Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratórium

Vezető

Dr. Kacsuk Péter Imre
Dr. Kacsuk Péter Imre
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 007
Telefon: +36 1 329 7864
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: kacsuk.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.lpds.sztaki.hu

Részleg adatai

Tevékenység

Az MTA SZTAKI Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratóriuma (LPDS) meghatározó szerepet tölt be az elosztott, a grid és a felhő technológiák területén. Nem csak alapító tagja a Magyar Grid Kompetencia Központnak, a Nemzeti Grid Kezdeményezésnek, a Nemzetközi Desktop Grid Szövetségnek és a Magyar OpenNebula Felhasználó Közösségnek de az Európai Unió hetedik keretprogramjának keretein belül koordinátora számos európai grid projektnek is.

Az MTA SZTAKI részeként, a Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratórium két fő kutatási területe a grid és a felhő technológia.

A grid kutatás területén a célunk kettős. Egyrészt szeretnénk hatékony szoftverfejlesztési eszközöket és magas szintű szolgáltatásokat, s hozzá testre szabható kutatási portálokat biztosítani (WS-PGRADE/gUSE portál), amelyek bázisát a munkafolyamat (workflow) alapú megközelítés képezi. Másrészt olyan, könnyen kivitelezhető köztesréteg megoldások (SZTAKI Desktop Grid) és az átjárhatóságot elősegítő technológiák (3G-Bridge) fejlesztésével foglalkozunk, amelyek lehetővé teszik az alternatív elosztott, grid és felhő IT platformok költséghatékony kutatási és üzleti alkalmazását.

Laborunk többek között, az ILAB, az ITAK és a DSD részlegekkel együttműködésben részt vett a SZTAKI Felhő projektben, és egyre több felhő alapú fejlesztési folyamatba kapcsolódik be. A labor kutatásai elsősorban az IaaS alapú felhőrendszerekre irányulnak. A kutatások fő célja, hogy a korábban kifejlesztett termékeinket és szolgáltatásainkat skálázható és transzparens módon lehessen felhőkben és felhő-federációkban is futtatni.

Legfontosabb kutatási területeink

 • grid számítástechnika, kiemelten desktop grid rendszerek
 • felhő alapú rendszerek
 • grid és felhő rendszerek közötti együttműködés és átjárhatóság
 • erőforrás ütemezés és allokáció grid és felhő rendszerekben
 • kutatási portálok grid és felhő rendszerekhez
 • munkafolyamat (workflow) alapú IT megoldások

Kiemelkedő eredményeink

Laborunk 2000 óta vesz részt magyar és nemzetközi grid kutatásokban, nemzetközileg elismert eredményeket ért el a grid köztesréteg és a magas szintű felhasználói felületek kutatásában, gyakorlati megvalósításában. A területen az egyik kiemelkedő eredményünk a jelenleg is folyamatos fejlesz-tés alatt álló WS-PGRADE/gUSE portál, amely webszolgáltatásokra alapul és nem kívánja meg a felhasználótól, hogy mélyebben belelásson a technológiába, hanem egy fenti absztrakciós szintről nézve is kész működő szolgáltatást tud nyújtani a különböző grid és felhő infrastruktúrák segítségével amik elérhetők a portálon keresztül.

 • IT megoldások nyújtása erőforrásaink hatékonyabb kihasználására

A grid kutatás területén egy másik fontos fejlesztésünk a SZTAKI Desktop Grid (SZDG). Ennek célja, hogy megoldást kínáljon az otthoni személyi számítógépek, vagy egy szervezet elkülönülő részein lévő számítógépek szabad kapacitásainak kihasználására, lehetővé téve, hogy személyi számítógépével bárki hozzájárulhasson közcélú magyar és nemzetközi kutatási projektekhez, esetleg a későbbiekben saját feladatait oldja meg az SZDG segítségével. Egy desktop grid hatalmas számú szétosztott erőforrással tud összekapcsolódni, komplex alkalmazásokat képes megoldani.

 • Erőforrások bővítése a felhőben

A felhő alapú rendszerekkel kapcsolatos kutatásaink során eddig két lezárt és két jelenleg is futó projekttel büszkélkedhetünk. A nem rég lezárult S-CUBE projekt célja egy olyan szolgáltatás alapú rendszer kifejlesztése volt, amelynek segítségével feloldható a különböző kutatói csoportok munkájának fragmentálódása. Az EDGI projekt desktop grideket felhőkkel összekötő köztes réteg kifejlesztésével foglalkozott. Ennek célja, hogy a desktop grid rendszereket felhő alapú erőforrásokkal lehessen dinamikusan bővíteni. A jelenleg is folyó SCI-BUS projekt a különböző tudományterületek számára készít alkalmazás-specifikus portálokat, melyek a rendelkezésre álló elosztott számítási infrastruktúrákhoz biztosítanak hozzáférést a felhasználók számára transzparens módon. A Felhő projekt keretein belül célunk a már számos európai gridben használt WS-PGRADE/gUSE portál szolgáltatás felhőre adaptálása és skálázhatóvá tétele.

 • Tudástranszfer, oktatás támogatása

2004 óta nemzeti és a nemzetközi tréningekkel a kutatólaboratórium tudástranszfert nyújt és megcéloz új felhasználókat iparági és tudományos területekről egyaránt. A laboratórium szervezett és a házigazdája volt számos grid és cloud nyári iskolának és igen aktív az egyetemi és egyetem utáni oktatásban; a laboratórium munkatársai rendszeresen előadásokat és szemináriumokat tartanak egyetemi és posztgraduális szinteken az ELTE, OE és BME egyetemeken.
A laboratórium alapító tagja a Nemzetközi Desktop Grid Federációnak - International Desktop Grid Federation (IDGF).

Nemzetközi és EU-s projektekben való részvételünk

 • Futó projektek

AgroDat.hu
CloudSME
CLAKK
SCI-BUS (Koordinátor: LPDS)
IDGF-SP (Koordinátor: LPDS)
ER-flow
EGI-InSPIRE
agINFRA

 • Nemrég lezárt projektek

GLOBAL excursion
EDGI (Koordinátor: LPDS)
DEGISCO (Koordinátor: LPDS)
SHIWA (Koordinátor: LPDS)
EDGeS (Koordinátor: LPDS)
S-CUBE
ETICS-2

Főbb szolgáltatásaink

Főbb termékeink

Részletes információk a laborról:

LPDS labor ismertető pdf

Munkatársak

Balázsné Kail Eszter
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Levelezési cím: eszter.kail@mta.sztaki.hu
Szoba: VH 010
Telefon: +36 1 279 6066
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: kail.eszterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Bánvölgyi Kriszta
Bánvölgyi Kriszta
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 006
Telefon: +36 1 279 6064, +36 1 279 6809, +36 1 329 7864
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: banvolgyi.krisztaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Emődi Márk Benjamin
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 025
Telefon: +36 1 279 6067
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: emodi.markEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Farkas Attila
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 025
Telefon: +36 1 279 6067
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: farkas.attilaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Farkas Zoltán
Farkas Zoltán
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 019
Telefon: +36 1 279 6007, +36 1 329 7864
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: zoltan.farkasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Hajnal Ákos
Hajnal Ákos
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 030
Telefon: +36 1 279 6076
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: hajnal.akosEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Kacsuk Dániel
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 010
Telefon: +36 1 279 6066
E-mail: kacsuk.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Kertész Gábor
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 009
Telefon: +36 1 279 6065
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: kertesz.gaborEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Kovács József
Kovács József
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 010
Telefon: +36 1 279 6066, +36 1 329 7864
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: kovacs.jozsefEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Kozlovszky Miklós
Kozlovszky Miklós
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 26
Telefon: +36 1 279 6067
Fax: +3613297864
E-mail: kozlovszky.miklosEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Lovas Róbert
Lovas Róbert
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 006
Telefon: +36 1 279 6064, +36 1 329 7864
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: robert.lovasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Márton István
Márton István
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 027
Telefon: +36 1 279 6060
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: marton.istvanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Nagy Enikő
Nagy Enikő
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Levelezési cím: nagy.eniko@sztaki.mta.hu
Szoba: VH 010
Telefon: +36 1 279 6065
Fax: +36 1 329 7864
E-mail: nagy.enikoEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Pintye István
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Szoba: VH 028
Telefon: +36 1 279 6056
E-mail: pintye.istvanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu

Kiemelt publikációk

2019.

Weather model fine-tuning with software container-based simulation platform
Szerzők: Lovas, Róbert; Kardos, Péter; Gyöngyösi, András Zénó; Bottyán, Zsolt
Megjelenés: 2019.

2018.

A Novel IoT Platform for the Era of Connected Cars
An adaptive cloud-based IoT back-end architecture and its applications
Szerzők: Marosi, Attila; Farkas, Attila; Lovas, Róbert
Megjelenés: 2018.
Cloud agnostic Big Data platform focusing on scalability and cost-efficiency
Szerzők: Lovas, Róbert; Nagy, Enikő; Kovács, József
Megjelenés: 2018.
Orchestrated Platform for Cyber-Physical Systems
Szerzők: Lovas, Róbert; Farkas, Attila; Marosi, Attila; Ács, Sándor; Kovács, József; Szalóki, Ádám; Kádár, Botond Géza
Megjelenés: 2018.
The Flowbster Cloud-Oriented Workflow System to Process Large Scientific Data Sets
Szerzők: Kacsuk, Péter; Kovács, József; Farkas, Zoltán
Megjelenés: 2018.

2017.

Computing Extremely Large Values of the Riemann Zeta Function
Szerzők: Tihanyi, N; Kovács, A; Kovács, József
Megjelenés: 2017.

2016.

Infrastructure Aware Scientific Workflows and Infrastructure Aware Workflow Managers in Science Gateways

2015.

Boosting gLite with cloud augmented volunteer computing
Desktop Grid in the Era of Cloud Computing
A Set of Successive Job Allocation Models in Distributed Computing Infrastructures

2014.

Efficient extension of gLite VOs with BOINC based desktop grids
Szerzők: Visegrádi, Ádám; Kovács, József; Kacsuk, Péter
Megjelenés: 2014.

2013.

Legal Aspects of Data Protection in Cloud Federations
Szerzők: Kertész, Attila; Váradi, Szilvia
Megjelenés: 2013.
Towards a volunteer cloud system
Szerzők: Marosi, Attila; Kovács, József; Kacsuk, Péter
Megjelenés: 2013.
Enhancing Federated Cloud Management with an Integrated Service Monitoring Approach
Szerzők: Kertész, Attila; Kecskeméti, Gábor; Oriol, Marc; Kotcauer, Péter; Ács, Sándor; Rodríguez, M.; Mercè, O; Marosi, Attila; Marco, Jordi; Franch, Xavier
Megjelenés: 2013.
Strategies for Increased Energy Awareness in Cloud Federations
Towards Data Interoperability of Cloud Infrastructures using Cloud Storage Services
Szerzők: Planzer , Tamás; Kertész, Attila
Megjelenés: 2013. 08.
The 2-Blocking Number and the Upper Chromatic Number ofPG(2,q)
Szerzők: Bacsó, Gábor; Héger, Tamás; Szőnyi, Tamás
Megjelenés: 2013. 12.

2012.

The necessity of legally compliant data management in European cloud architectures
Szerzők: Varadi, Szilvia; Kertész, Attila; Parkin, Michael
Megjelenés: 2012.
An interoperable and self-adaptive approach for SLA-based service virtualization in heterogeneous Cloud environments
Szerzők: Kertész, Attila; Kecskeméti, Gábor; Brandic, Ivona
Megjelenés: 2012.
Facilitating Self-Adaptable Inter-cloud Management
Szerzők: Kecskeméti, Gábor; Maurer , Michael J.; Brandic , Ivona; Kertész, Attila; Németh, Zsolt; Dustdar, Schahram
Megjelenés: 2012.
Application repository based evaluation of the EDGI infrastructure
Szerzők: Visegrádi, Ádám; Ács, Sándor; Kovács, József; Terstyánszky, Gábor
Megjelenés: 2012. 05.

2011.

Parameter sweep job submission to clouds
Szerzők: Kacsuk, Péter; Marosi, Attila; Kozlovszky, Miklós; Ács, Sándor; Farkas, Zoltán
Szerkesztő: Cafaro, M.; Aloisio, G.
Megjelenés: 2011.

2010.

SZTAKI desktop grid: adapting clusters for desktop grids
Szerzők: Marosi, Attila; Balaton, Zoltán; Kacsuk, Péter; Drótos, Dániel
Szerkesztő: Davoli, F.; Meyer, N.; Pugliese, R.; Zappatore, S.
Megjelenés: 2010.
Efficient graph partitioning algorithms for collaborative grid workflow developer environments
Szerzők: Sipos, Gergely; Kacsuk, Péter
Megjelenés: 2010.
Gridification of regional Fault Plain Solution (FPS)
Szerzők: Yilmazer, Mehmet; Bektas, Bilal; Kozlovszky, Miklós
Megjelenés: 2010.
Virtual appliances: a way to provide automatic service deployment
Szerzők: Kecskeméti, Gábor; Kacsuk, Péter; Delaitre, Thierry; Terstyánszki, Gábor
Szerkesztő: Davoli, F.; Meyer, N.; Pugliese, R.; Zappatore, S.
Megjelenés: 2010.
From grid islands to a World Wide Grid
Szerzők: Kacsuk, Péter; Kiss, Tamás
Szerkesztő: Davoli, F.; Meyer, N.; Pugliese, R.; Zappatore, S.
Megjelenés: 2010.
Application and middleware transparent checkpointing with TCKPT on ClusterGrids
Szerzők: Kovács, József; Kacsuk, Péter; Januszewski, R.; Jankowski, G.
Megjelenés: 2010. 03.
Job scheduling in hierarchical desktop grids
Szerzők: Farkas, Zoltán; Marosi, Attila; Kacsuk, Péter
Szerkesztő: Davoli, F.; Meyer, N.; Pugliese, R.; Zappatore, S.
Megjelenés: 2010.
Numerical modeling of mantle convection in 3D on the SEE-GRID-SCI infrastructure
Szerzők: Kozlovszky, Miklós; Balaskó, Ákos; Süle, Bálint
Megjelenés: 2010. 10. 11.

2009.

Grid interoperability solutions in grid resource management
Szerzők: Kertész, Attila; Kacsuk, Péter
Megjelenés: 2009.
Towards a World Wide Grid: integration service grids and desktop grids
Szerzők: Kacsuk, Péter
Szerkesztő: Topping, B. H. V.; Iványi, P.
Megjelenés: 2009.