KIRAKAT Egy éves művészeti projekt 2000.02.24. - 2001.02.23. Budapest I. ker. Hattyú u. 10/c. www.sztaki.hu/providers/kirakat Tizenkét installációt készítettünk - az utcán, egy kirakatban - figyelembe véve a természet egy év alatt zajló, ciklikusan ismétlődő, folyamatos változását. Havonta változó környezetet építettünk egy, csak utalásokban létező főszereplő számára, a 365 napos ciklikus egység tagolását, szakaszolását meghatározó, a fény-árnyék változásaiból(, mint téridőbeli szakaszolásból) adódó jellegzetességek megjelenítésével. Mivel az általános emberi életvitel alapvető ritmusa nem különíthető el a nagy természeti mozgásoktól, ezt a rendszert, mint természetes dramaturgiát használtuk fel. A jellegzetességekből következően a „cselekményanyag" mágától értetődően illeszkedik a(z időbeli) helyére, ezzel segítve a kommunikáció letrejöttét a nézővel, melynek következtében, kedvező környezetet biztosít, az általunk gerjesztett hatás, a provokatív elemek, a többlet információ, illetve az információhiány szerepének kielemeléséhez. A kirakatok mindegyikéhez tartozik egy-egy site rész, amit az évközbeni kiállítások megnyitóival párhuzamosan töltöttünk fel az Internetre. A kirakat, mint kiállítási tér, lehetővé tette, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk az emberekkel, az Internet pedig, mint nem helyhez kötött kommunikációs lehetőség, az installációk és a hozzájuk kapcsolódó kép-hang-szöveg kollázsok virtuális helye, amely tartalmazza a nézők reakcióinak egy részét is. Fontos volt számunkra, hogy minden kereskedelmi és intézményesült művészeti háttértől függetlenül dolgozhassunk, mert a kívánt cél elérését ez lehetetlenné tette volna. Kirakat A legtöbb ember kíváncsi arra, hogy mások hogyan élnek. Szívesen kukkantunk be más emberek lakásába, ha az utcán sétálva lehetőségünk nyílik benézni valaki ablakán. Ezt a mindennapi voyeurizmust, kíváncsiságot kihasználva bepillantást engedünk a nézőnek az általunk létre hozott személyes terekbe. A nyilvános térbe helyezett személyes tér, irritatív helyzetet hoz létre a néző számára. Ha elsétálva a kirakat előtt - bocsánatos bűnként - csak egy pillantást vet a "szobára", ugyan azzal az érzéssel megy tovább, mintha egy ablakon nézett volna be, ahol nincs otthon a lakó vagy épp átment a másik szobába; ha - kihasználva a lehetőséget - megáll és körülnéz, felkutathatja a belső teret. Olyan információk birtokosává válhat, amelyek közelébe semmilyen más módon nem kerülhetne. Ezzel olyan szerepbe kerítjük a nézőt, amelyben úgy érezheti magát, mint egy besurranó tolvaj, aki nem tudott ellenállni a vonzó kísértésnek, ám olyasmi tárul elé, ami személyességéből és rejtegetni valóságából kifolyólag, kellemetlenül érinti vagy amitől úgy érzi, hogy esetleg jobb lett volna nem látnia. Web Miközben a kirakatok egymást váltva cserélődtek, a kiállításmegnyitókhoz igazodva, a website hónapról hónapra folyamatosan bővült, töltődött tartalommal. A site tizenkét részre tagolódik, egy-egy kirakathoz egy-egy siterész tartozik, melyeket a közös téma köt össze. A site és a kirakat egymást kiegészítve, de önállóan is működnek. Az installációkhoz tartozó oldalak, cselekvésre ösztönző, képekből-szövegekből-hangokból álló kollázsok, mellyek rejtett oldalakat tartalmaznak, ahová játékok, feladatok megoldásával vagy véletlenszerűen, esetleg szándékos kereséssel tud csak továbblépni az érdeklődő. Minél több időt tölt valaki az oldalakon, annál több informaciót kaphat és minél több figyelmet szentel az oldalak felkutatására - a kirakatokhoz hasonlóan - annál inkább belekerül a hallgatózó, leskelődő szerepébe. A website állandóan tartalmazza a projekt teljes dokumentációját; a kirakatkiállítások archívumát; egy kirakatgyűjteményt, amely egyrészt általunk készített és e-mailben kapott, talált kirakatfotókból áll, másrészt pedig képzőművészeti kirakatok gyűjteménye. Megjegyzés: A site tartalmának teljes áttekintése órakat vesz igénybe. Sárosi Anita és Szörényi Beatrix Budapest, 2001. 03. 01.

 

Jelentse mindez azt, amit jelenthet.

Minden művet annak segítségével magyarázunk, amit a fejünkbe veszünk.

Mind e jelenségek feltűnő vonása bizonyos allegória vonzalom, már ha ezen olyan viszonyt értünk, ahol minden többet jelent, mint ami tisztességgel megilletné.

Az első benyomás és a részletek.

Van benne egy kis valóság és nagyon sok túlzás.

Képkulcs, használati utasítás helyett.

A végén megvan a forrás.

 

archívum   | dokumentáció |  gyűjtemény  |  támogatók

főoldal  |  ego  | e-mail