4. metróvonal


Ódon házak az új metró útjában
Megvizsgálják, hogy a házak mennyire süllyednének meg a 4-es metró alagútjának építése miatt. A tervezett útvonal mentén ugyanis - fõleg a belsõ kerületekben - százévesek is elmúltak az épületek. A szakember mégis azt mondja, hogy egyetlen épület sem jut a Blaha Lujza téri Nemzeti Színház sorsára.
Felmérik a 4-es metró tervezett vonala mentén lévõ épületek állapotát, e célból az építtetõ, a DBR Metró Kft. nyílt közbeszerzési pályázatot írt ki. A föld alatti építmények ugyanis a házak süllyedését is okozhatják - tudtuk meg Németh M. Tibortól, a kft. szerkezetépítési fõmérnökétõl. Az építés módját és anyagát ezért úgy választják majd ki, hogy a süllyedés a lehetõ legkisebb legyen. Azért is célszerû még a metróépítés megkezdése elõtt rögzíteni az épületek úgynevezett nullaállapotát - tette hozzá a fõmérnök -, mert így az esetleges késõbbi viták során lesz tárgyalási, hivatkozási alapjuk, és nem fordulhat elõ, hogy valaki a húsz évvel korábbi elmaradt felújítását a kft. költségére akarja elvégeztetni. Ha viszont lesz olyan kár, amely az építkezés következménye, természetesen fizet a cég.
A pályázat nyertesének az lesz a feladata, hogy az év végéig kiderítse, melyek a különösen érzékeny házak. Azok alatt ugyanis különleges gonddal kell eljárni, speciális építkezési módra van szükség. Németh M. Tibor szerint fõként a régi épületekkel lesz gondjuk, és azokkal a házakkal, amelyeknek jóformán nincs is alapjuk. Azokra az építményekre is külön figyelmet kell fordítani, amelyek az elõzõ metróépítés során károsodtak.
Mint arról lapunkban beszámoltunk, a XI. kerületi képviselõ-testület azt javasolta, a metró ne a Kosztolányi Dezsõ téren, hanem a Fehérvári úti piacnál álljon meg. A fõmérnök véleménye szerint ez az állagfelmérést nem befolyásolja, a vizsgálandó zóna ugyanakkora marad, hiszen a javasolt útvonal körülbelül olyan hosszú, mint a régi.
A vizsgálandó épületek egyébként meglehetõsen vegyes képet mutatnak - tette hozzá Németh M. Tibor. A Kelenföldi lakótelep épületei például húsz-negyven évesek. A Móricz Zsigmond körtértõl befelé azonban már százévesek is elmúltak a házak, a legöregebb épületek pedig a VIII. kerületben vannak a metróvonal mentén.
Arra a kérdésre, hogy vajon sor kerülhet-e épületbontásra a metróépítés miatt, a fõmérnök azt válaszolta: ma már vannak olyan megfizethetõ építési technológiák, amelyekkel ez elkerülhetõ, vagyis egy épület sem jut az egykori Nemzeti Színház sorsára.

Schmidt Gábor


© 1997 MTA SZTAKI
Készült a Budapesti Fõpolgármesteri Hivatal megbízásából
az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályán