHICLE SYSTEM DYNAMICS (Kötetszám: 28, Füzetszám: suppl., Oldalszám: 451-461)
Closed-loop identification using generalized orthonormal basis functions
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 1999.
Megjelent: 38th IEEE conference on decision and control. Conference proceedings. Phoenix, 1999. (Oldalszám: 3210-3211)

1998.

Reliability analysis of protection systems in NPP applying fault-tree analysis method
Szerzők: Bokor, József; Gáspár, Péter; Hetthéssy, J.; Szabó, G.
Megjelenés: 1998.
Megjelent: Computarized reactor protection and safeety related systems in nuclear power plants. Proceedings of a specialists' meeting. Budapest, 1997. (Working material. IAEA-IWG-NPPCI-98/1.) (Oldalszám: 91-104)
Szoftver alapú biztonsági rendszerek elvi alapjai. Megbízhatóságés rendelkezésre állás igazolásának lehetőségei és módszerei.(Technical report of the Systems and Control Laboratory, SCL-001-1998.)
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, G.
Megjelenés: 1998.
Megjelent: Szoftver alapú biztonsági rendszerek elvi alapjai. Megbízhatóságés rendelkezésre állás igazolásának lehetőségei és módszerei.(Technical report of the Systems and Control Laboratory, SCL-001-1998.) (Oldalszám: 41)
Model-based H2/Hinfinity control design for uncertain dynamic system
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Schweitzer, G; Siegwart, R; Cattin, P
Megjelenés: 1998.
Megjelent: Proceedings. The fourth international conference on motion and vibration control. MOVIC'98. Zurich, 1998. (Oldalszám: 151-156)
Iterative model-based mixed H2/Hinfinity control design
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 1998.
Megjelent: UKACC international conference on control '98. Proceedings. Swansea, 1998. Vol. 1. (Conference publication, 455.) (Oldalszám: 652-657)
Complex failure models for dependability assessment
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, G.
Megjelenés: 1998.
Megjelent: Digest of Fast Abstracts: FTCS-28. The twenty-eight annual international symposium on fault-tolerant computing. Munich, 1998. (Oldalszám: 94-95)
Educational application of inverted pendulum experiment: optimal and model-based control
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 1998.
Megjelent: Mérés-automatizálás '98 konferencia az "alkalmazott informatika" jegyében. Előadások. Budapest, 1998. (Oldalszám: 221-231)
Analysis of adaptive multi-state logic in fault-tolerant systems
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, G.
Szerkesztő: Mosleh, A; Bari, RA
Megjelenés: 1998.
Megjelent: Probabilistic safety assessment and management. PSAM 4. Proceedings of the 4th international conference on probabilistic safety assessment and management. New York, 1998. (Oldalszám: 9-14)

1997.

Iterative identification and control design for uncertain parameter suspension system
Szerzők: Michelberger, P.; Bokor, József; Palkovics, László; Nádori, E.; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Papageorgiou, M; Pouliezos, A
Megjelenés: 1997.
Megjelent: Transportation systems. Preprints of the 8th IFAC/IFIP/IFORS symposium. Chania, 1997. Vol. 2. (Oldalszám: 464-469)
Multivariable weighted LQG control design in the iterative Zang scheme
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 1997.
Megjelent: European control conference. ECC 97. Proceedings. Brussels, 1997. Vol. 4. (Oldalszám: THA-D1)
Iterative design of vehicle controller for stability enhancement
Szerzők: Gáspár, Péter; Palkovics, László; Bokor, József
Megjelenés: 1997.
Megjelent: 15th Symposium on dynamics of vehicles on roads and tracks. Paper summaries. Budapest, 1997. (Oldalszám: 78-81)
Iterative LQG controller design in uncertain parameter system
Szerzők: Gáspár, Péter; Michelberger, P.; Bokor, József; Palkovics, László; Nándori, E.
Szerkesztő: Bányász, CS
Megjelenés: 1997.
Megjelent: Robust control design. ROCOND '97. 2nd IFAC symposium. Preprints. Budapest, 1997. (Oldalszám: 483-488)
Flight control system synthesis for the aeroelastic jet fighter aircraft
Szerzők: Szabolcsi, R.; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Bányász, CS
Megjelenés: 1997.
Megjelent: Robust control design. ROCOND '97. 2nd IFAC symposium. Preprints. Budapest, 1997. (Oldalszám: 453-458)
Inverted pendulum: an environment for intelligent control design and test
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Foulloy, L
Megjelenés: 1997.
Megjelent: 3rd IFAC symposium on intelligent components and instruments for control applications. SICICA' 97. Preprints. Annecy, 1997. (Oldalszám: 421-425)
Automatic detection of the lane departure of vehicles
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Kovács, György; Bokor, József; Gáspár, Péter; Palkovics, László; Gianone, L.
Szerkesztő: Papageorgiou, M; Pouliezos,
Megjelenés: 1997.
Megjelent: Transportation systems. Preprints of the 8th IFAC/IFIP/IFORS symposium. Chania, 1997. Vol. 3. (Oldalszám: 1096-1101)

1996.

Virtual instrument tools for signal processing and system identification based failure detection in complex plants
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Gáspár, Péter; Hai, TT
Megjelenés: 1996.
Megjelent: CHEMICAL ENGINEERING WORLD (Kötetszám: 31, Füzetszám: 7, Oldalszám: 49-52)
Adaptive identification for heavy-truck stability control
Szerzők: Palkovics, László; Michelberger, P.; Bokor, József; Gáspár, Péter
Megjelenés: 1996.
Megjelent: VEHICLE SYSTEM DYNAMICS (Kötetszám: 25, Oldalszám: 502-518)

1995.

A user-friendly environment for designing signal processing based failure monitoring in nuclear power plants
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Gáspár, Péter; Edelmayer, András
Megjelenés: 1995.
Megjelent: Automatizálás '95 konferencia nemzetközi részvétellel. /Automation '95 with international participation/ Proceedings. Budapest, 1995. Vol. 2. (Oldalszám: 573-582)
Signal effect analysis for noise source identification and causality detection
Szerzők: Gáspár, Péter; Józsa, I.; Bokor, József
Megjelenés: 1995.
Megjelent: SMORN-VII. Proceedings of the international symposium on nuclear reactor surveillance and diagnostics. Avignon, 1995. Vol. 2. (Oldalszám: 11-20)
Closed loop identification schemes for active suspension design
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József; Palkovics, László
Szerkesztő: Zobory, I
Megjelenés: 1995.
Megjelent: VSDIA '95. Proceedings of the 4th mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomalies. Budapest, 1994 (Oldalszám: 535-545)
Applying closed loop identification to improve performance criteria of robust control design
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József; Palkovics, László
Megjelenés: 1995.
Megjelent: Automatizálás '95 konferencia nemzetközi részvétellel. /Automation '95 with International Participation/ Proceedings. Budapest, 1995. Vol. 1. (Oldalszám: 231-240)
Adaptive on line identification for heavy-truck stability control
Szerzők: Palkovics, László; Michelberger, P.; Bokor, József; Gáspár, Péter
Megjelenés: 1995.
Megjelent: 14th symposium on dynamics of vehicles on roads and tracks. Proceedings. Ann Arbor, 1995 (Oldalszám: 44-46)

1994.

Virtual instrument tools for signal processing and system identification based failure detection in complex plants
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Gáspár, Péter; Hai, TT
Megjelenés: 1994.
Megjelent: National instruments European user symposium. Proceedings. Munich, 1994 (Oldalszám: 189-193)
Vibration and noise control of large systems in a nuclear power plant
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József; Nagy, I.
Szerkesztő: Yoshida, K; Nonami, K
Megjelenés: 1994.
Megjelent: MOVIC'94. Second international conference on motion and vibration control. Yokohama, 1994. Vol. 1. (Oldalszám: 377-382)
Toward an intelligent evolutionary signal processing based failure monitoring and diagnostic system for complex plants
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Keviczky, László; Edelmayer, András; Gáspár, Péter; Csáki, ZS; Varga, E.
Szerkesztő: Ruokonen, T
Megjelenés: 1994.
Megjelent: SAFEPROCESS'94. IFAC symposium on fault detection, supervision and safety for technical processes. Preprints. Espoo, 1994. Vol. 2. (Oldalszám: 760-765)
Identification for robust control of vibrating structures
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József; Gianone, L.
Megjelenés: 1994.
Megjelent: PERIODICA POLYTECHNICA (Kötetszám: 22, Füzetszám: 2, Oldalszám: 83-99)

1993.

Design of active suspension system in the presence of physical parametric uncertainties
Szerzők: Palkovics, László; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 1993.
Megjelent: Proceedings of the American control conference. San Francisco, 1993. Vol. 1. (Oldalszám: 696-700)

1992.

Fault detection in dynamical systems: the multiple model and the generalized likelihood ratio approach
Szerzők: Bokor, József; Gáspár, Péter; Tanyi, M.
Szerkesztő: Márialigeti, J
Megjelenés: 1992.
Megjelent: Proceedings of the 1st mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomalies. Budapest, 1988 (Oldalszám: 430-445)

Új keresés