4. metróvonal


A fõvárosiak zöld jelzést adtak az új metróvonalnak
Az újabb metróvonal megépítésérõl hozott kormánydöntés hírére felfigyelt a fõváros közönsége, és a döntést örömmel üdvözli. A TeleDirect közvélemény-kutató munkatársai március 20-án telefonon felhívtak ötszáz budapesti polgárt és feltettek nekik néhány kérdést az új metróvonallal kapcsolatban. A válaszok szerint a beruházástól azt várják a polgárok, hogy jelentõsen javítani fogja a tömegközlekedést. A hívottak 71 százaléka már most biztos benne, hogy valamilyen gyakorisággal használni is fogja az új vonalat, melyet a legtöbben a zöld színnel jelölnének.
A fõvárosiak háromnegyede telefonos háztartásban él, ám telefonon változatlanul azokat könnyebb elérni, akik egy kicsit érdeklõdõbbek és tájékozottabbak. Ennek ellenére az a tény, hogy a március 20-án a délutáni órákban véletlenszerûen felhívott 500 telefon-elõfizetõ 90%-a hallott arról, hogy a fõvárosban új metróvonal építését tervezik, azt jelzi, hogy az ügy fontos a budapestiek számára. Ez még akkor is így van, ha figyelembe vesszük, hogy eléggé elhúzódó döntésrõl van szó, így viszonylag hosszú idõ állt rendelkezésre ahhoz, hogy a hírrõl értesüljön a közönség. Ugyanakkor egészen a múlt csütörtöki kormány döntésig - amikor a kabinet pénzügyi garanciát vállalt az építkezés megvalósítására - csend volt a beruházás körül. A fõvárosiak kétharmada (gyakorlatilag lakóhelyétõl függetlenül) nagyon fontosnak tartja a dél-budai területeket a metróhálózathoz kötõ új szakasznak a megépítését, további ötödük közepesen fontosnak tartja a beruházást, és mindössze 4-4 százalékuk mondta azt, hogy csak egy kicsit vagy egyáltalán nem fontos az új metró. (A hiányzó 4 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.) Ha a válaszokat százfokú skálára vetítjük, 86 pont az átlag. Csaknem pontosan ilyen magas indexértéket (84 pont) kaptunk arra a kérdésre is, hogy az új metró mennyire fogja javítani a fõváros tömegközlekedését. Azt, hogy ki mennyire tartja fontosnak az új metró megépítését, egyedül az befolyásolja, hogy ki milyen gyakran szándékozik utazni az új nyomvonalon, de még azok körében is 75 pont az építkezés fontosságának indexe, akik úgy gondolják, hogy sohasem fogják majd igénybe venni az új közlekedési lehetõséget.
Az új metróvonal tömegközlekedésre gyakorolt hatását viszont a nõk valamivel optimistábban ítélik meg (87 pont), mint a férfiak (80 pont), és befolyásolja a válaszokat az is, hogy ki mennyire elégedett a tömegközlekedéssel úgy általában. A legoptimistábbak azok, akik eleve teljesen elégedettek Budapest tömegközlekedésével. Ez egyébként a hívottak 13 százalékának a véleménye, akik körében 93 pont lett a javulási index átlaga. Eszerint õk szinte kivétel nélkül arra számítanak, hogy az új metróvonal nagymértékben javítani fogja a fõváros (véleményük szerint amúgy is jó) tömegközlekedését. A hívottak 44%-a csak részben elégedett a tömegközlekedéssel, de azért ebben a közben is 81 pont az új metró jótékony hatásának tulajdonított mutató átlaga. A kérdezettek 22%-a egyáltalán nem elégedett a tömegközlekedés helyzetével, ám alapvetõen õk is javulásra számítanak a beruházástól, hiszen körükben is 82 pont az átlag. Végül a hívottak ötöde nem szokott részt venni a tömegközlekedésben, de azért õk is javulásra számítanak (85 pont).
A hívottak 39%-a úgy véli: a tömegközlekedés fejlesztésében a fõvárosi önkormányzatnak nagyobb a szerepe, mint a kormányé, míg ennek ellenkezõjét csak a kérdezettek ötöde gondolja. A legtöbben viszont kitérõ választ adtak: 14% szerint egyforma a felelõsségük, 27%-uk pedig nem tudott válaszolni a kérdésekre. Ez azért azt jelzi, hogy a fõvárosiak - úgy maguktól - még nem igazán gondolkoztak el ezen a kérdésen. Azzal viszont a polgárok döntõ többsége (88%-a) egyetértett, hogy a kormány úgy döntött: támogatja a metróépítést és megadja a pénzügyi garanciákat.
A múlt csütörtöki döntés szerint a kormány a költségek 60 százalékát fedezi, míg a fõváros a 40 százalékát. A nagy többség (72%) egyetértett ezzel a költségmegosztással, de itt már 4%-ról 15%-ra növekedett a nemmel válaszolók aránya. Az ellenzõk nagyobbik hányada azok közöl került ki, akik szerint a kormánynak kellene nagyobb szerepet vállalnia a tömegközlekedés fejlesztésében, mint az önkormányzatnak.
Végül a TeleDirect munkatársai megkérdezték, hogy a fõvárosi polgárok milyen színt javasolnak az új metróvonal jelzésére, a meglévõ sárga, piros és kék mellé. A hívottak 83%-a mondott valamilyen javaslatot, és az ajánlott színek listáját toronymagasan - 59%-kal - a zöld vezeti. A válaszadók egy része nem színt jelölt, hanem egyéb kategóriát nevezett meg: olyat, mint vidám, szolid, pöttyös, csíkos stb.
Mennyire fontos az új metróvonal megépítése, illetve mennyire fogja javítani a beruházás a fõváros tömegközlekedését?
Százfokú skálára vetítve FontosJavítani fogja
naponta fog közlekedni az új metrón 9689
hetente fog közlekedni az új metrón 9489
ritkán fog közlekedni az új metrón 8483
soha nem fog közlekedni az új metrón 7576
nem tudja milyen gyakran fog közlekedni az új metrón 8787
átlag8684
A vizsgálatról:

Idõpont: 1998. március 20. délután
Válaszadók: 500 véletlenszerûen felhívott budapesti telefon-elõfizetõ
Hibahatár: + 4 - 5%© 1997 MTA SZTAKI
Készült a Budapesti Fõpolgármesteri Hivatal megbízásából
az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályán