Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Soumelidis Alexandros, Ph.D., tudományos főmunkatárs, kutató
Soumelidis Alexandros
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 214
Telefon: +36 1 279 6226
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: alexandros.soumelidisEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/munkatars/008002921, http://www.sztaki.hu/people/008002921
Részleg: Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium

Bemutatkozás

Soumelidis Alexandros tudományos főmunkatárs a Mérési és Irányítási Technológiák Csoport vezetője. Okleveles villamosmérnök, műszer- és méréstechnikai szakmérnök, végzettségét a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerezte. Doktori (PhD) fokozatát 2002-ben védte meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán. 2013-ban habilitált a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán Kutatási területei közé tartozik a jelek és rendszerek elmélete, a jelfeldolgozás, a jelreprezentációk elmélete, a rendszer-identifikáció és rendszermodellezés, továbbá mérési és irányítási rendszerek implementációs kérdései. Oktatási tevékenysége a méréstechnika, a jelfeldolgozás, a rendszermodellezés, identifikáció és irányítás területére koncentrál, különös tekintettel a mechatronikai rendszerekre. Tevékenysége három egyetemre terjed ki - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szent István Egyetem, Széchenyi István Egyetem, ahol egyetemi docensi illetve kutató professzori címet visel. Alkalmazási területek tekintetében érdeklődési körébe tartoznak az ipari, energetikai rendszerek, a közúti- és légijárművek, de tevékenysége során olyan területekre is elkalandozott, mint például az orvosi elektronika. Öt alkalommal nyerte el az MTA SZTAKI Intézeti Díját.

Beosztások

 • Csoportvezető, Mérési és Irányítási Technológiák Csoport
 • Tudományos főmunkatárs, MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium
 • Kutató professzor, Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutató Központ
 • Egyetemi docens, Szent István Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet
 • Címzetes egyetemi docens, BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

Végzettség

 • Dr. habil (informatikai tudományok), Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, 2013.
 • PhD (interdiszciplináris műszaki tudományok), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2002.
 • Műszer- és méréstechnikai szakmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1981.
 • Okl. villamosmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1979.

Kutatási területek

 • Jelek és rendszerek elmélete, jelfeldolgozás, jelreprezentációk elmélete
 • Rendszer-identifikáció, rendszermodellezés
 • Mérési és irányítási rendszerek implementációs kérdései
 • Járműelektronika, jármű mérés- és irányítástechnika
 • Beágyazott számítástechnikai rendszerek alkalmazási kérdései

Tagságok, megbízatások

 • International Federation of Automatic Control (IFAC) "Technical Committee 4.2 on Mechatronics Systems" bizottsági tag
 • IEEE (Control Systems Society, Signal Processing Society,Sensors and Instrumentation Society) tag
 • NJSZT, MATE tag

Oktatási tevékenység

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar
  • Érzékelők és beavatkozók (BSc Mechatronikai Szakirány, 4 óra/hét)
  • Jármű méréstechnika és jelanalízis (MSc, 2 óra/hét, tavaszi félév)
 • Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar
  • Alkalmazott informatika (BSc+MSc, 3 óra/hét, őszi félév)
  • Mechatronikai rendszerek beágyazott irányítása (BSc+MSc, 3 óra/hét, tavaszi félév)

Válogatott projektek

 • Paksi Atomerőmű reaktor- és primerköri diagnosztikai rendszere (1993-1996)
  • Részvétel a diagnosztikai rendszer fejlesztésében, forgógép-diagnosztikai rendszer tervezése és realizálása.
 • Paksi Atomerőmű Reaktorvédelmi Rekonstrukció (1997-2003)
  • A reaktorvédelmi rendszer rekonstrukció folyamatának független szakértői felügyelete a tervezéstől az üzembe helyezésig.
 • Beágyazott mikroszámítógépeken alapuló Univerzális Tesztrendszer (UTS) tervezése és megvalósítása a Paksi Atomerőmű I-IV. blokkján üzemelő reaktorvédelmi rendszerek felügyeletére (2002-2006)
  • Az UTS rendszer a Paksi Atomerőmű I-IV. blokkján üzemelő reaktorvédelmi rendszer indítási és periodikus tesztjeinek megvalósítására szolgáló beépített rendszer. Digitális hálózati kommunikáción alapuló beágyazott mikroszámítógépes komponensekből áll. A rendszertervezés, a hardver és szoftver tervezés, a gyártóművi és helyszíni tesztek, valamint az üzembe helyezés felügyelete volt a Labor feladata. Az UTS rendszer a 2006-ban történt üzembe helyezése óta folyamatosan üzemel.
 • A szaruhártya új, nagypontosságú, a klinikai szemészeti gyakorlatban alkalmazható topográfiai vizsgálati módszereinek kidolgozása (2004-2007)
  • A pályázat célja egy a szemészeti diagnosztikában alkalmazásra kerülő új működési elvű, nagypontosságú szaruhártya-topográf optikai, méréstechnikai és szoftver-rendszerének kifejlesztése volt. A projekt MTA SZTAKI, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája, az ELTE Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszéke, és a CONTWARE Kft által alkotott konzorcium keretében zajlott. A realizáció alapját egy a tükröző felületek differenciálgeometriai tulajdonságainak felhasználásával alkotott felületrekonstrukciós algoritmus képezte. A projekt során kifejlesztett mérési elrendezés az ismert szaruhártya-topográfok hibáinak és hiányosságainak kiküszöbölését célozta meg. A projekt eredményeként kidolgozásra kerültek a felületrekonstrukciós algoritmusok, és kidolgozásra került több kísérleti elrendezés, amelyek - bizonyos technikai korlátokon belül - igazolták az elvek helyes voltát.
 • Újgenerációs vasúti csúszás- és perdülésgátló berendezés a fékhatásosság és a biztonság növelése érdekében (2004-2007)
  • A projekt a SZTAKI, a Knorr Bremse Magyarország Kft Vasúti Fejlesztési Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vasúti Járművek Tanszéke által alkotott konzorcium keretében valósult meg. A Rendszer és Irányításelméleti Kutató Labor feladataként a projekten belül a fékezési folyamat modell alapú leírása, az információszerzés (érzékelés-mérés) folyamatainak elemzése, és új irányítási módszer kifejlesztése valósult meg.
 • Rendszerirányítás kommunikációs hálózatokon keresztül, a járműflotta kooperatív irányítási módszerei (2004-2008)
  • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen létrejött Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont (EJJT) keretein belül megvalósult projekt. Eredményeként a járműállapot meghatározását szolgáló érzékelő eszközök, az ezeken alapuló szenzorfúzió, valamint digitális hálózati kommunikáción alapuló kooperatív irányítási módszerek kutatása folyt.
 • Vezető nélküli légijárművek (UAV) irányítása (2008-2010)
  • MTA SZTAKI és a Minnesota Egyetem (USA) Repülési és Űrtechnológiai Intézete együttműködési projektje keretében megvalósításra került egy közös kísérleti teszt-platform, amely a fedélzeti mérő- és irányító rendszer fejlesztését segítette elő. A kutatás keretében pontosabb mérési eljárások kidolgozása, rendszermodellezés és identifikáció, valamint új irányítási módszerek kidolgozása zajlott le.
 • Nagy megbízhatóságú avionikai rendszer fejlesztése (2011-2012)
  • SZTAKI támogatású belső projekt keretében egy vezető nélküli légijármű nagy megbízhatóságú irányítórendszerének fejlesztése folyik beágyazott mikroszámítógépes komponensek és digitális hálózati kommunikáció alkalmazásával. A Mérési és Irányítási Technológiák csoport a rendszerarchitektúra kialakításában, továbbá a beavatkozó szervek irányítási rendszereinek, és az energiaellátás rendszerének fejlesztésében játszott vezető szerepet.
 • Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások (2012-)
  • A Széchenyi István Egyetemen létrejött Járműipari Kutató Központtal való együttműködés keretében a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV jelű projekthez csatlakozva folynak kutatások az elektromos járműhajtások, a jármű-elektronika és a jármű mérés- és irányítástechnika területén.

Publikációs adatbázisok

Publikációk

[Időrendben] [Kategóriákba sorolva ]

2018.

Structure Selection and LPV Model Identification of a Car Steering Dynamics
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Kőrös, P.; Pup, D.; Soumelidis, Alexandros; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2018.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 51, Füzetszám: 15, Oldalszám: 1086-1091)
Cloud Aided Implementation of Energy Optimal Look-ahead Speed Control
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Kisari, Ádám; Bakos, Ádám; Németh, Balázs; Mihály, András
Megjelenés: 2018.
Megjelent: IFAC PAPERSONLINE (Kötetszám: 51, Füzetszám: 9, Oldalszám: 361-366)

2017.

A parametric LTI interpolation with guaranteed stability and bounds
Szerzők: Gőzse, István; Szabó, Zoltán; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2017.
Megjelent: (Oldalszám: 749-754)
On the correspondence of hyperbolic geometry and system analysis
Szerzők: Gőzse, István; Péni, Tamás; Luspay, Tamás; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2017.
Megjelent: IFAC PAPERS ONLINE (Kötetszám: 50, Füzetszám: 1, Oldalszám: 9285-9290)
Hyperbolic geometrical approach to model reduction
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Schipp, Ferenc; Szabó, Zoltán
Megjelenés: 2017.
Megjelent: IFAC PAPERS ONLINE (Kötetszám: 50, Füzetszám: 1, Oldalszám: 12905-12910)

2013.

Realization of an Optical Indoor Positioning System Based on TFT Technology
Szerzők: Gőzse, István; Soumelidis, Alexandros; Vanek, Bálint
Szerkesztő: S, n
Megjelenés: 2013.
Megjelent: 6th European Conference on Mobile Robots. ECMR 2013 (Oldalszám: 62-67)

2012.

Irányítástechnika gyakorlatok
Szerzők: Bokor, József; Gáspár, Péter; Aradi, Szilárd; Bauer, Péter; Csikós, Alfréd András; Gőzse, István; Luspay, Tamás; Mihály, A; Németh, Balázs; Polgár, J; Soumelidis, Alexandros; Szászi, I; Tettamanti, Tamás
Megjelenés: 2012.

2011.

On the Fourier coefficients with respect to the discrete Laguerre system
Szerzők: Schipp, Ferenc; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2011.
Megjelent: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica (Kötetszám: 34, Oldalszám: 223-233)

2010.

On the qualitative properties of hierarchical systems
Szerzők: Molnár, Sándor; Soumelidis, Alexandros; Edelmayer, András; Szigeti, Ferenc
Megjelenés: 2010.
Megjelent: Mechanical Engineering Letters (Kötetszám: 4, Oldalszám: 37-47)
On the qualitative properties of hierarchical systems
Szerzők: Molnár, Sándor; Soumelidis, Alexandros; Edelmayer, András; Szigeti, Ferenc
Megjelenés: 2010.
Megjelent: Mechanical Engineering Letters (Kötetszám: 4, Oldalszám: 37-47)
Realising real-time embedded control of a small UAV
Szerzők: Regula, Gergely; Soumelidis, Alexandros; Bauer, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Zobory, I.
Megjelenés: 2010.
Megjelent: 11th mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomalies. Proceedings. VSDIA 2008. Budapest, 2008. (Oldalszám: 629-635)
Modelling and identification of a small unmanned aerial vehicle
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Bauer, Péter; Balas, Gary J.
Szerkesztő: Zobory, I.
Megjelenés: 2010.
Megjelent: 11th mini conference on vehicle system dynamics, identification and anomalies. Proceedings. VSDIA 2008. Budapest, 2008. (Oldalszám: 53-64)
Experiments towards an on-vehicle omni-directional camera-based road-safety assesment system
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Soumelidis, Alexandros
Szerkesztő: Szirmay-Kalos, László; Renner, Gábor
Megjelenés: 2010.
Megjelent: V. magyar számítógépes grafika és geometria konferencia. Budapest, 2010. (Oldalszám: 220-226)
Discrete orthogonality of Zernike functions and its application to corneal measurements
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Fazekas, Zoltán; Pap, Margit; Schipp, Ferenc
Szerkesztő: Ao, Sio-long; Gelman, Len
Megjelenés: 2010.
Megjelent: Electronic engineering and computing technology. (Lecture notes in electrical engineering 60.) (Oldalszám: 455-469)
Discrete orthogonality of Zernike functions and its relevance to corneal topography
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Fazekas, Zoltán; Papp, Margit; Schipp, Ferenc
Szerkesztő: Szirmay-Kalos, László; Renner, Gábor
Megjelenés: 2010.
Megjelent: V. magyar számítógépes grafika és geometria konferencia. Budapest, 2010. (Oldalszám: 125-132)
Applying CAN network in realizing low-cost small autonomous aerial vehicles
Szerzők: Bauer, Péter; Regula, Gergely; Soumelidis, Alexandros; Bokor, József
Megjelenés: 2010. 05. 05.
Megjelent: International conference on recent advances in aerospace actuation systems and components. Toulouse, 2010. (Oldalszám: 78-82)

2009.

Notes on vehicle-based visual traffic surveillence for crash-prediction
Szerzők: Gáspár, Péter; Fazekas, Zoltán; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2009.
Megjelent: Science & Military (Füzetszám: 2, Oldalszám: 26-31)
Specular surface reconstruction method for multi-camera corneal topographer arrangements
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Fazekas, Zoltán; Bódis-Szomorú, András; Schipp, Ferenc; Csákány, Béla; Németh, János
Szerkesztő: Naik, Ganesh R.
Megjelenés: 2009.
Megjelent: Recent advances in biomedical engineering. (Oldalszám: 639-660)
Surface reconstruction method for multi-view corneal topography
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Soumelidis, Alexandros; Bódis-Szomorú, András; Schipp, Ferenc; Csákány, Béla; Németh, János
Szerkesztő: Csetverikov, Dmitrij; Szirányi, Tamás
Megjelenés: 2009. 01. 28.
Megjelent: KÉPAF 2009. 7th conference of Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition. Budapest, 2009. (Oldalszám: 1-11. (CD))
Utilizing the discrete orthogonality of Zernike functions in corneal measurements
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Soumelidis, Alexandros; Schipp, Ferenc
Szerkesztő: Ao, S. I.; Gelman, L.; Hukins, D. W. L.; Hunter, A.; Korsunsky, A. M.
Megjelenés: 2009. 07. 01.
Megjelent: In WCE 2009. World congress on Engineering 2009. London, 2009. (Lecture notes in engineering and computer science.) (Oldalszám: 795-800)
Will the locations of unusual vehicular and driver behaviour turn into traffic accident hotspots?
Szerzők: Gáspár, Péter; Fazekas, Zoltán; Soumelidis, Alexandros
Szerkesztő: Sotak, M.; Kmec, F.; Breda, R.
Megjelenés: 2009. 09. 22.
Megjelent: MOSATT 2009. Proceedings of the international scientific conference on modern safety technologies in transportation. Zlata Idka, 2009. (Oldalszám: 88-93)
Applying hyperbolic wavelet constructions in the identification of signals and systems
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Schipp, Ferenc
Megjelenés: 2009. 07. 06.
Megjelent: SYSID 2009. 15th IFAC symposium on system identification. Preprints. Saint-Malo, 2009. (Oldalszám: 1334-1339)
Signal and system representations on hyperbolic groups: beyond rational orthogonal bases
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Schipp, Ferenc
Megjelenés: 2009. 11. 26.
Megjelent: ICCC 2009. 7th IEEE international conference on computational cybernetics. Palma de Mallorca, 2009. (Terjedelem: 14 oldal)

2008.

Specular surface reconstruction for multi-camera corneal topographer arrangements
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Soumelidis, Alexandros; Bódis-Szomorú, András; Schipp, Ferenc
Megjelenés: 2008.
Megjelent: EMBC 2008. 30th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Vancouver, 2008. (Oldalszám: 2254-2257)
LQ servo control design with Kalman filter for a quadrotor UAV
Szerzők: Bauer, Péter; Ritzinger, György; Soumelidis, Alexandros; Bokor, József
Megjelenés: 2008.
Megjelent: Periodica Polytechnica. Transportation Engineering (Kötetszám: 36, Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 9-14)
Development of a multi-camera corneal topographer. Using an embedded computing approach
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Fazekas, Zoltán; Schipp, Ferenc; Edelmayer, András; Németh, János; Csákány, Béla
Megjelenés: 2008.
Megjelent: BIODEVICES 2008. International conference on biomedical electronics and devices. Funchal, 2008. (Oldalszám: Biostec)
Control of an experimental mini quad-rotor UAV
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Regula, Gergely; Lantos, Béla
Megjelenés: 2008.
Megjelent: MED 2008. 16th Mediterranean conference on control and automation. Ajaccio, 2008. (Oldalszám: 1252-1257)

2007.

Intelligens közúti kereszteződés
A vezeték nélküli hálózattal összekapcsolt járművek irányítása intelligens közúti kereszteződésben
Szerzők: Luspay, Tamás; Németh, Erzsébet; Varga, István; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2007.
Megjelent: A Jövő Járműve - Járműipari Innováció (Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 22-23)
High-accuracy calibration of lane detection systems using stereovision
Szerzők: Bódis-Szomorú, András; Dabóczi, Tamás; Soumelidis, Alexandros; Fazekas, Zoltán
Megjelenés: 2007.
Megjelent: Proceedings of the 14th PhD mini-symposium. Budapest, 2007. (Oldalszám: 76-79)
Embedded computing solutions used in a multicamera corneal topographer
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Fazekas, Zoltán; Lichtenberger, Zsolt; Bódis-Szomorú, András; Shipp, Ferenc
Szerkesztő: Vásárhelyi, József
Megjelenés: 2007.
Megjelent: RCEAS 2007. Regional conference on embedded and ambient systems. Visegrád, 2007. (Oldalszám: 1-8. (CD))
Design of an embedded microcomputer based mini quadrotor UAV
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Bauer, Péter; Lantos, Béla; Prohászka, Zoltán
Megjelenés: 2007.
Megjelent: ECC 2007. Proceedings of the European control conference. Kos, 2007. (Oldalszám: 2236-2241. (CD))
Corneal surface changes represented in an orthogonal basis derived from the original corneal surface
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Soumelidis, Alexandros; Schipp, Ferenc; Németh, János
Szerkesztő: Fazekas, Attila; Hajdu, András
Megjelenés: 2007.
Megjelent: KÉPAF 2007. 6th conference of Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition. Debrecen, 2007. (Oldalszám: 40-45)

2006.

A könnyűfilm-dinamika vizsgálata nagy sebességű videotopográfiával
Szerzők: Erdélyi, Béla; Csákány, Béla; Rödönyi, Gábor; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2006.
Megjelent: Szemészet (Kötetszám: 143, Oldalszám: 83-87)
Járműcsoportok elosztott irányítása kommunikációs hálózatokon keresztül
Szerzők: Péni, Tamás; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2006.
Megjelent: A Jövő Járműve - Járműipari Innováció (Füzetszám: 1-2, Oldalszám: 28-30)
Dynamics of ocular surface topography in healthy subjects
Szerzők: Erdélyi, Béla; Csákány, Béla; Rödönyi, Gábor; Soumelidis, Alexandros; Lang, Zsolt; Németh, János
Megjelenés: 2006.
Megjelent: Ophthalmic and Physiological Optics (Kötetszám: 26, Oldalszám: 419-425)
Dynamics of ocular surface topography in healthy subjects
Szerzők: Erdélyi, B.; Csákány, B.; Rödönyi, Gábor; Soumelidis, Alexandros; Lang, Zs; Németh, J.
Megjelenés: 2006.
Megjelent: Ophthalmic and Physiological Optics (Kötetszám: 26, Oldalszám: 419-425)
Description of corneal surfaces using discretised argument-transformed Chebyshev-polynomials
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Fazekas, Zoltán; Schipp, Ferenc; Csákány, B.
Szerkesztő: Jan, J; Kozumplík, J; Provaznik, I
Megjelenés: 2006.
Megjelent: BIOSIGNAL 2006. Analysis of biomedical signals and images. 18th biennial international EURASIP conference. Proceedings. Brno, 2006. (Oldalszám: 269-274)

2005.

An inexpensive indoor self-positioning system for mobile platforms with web-camera
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Péni, Tamás; Rödönyi, Gábor
Szerkesztő: Chetverikov, D; Czúni, L; Vincze, M
Megjelenés: 2005.
Megjelent: Joint Hungarian-Austrian conference on image processing and pattern recognition. 5th conference of the Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition (KÉPAF), 29th workshop of the Austrian Association for Pattern Recognition (OAGM/AAPR (Oldalszám: 33-40)
Surface description for cornea topography using modified Chebyshev-polynomials
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Fazekas, Zoltán; Schipp, Ferenc; Németh, J.
Szerkesztő: Horacek, P; Simandl, M; Zitek, P
Megjelenés: 2005.
Megjelent: Preprints of the 16th IFAC world congress. Prague, 2005. (Oldalszám: 1-6)
Kísérleti környezet kialakítása kooperáló modell autók számára: beltéri pozíciónáló rendszer. (Research report SCL-004/2005.)
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Péni, Tamás; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2005.
Megjelent: (Terjedelem: 12 oldal)
Implementation of a testing and diagnostic concept for an NPP reactor protection system
Szerzők: Bartha, Tamás; Varga, István; Soumelidis, Alexandros; Szabó, G.
Megjelenés: 2005.
Megjelent: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (Kötetszám: 3463, Oldalszám: 391-402)
Geometrical description of quasi-hemispherical and calotte-like surfaces using discretised argument-transformed Chebyshev-polynomials
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Fazekas, Zoltán; Schipp, Ferenc
Megjelenés: 2005.
Megjelent: CDCâ��05-ECC'05. Proceedings of the 44th IEEE conference on decision and control, and the European control conference 2005. Seville, 2005. (Oldalszám: 1619-1624)

2004.

On-line testing of the reactor protection system in the Paks nuclear power plant
Szerzők: Varga, István; Bartha, Tamás; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2004.
Megjelent: ERCIM NEWS (Füzetszám: 56, Oldalszám: 33-34)

2003.

A concept for on-line testing of distributed safety-critical supervisory systems
Szerzők: Varga, István; Bartha, Tamás; Soumelidis, Alexandros; Katics, B.
Szerkesztő: Monostori, L; Kádár, B; Morel, G
Megjelenés: 2003.
Megjelent: Intelligent manufacturing systems 2003 (IFAC Proceedings Volumes, 0474-6674) (Oldalszám: 175-180)
Detection of changes on signals and systems based upon representations in orthogonal rational bases
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Schipp, Ferenc; Bokor, József
Megjelenés: 2003.
Megjelent: Proceedings of the 5th IFAC symposium on fault detection, supervision and safety of technical processes. SAFEPROCESS 2003 Washington (Oldalszám: 335-340)
Applying orthogonal rational signal representations in system change detection
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Schipp, Ferenc
Megjelenés: 2003.
Megjelent: Proceedings of the 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2003, Rhodes (Oldalszám: 1-6)

2002.

Using nonstandard basis functions in description of signals and systems
Szerzők: Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2002.
Megjelent: (Oldalszám: 194)
High-speed videotopographic measurement of tear film build-up time
Szerzők: Németh, J.; Erdélyi, B.; Csákány, B.; Gáspár, Péter; Soumelidis, Alexandros; Kahlesz, F.; Lang, ZS
Megjelenés: 2002.
Megjelent: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE (Kötetszám: 43, Füzetszám: 6, Oldalszám: 1783-1790)
Frequency domain representation of signals in rational orthogonal bases
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Schipp, Ferenc; Bokor, József
Megjelenés: 2002.
Megjelent: Proceedings of the 10th IEEE mediterranean conference on control and automation - MED2002. Lisboa
Frequency domain identification of partial fraction models
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Papp, M.; Schipp, Ferenc; Bokor, József
Szerkesztő: Camacho, EF; Basanez, L; de la Puente, JA
Megjelenés: 2002.
Megjelent: 15th triennial world congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona

2000.

Fault detection in lightly damped systems using rational orthonormal functions
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Szabó, Zoltán; Bokor, József
Szerkesztő: Edelmayer, AM
Megjelenés: 2000.
Megjelent: 4th IFAC symposium on fault detection supervision and safety for technical processes. SAFEPROCESS 2000. Preprints. Budapest, 2000. Vol. 1. (Oldalszám: 548-553)

1998.

Educational application of inverted pendulum experiment: optimal and model-based control
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 1998.
Megjelent: Mérés-automatizálás '98 konferencia az "alkalmazott informatika" jegyében. Előadások. Budapest, 1998. (Oldalszám: 221-231)

1997.

Representation and approximation of signals and systems using generalized Kautz functions
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Schipp, Ferenc
Megjelenés: 1997.
Megjelent: Proceedings of the 36th conference on decision and control. San Diego, 1997. Vol. 4. (Oldalszám: 3793-3795)
Inverted pendulum: an environment for intelligent control design and test
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Gáspár, Péter; Bokor, József
Szerkesztő: Foulloy, L
Megjelenés: 1997.
Megjelent: 3rd IFAC symposium on intelligent components and instruments for control applications. SICICA' 97. Preprints. Annecy, 1997. (Oldalszám: 421-425)
Automatic detection of the lane departure of vehicles
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Kovács, György; Bokor, József; Gáspár, Péter; Palkovics, László; Gianone, L.
Szerkesztő: Papageorgiou, M; Pouliezos,
Megjelenés: 1997.
Megjelent: Transportation systems. Preprints of the 8th IFAC/IFIP/IFORS symposium. Chania, 1997. Vol. 3. (Oldalszám: 1096-1101)
Analyzing time-varying and transient vibration properties in technological systems
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Nagy, I.; Bokor, József
Megjelenés: 1997.
Megjelent: Proceedings of the fifth international congress on sound and vibration. 1997 annual meeting of the Australian Acoustical Society. Adelaide, 1997. (Oldalszám: 2071-2078)

1996.

Virtual instrument tools for signal processing and system identification based failure detection in complex plants
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Gáspár, Péter; Hai, TT
Megjelenés: 1996.
Megjelent: CHEMICAL ENGINEERING WORLD (Kötetszám: 31, Füzetszám: 7, Oldalszám: 49-52)

1995.

A user-friendly environment for designing signal processing based failure monitoring in nuclear power plants
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Gáspár, Péter; Edelmayer, András
Megjelenés: 1995.
Megjelent: Automatizálás '95 konferencia nemzetközi részvétellel. /Automation '95 with international participation/ Proceedings. Budapest, 1995. Vol. 2. (Oldalszám: 573-582)
An open system approach to change detection and failure monitoring of complex plants: the NPP experience
Szerzők: Kiss, J.; Bokor, József; Edelmayer, András; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 1995.
Megjelent: SMORN-VII. Proceedings of the international symposium on nuclear reactor surveillance and diagnostics. Avignon, 1995. Vol. 2. (Oldalszám: 7-16)
Applying joint time-frequency methods in the failure detection of time-varying systems
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József
Megjelenés: 1995.
Megjelent: Automatizálás '95 konferencia nemzetközi részvétellel. /Automation '95 with international participation/ Proceedings. Budapest, 1995. Vol. 1. (Oldalszám: 221-230)
Applying artificial neural networks in nuclear power plant diagnostics
Szerzők: Kiss, J.; Soumelidis, Alexandros; Bokor, József
Megjelenés: 1995.
Megjelent: SMORN-VII. Proceedings of the international symposium on nuclear reactor surveillance and diagnostics. Avignon, 1995. Vol. 1. (Oldalszám: 4-13)

1994.

Virtual instrument tools for signal processing and system identification based failure detection in complex plants
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Gáspár, Péter; Hai, TT
Megjelenés: 1994.
Megjelent: National instruments European user symposium. Proceedings. Munich, 1994 (Oldalszám: 189-193)
Toward an intelligent evolutionary signal processing based failure monitoring and diagnostic system for complex plants
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Keviczky, László; Edelmayer, András; Gáspár, Péter; Csáki, ZS; Varga, E.
Szerkesztő: Ruokonen, T
Megjelenés: 1994.
Megjelent: SAFEPROCESS'94. IFAC symposium on fault detection, supervision and safety for technical processes. Preprints. Espoo, 1994. Vol. 2. (Oldalszám: 760-765)
On the use of virtual instruments in realizing adaptive controllers
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bányász, Csilla; Keviczky, László; Vajk, I.
Szerkesztő: Bányász, CS
Megjelenés: 1994.
Megjelent: SICICA'94. Intelligent components and instruments for control applications. 2nd IFAC symposium. Preprints. Budapest, 1994 (Oldalszám: 246-251)
Adaptive controllers as virtual instruments
Szerzők: Vajk, I.; Soumelidis, Alexandros; Bányász, Csilla; Keviczky, László
Szerkesztő: Blanke, M; Söderström, T
Megjelenés: 1994.
Megjelent: SYSID'94. 10th IFAC symposium on system identification. Copenhagen, 1994. Vol. 2. (Oldalszám: 291-296)

Új keresés