Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium

Vezető

Bokor József
Bokor József
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 211
Telefon: +36 1 279 6117, +36 1 279 6159
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: bokor.jozsefEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/

Titkárság

Farkas Gyuláné (Marika)
Farkas Gyuláné (Marika)
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: MTA SZTAKI, H-1518 Budapest, P.O.B. 63, Hungary
Szoba: K 210
Telefon: +36 1 279 6117
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: farkas.gyulaneEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu

Részleg adatai

Tevékenység

A Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratórium (SCL) tevékenységi köre az MTA SZTAKI fő stratégiai kutatási irányaihoz kapcsolódik. SCL a matematikai rendszerelmélet és irányítástechnikai kutatások vezető hazai kutatóhelye. A kutatási területek felölelik a matematikai rendszermodellezés szinte összes elemét, a hagyományos és feltörekvő új technológiák által létrehozott dinamikus rendszerek analízisének és irányításának problémáit, szélesebb körben ideértve a természettudományok által kezelt (pl. biológiai) rendszereket is általában. A kutatások kiterjednek a matematikai rendszerelmélet legkorszerűbb megközelítéseire, a rendszerek identifikációjára, szűrési és irányítási feladatok megoldására, jelfeldolgozásra és képfeldolgozási eljárásokra, különös tekintettel a módszerek robusztus működésére és a biztonságkritikus alkalmazások speciális igényeire.

Legfontosabb kutatási területek

 • Matematikai rendszer és irányításelmélet
 • Rendszeridentifikáció és modellezés
 • Robusztus és nemlineáris és hybrid rendszerek
 • Járműirányítási rendszerek
 • Intelligens jármű és közlekedési rendszerek
 • Jármű- és infrastruktúra kommunikációs rendszerek és technológiák
 • Autonóm földi és légijárművek irányítási kérdései
 • Hibadetektálás és diagnosztika nagybonyolultságú műszaki rendszerekben
 • Hibatűrő rendszerek és architektúrák
 • Jelfeldolgozási módszerek

Kiemelkedő eredmények

 • A nemlineáris rendszerek irányításelméletéhez kapcsolódva LPV (Linear Parameter Varying) és qLPV (quasi Linear Parameter Varying) modelleket alkalmazó robusztus irányítástervezés során felmerülő kérdésekben értek el nemzetközi fontosságú új eredményeket az indefinit geometriák és a Möbius transzformációk irányításelméleti vizsgálatokban betöltött szerepével összefüggésben. Megadták az időtartományi robusztus tervezés egy alapfeladatának teljes megoldáshalmazát, és kidolgozták a kapcsolódó lineáris algebrai eszközöket.
 • A jelfeldolgozás és rendszeridentifikáció területén, a racionális ortogonális bázisokon alapuló identifikációs módszerek alapján egy új, hiperbolikus wavelet konstrukciókon alapuló nemparametrikus rendszeridentifikációs módszert dolgoztak ki, melynek lényege, hogy az eredeti - frekvenciatartománybeli adatokból kiinduló - eljárást egy diszkrét időtartománybeli mérésekből kiinduló módszerrel egészítették ki.
 • Optikai felületek újszerű modellezése területén a hagyományosan művelt Zernike és Csebisev rendszer alapú felületreprezentáció mellett általános, a rendszerelméletből eredő módszerek kutatására került a hangsúly, amelyek a várakozások szerint lehetővé teszik a mérési pontok mért tartományon belüli tetszőleges kijelölését. Ez a tulajdonság a fizikailag realizálható mérési eljárásokkal konform felületmodellezési módszerek kidolgozására ad lehetőséget.
 • Az intelligens jármű és közlekedési rendszerekkel kapcsolatos kutatások a járműirányító rendszerek tervezésének integrált módszerei, a korszerű hálózati kommunikációs eljárások és kooperatív rendszerek, valamint a járműfedélzeti szabályozó rendszerek hibatűrő kialakításai és a vezetéstámogató rendszerek területén hoztak eredményeket. A kooperatív járműirányítás célja a biztonság növelésén túlmenően az üzemanyagfogyasztás és a károsanyag kibocsátás csökkentése volt. Mivel a vezető beavatkozásának módja a jármű dinamikai tulajdonságait nagymértékben befolyásolni képes, kísérletek történtek a jármű vezetője viselkedési modelljének beépítésére az irányítási algoritmusba.
 • A kooperatív közlekedési rendszerek és járműkommunikációs technológiák kutatás-fejlesztése terén elért eredményeik közül kiemelkedő, hogy az Intelligens Közlekedési Rendszerekkel (ITS) foglalkozó bécsi világkongresszuson a világon elsőként demonstrálták az IPv6 hálózati protokoll végponttól-végpontig történő ITS célú alkalmazhatóságát, valamint a szabványos járműkommunikációs architektúrába illeszkedő kommunikációs megoldások kiterjesztését alacsony energia igényű szenzorhálózatokra. Az itt bemutatott demonstráció hatékonyan és látványosan volt képes igazolni, hogy az úton közlekedő és szabványos kommunikációs technológiával felkészített járművek hogyan képesek a kooperatív kommunikációs technikák adta lehetőségeket a biztonságosabb és hatékonyabb energia felhasználású közlekedés javára kamatoztatni.
 • Résztvettek az Európai „Fejlett Hibadetektálás és Diagnosztika a Fenntartható Repülésirányításért” (ADDSAFE) projekt sikerében. A laboratórium által fejlesztett hibadetektálási módszer az Airbus repülőgépgyár valós repülésirányító számítógépein került implementálásra és tesztelésre. A módszer eredményessége nyomán a projekt lezárása után is folytatódik az együttműködés az Airbus és a SZTAKI között. Ennek során Airbus saját forrásaiból finanszírozva további teszteket végez a kifejlesztett módszer alkalmazásának lehetőségeiről a következő generációs repülőgépekben való felhasználás számára.
 • Kifejlesztettek egy kisméretű, robotrepülőgépeken alkalmazható, szabályozásra és hibadiagnosztikára képes elektromechanikus aktuátort. Az ACTUATION2015 FP7 projekt keretében az UTC Aerospace céggel közösen polgári repülőgépeken alkalmazott egységekre fejlesztettek korszerű szabályozási algoritmusokat és az ezek alapjául szolgáló matematikai modelleket.
 • A robotrepülőgépek terén, egy világon egyedülinek számító kisméretű, redundáns, nagy-megbízhatóságú avionikai rendszert dolgoztak ki. A berendezéssel történő első kísérleti repülések 2013-ra várhatóak. A rendszer a robotrepülőgépek közös légtérben történő integrációját hivatott előmozdítani, hasonlóan az általuk fejlesztett "látni és elkerülni" rendszerrel, mely kamera alapú megoldást nyújt a repülő eszközök biztonságos térbeli szeparációjára. Ez utóbbi témában új, hatékony algoritmusokat adtak erősen strukturált felhős égen távoli, illetve közeli repülőgépek detektálására. Az eredmény jelentőségét mutatja, hogy a jelenleg ismert pilóta nélküli repülőgépek egy kijelölt útvonalat ma már autonóm módon végig tudnak repülni csupán a fedélzeti navigációs berendezéseikre támaszkodva, ugyanakkor nem képesek érzékelni - és így elkerülni sem - a velük közös légtérben tartózkodó másik légi járművet.
 • Az USA Haditengerészetének Kutatási Hivatala (ONR) által finanszírozott kutatás során korszerű útvonalbecslő és ütközési valószínűség meghatározó módszerek kutatása folyik, szimulációs és valós méréseken alapuló adatok alapján. A komplett szabályozást, képfeldolgozást, navigációt és döntési folyamatokat is tartalmazó rendszer hardveres tesztjei az ONR és az USA Légierő képviselőinek jelenlétében zajlottak.
 • A rendszer- és irányításelméleti eredmények primer felhasználói az energia, jármű és közlekedésipar. Az ipari partnerek (Airbus, Bosch, Knorr-Bremse) bevonásával végzett európai és nemzeti kutatási projektekben (ADDSAFE-FP7, TRUCKDAS-NFÜ) az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát szem előtt tartva folytattak kutatási tevékenységet. Ipari felhasználásra előkészített eredmények születtek korszerű járműfedélzeti irányítórendszerek hibatűrő kialakításának tervezésére, a járműflották koordinált irányítására, az intelligens vezető nélküli járműirányítási megoldásokra, szenzorfúziós módszerek alkalmazására és az elektronikus fék és kormány alkalmazásának integrált irányítási módszereire.

Termékek/szolgáltatások

Az SCL a kutatási profilba vágó kutatás-fejlesztési és konzultációs szolgáltatásokkal áll megrendelőinek rendelkezésére.

Részletes információ az osztályról:

szórólap

Munkatársak

Asszonyi Máté
E-mail: asszonyi.mateEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Bartha Tamás
Bartha Tamás
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 63.
Szoba: K 217
Telefon: +36 1 279 6227
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: bartha.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://sites.google.com/a/sztaki.hu/bartha/
Bauer Péter
Bauer Péter
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 427
Telefon: +36 1 279 6163
E-mail: bauer.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu, bauer.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KImail.bme.hu
Baár Tamás
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
E-mail: baar.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Bodor Virág
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 63.
Szoba: K 111
Telefon: +36 1 279 6220
E-mail: bodor.viragEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Bányász Csilla
Bányász Csilla
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 212, K 418
Telefon: +36 1 279 6186
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: banyaszEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/banyasz.php
Csutak Balázs
E-mail: csutak.balazsEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Edelmayer András
Edelmayer András
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 213
Telefon: +36 1 279 6278
E-mail: edelmayerEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/
Farkas Márton
Farkas Márton
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
Telefon: +36 1 279 6000 / 6288
E-mail: farkas.martonEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Farkas Zsófia
Telefon: +36 1 279 6124
E-mail: farkas.zsofiaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Fazekas Máté
E-mail: fazekas.mateEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Fazekas Zoltán
Fazekas Zoltán
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 427
Telefon: +36 1 279 6163
E-mail: fazekas.zoltanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/fazekas.php
Fehér Tamás
E-mail: feher.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Gerencsér László
Gerencsér László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 420
Telefon: +36 1 279 6138
E-mail: gerencser.laszloEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/~gerencs/
Gyulai László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
E-mail: gyulai.laszloEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Gángó Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 307
E-mail: gango.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Gáspár Péter
Gáspár Péter
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17
Szoba: K 215
Telefon: +36 1 279 6171
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: gaspar.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl.old/web/members/gaspar.php
Hangos Katalin
Hangos Katalin
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 423
Telefon: +36 1 279 6101
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: hangos.katalinEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://daedalus.scl.sztaki.hu/PCRG/members/hangos/
Hartmann Ábel
E-mail: hartmann.abelEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Jánosi Ferenc Richárd
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
E-mail: janosi.ferencEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Kalocsai Kristóf
Kalocsai Kristóf
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
Telefon: +36 1 279 7222
E-mail: kalocsai.kristofEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Keviczky László
Keviczky László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 110
Telefon: +36 1 279 6184
E-mail: keviczkyEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/keviczky.php
Kisari Ádám
Kisari Ádám
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 428
Telefon: +36 1 279 6000 / 7200
E-mail: kisari.adamEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Káldy Balázs
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
E-mail: kaldy.balazsEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Lipták György
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 219
E-mail: liptak.gyorgyEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Luspay Tamás Gábor
Luspay Tamás Gábor
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
Telefon: +36 1 279 6000 / 6288
E-mail: luspay.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/
Lázár-Fülep Tímea
Lázár-Fülep Tímea
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 124
E-mail: fulep.timeaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Mihály András
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6173
E-mail: mihaly.andrasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Molnár Sándor
Molnár Sándor
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 216
Telefon: +36 1 279 6173, +36 1 466 7483
E-mail: smolEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu, molnarEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIscl.sztaki.hu
Németh Balázs
Németh Balázs
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6173
E-mail: balazs.nemethEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Patartics Bálint
Patartics Bálint
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: patartics.balint@sztaki.mta.hu
Szoba: K 525
Telefon: +36 1 279 6000 / 6288
E-mail: patartics.balintEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Péni Tamás
Péni Tamás
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Bp. Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 7258
E-mail: peni.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu, ptEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIscl.sztaki.hu
Rödönyi Gábor
Rödönyi Gábor
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6173
E-mail: rodonyi.gaborEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Simonyi Ernő Károly
Simonyi Ernő Károly
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 428
Telefon: +36 1 279 6000/7200, +36 1 279 6163
E-mail: simonyi.ernoEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Soumelidis Alexandros
Soumelidis Alexandros
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 214
Telefon: +36 1 279 6226
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: alexandros.soumelidisEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/munkatars/008002921, http://www.sztaki.hu/people/008002921
Szabó Krisztián
Szabó Krisztián
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 428
Telefon: +36 1 279 6000/7200
E-mail: szabo.krisztianEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Szabó Zoltán
Szabó Zoltán
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 216
Telefon: +36 1 279 6000 / 7204
E-mail: szabo.zoltanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Szederkényi Gábor
Szederkényi Gábor
Cím: H-1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: H-1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 423
Telefon: +36 1 279 6101
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: szederkenyi.gaborEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://daedalus.scl.sztaki.hu/PCRG/members/szeder/index.html
Takarics Béla
Takarics Béla
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
Telefon: +36 1 279 6000 / 6288
E-mail: takarics.belaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/
Teubl Dániel
Teubl Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
Telefon: +36 1 279 6000/7193
E-mail: teubl.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Török Ferenc
E-mail: torok.ferencEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Török Ágoston Zsolt
Török Ágoston Zsolt
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 312
E-mail: torok.agostonEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://agostontorok.github.io/
Tüske Máté
E-mail: tuske.mateEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Uzseka Dániel
Uzseka Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
Telefon: +3612797222
E-mail: uzseka.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Vanek Bálint
Vanek Bálint
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 218
Telefon: +36 1 279 6113
E-mail: vanekEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://uav.sztaki.hu
Varga István
Varga István
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 217
Telefon: +36 1 279 6227
E-mail: varga.istvanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/varga.php

Doktoranduszok

Fényes Dániel
Fényes Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
E-mail: fenyes.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Gőzse István
Gőzse István
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 219
Telefon: +36 1 279 6000 /7203
E-mail: gozse.istvanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu

Kiemelt publikációk

2015.

Non-Euclidean Geometries in Modeling and Control
Szerzők: Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2015.
Supervisory fault tolerant control of the GTM UAV using LPV methods
Hierarchical design of an electro-hydraulic actuator based on robust LPV methods
Szerzők: Németh, Balázs; Varga, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Computing zero deficiency realizations of kinetic systems
Robust reconfigurable control for in-wheel electric vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Bokor, József; Mihály, András; Szabó, Zoltán; Fülep, Timea; Szauter, Ferenc
Megjelenés: 2015.

2014.

Bridging the gap between theory and practice in LPV fault detection for flight control actuators
Experimental verification of robustness in a semi-autonomous heavy vehicle platoon
A model structure-driven hierarchical decentralized stabilizing control structure for process networks
Szerzők: Hangos, Katalin; Szederkényi, Gábor
Megjelenés: 2014.
Driver behaviour, truck motion and dangerous road locations – Unfolding from emergency braking data
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Biró, Zsolt; Kovács, Roland
Megjelenés: 2014.
Optimised speed profile design of a vehicle platoon considering road inclinations
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014. 05. 22.

2013.

Estimation of Relative Direction Angle of Distant, Approaching Airplane in Sense-and-Avoid
Szerzők: Zsedrovits, Tamás; Zarándy, Ákos; Vanek, Bálint; Péni, Tamás; Bokor, József; Roska, Tamás
Megjelenés: 2013.
Interacting Advanced ITS Communications with Low-Power Sensor Networks
Integrated vehicle dynamics control via coordination of active front steering and rear braking
Szerzők: Doumiati, M; Sename, O; Dugard, L; Molina, J; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla
Megjelenés: 2013.

2012.

Eigenvalues of matrices and discrete Laguerre–Fourier coefficients
Szerzők: Schipp, Ferenc; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2012.
Design of a two-level controller for an active suspension system
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Szederkényi, Gábor; Bokor, József
Megjelenés: 2012.
LPV design of fault-tolerant control for road vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József
Megjelenés: 2012.
Robust control theory with automotive applications
Szerzők: Bokor, József; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla
Megjelenés: 2012.

2007.

Prediction-based diagnosis and loss prevention using qualitative multi-scale models
Szerzők: Németh, Erzsébet; Lakner, R.; Hangos, Katalin; Cameron, I. T.
Megjelenés: 2007.
Modeling and simulation of the primary circuit of the Paks nuclear power plant for control and diagnosis
Szerzők: Németh, Erzsébet; Fazekas, Csaba; Szederkényi, Gábor; Hangos, Katalin
Szerkesztő: Zupancic, B.; Karba, R.; Blazic, S.
Megjelenés: 2007.
Trajectory tracking by TP model transformation: case study of a benchmark problem
Szerzők: Petres, Zoltán; Baranyi, Péter Zoltán; Korondi, Péter; Hashimoto, Hideki
Megjelenés: 2007.
Point estimation of states of finite quantum systems
Szerzők: Petz, D.; Hangos, Katalin; Magyar, Attila
Megjelenés: 2007.
Estimating the region of stability for a hybrid model
Szerzők: Rozgonyi, Sz.; Hangos, Katalin
Szerkesztő: Mikles, J.; Fikar, M.; Kvasnica, M.
Megjelenés: 2007.
Model predictive control of the hybrid primary circuit dynamics in a pressurized water nuclear power plant
Szerzők: Péni, Tamás; Szederkényi, Gábor; Bokor, József
Megjelenés: 2007.
State estimation and state feedback control in quasi-polinomial and quantum mechanical systems. PhD dissertations
Szerzők: Magyar, Attila
Megjelenés: 2007.
Process control based on physically inherent passivity
Szerzők: Hangos, Katalin; Szederkényi, Gábor
Szerkesztő: Bao, J.; Lee, P. L.
Megjelenés: 2007.
Using graph-theoretic methods to find flat outputs
Szerzők: Csercsik, Dávid; Szederkényi, Gábor
Megjelenés: 2007.
Nonlinear lumping of cascade activation reactions
Szerzők: Csercsik, Dávid; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2007.
Multiscale modeling and time-scale analysis of a auman limb
Szerzők: Fazekas, Csaba; Kozmann, Gy.; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2007.
Parameter estimation of a simple hierarchial arm model
Szerzők: Fazekas, Csaba; Kozmann, Gy.; Magos, T.; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2007.
Model identification of the primary circuit at the Paks nuclear power plant
Szerzők: Fazekas, Csaba; Szederkényi, Gábor; Hangos, Katalin
Szerkesztő: Bruzzole, L.
Megjelenés: 2007.
The P3 formalism: a basics for improved diagnosis in complex systems
Szerzők: Cameron, I. T.; Seligmann, B.; Hangos, Katalin; Lakner, R.; Németh, Erzsébet
Megjelenés: 2007.

2006.

Diagnosztikai feladatok megvalósítása ágens-alapú technikával
Szerzők: Németh, Erzsébet; Lakner, R.; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2006.
State tomography for two qubits using reduced densities
Szerzők: Petz, D.; Hangos, Katalin; Szántó, A.; Szöllősi, F.
Megjelenés: 2006.
An algorithm for determining a class of invariants in quasi-polynomial systems
Szerzők: Pongrácz, Barna; Szederkényi, Gábor; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2006.
Interpolation with function space representation of membership functions
Szerzők: Yam, Y.; Wong, ML; Baranyi, Péter Zoltán
Megjelenés: 2006.
Multiagent realization of prediction-based diagnosis and loss prevention
Szerzők: Lakner, Rozália; Németh, Erzsébet; Hangos, Katalin; Cameron, IT
Megjelenés: 2006.
Model tuning, discrimination, and verification
Szerzők: Hangos, Katalin; Lakner, Rozália
Szerkesztő: Puigjaner, L; Heyen, G
Megjelenés: 2006.
Output feedback control of two-dimensional aeroelastic system
Szerzők: Baranyi, Péter Zoltán
Megjelenés: 2006.
Tensor-product model-based control of two-dimensional aeroelastic system
Szerzők: Baranyi, Péter Zoltán
Megjelenés: 2006.
Case study of the TP model transformation in the control design of a complex dynamic model with structural nonlinearity
Szerzők: Baranyi, Péter Zoltán; Yam, Y.
Megjelenés: 2006.
Multiscale process modeling
Szerzők: Cameron, IT; Ingram, GD; Hangos, Katalin
Szerkesztő: Puigjaner, L; Heyen, G
Megjelenés: 2006.
Polytopic Decomposition of Linear Parameter-Varying Models by Tensor-Product Model Transformation
Szerzők: Petres, Zoltán
Megjelenés: 2006. 11. 06.

2005.

Prediction-based diagnosis and loss prevention using qualitative multi-scale models
Szerzők: Németh, Erzsébet; Lakner, R.; Hangos, Katalin; Cameron, IT
Szerkesztő: Puigjaner, L; Espu?a, A
Megjelenés: 2005.
Unified model simplification procedure applied to a single protection valve
Szerzők: Németh, H.; Palkovics, László; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2005.
Prediction-based diagnosis and loss prevention using model-based reasoning
Szerzők: Németh, Erzsébet; Lakner, R.; Hangos, Katalin; Cameron, IT
Megjelenés: 2005.
Diagnostic goal driven modelling and simulation of multiscale process systems
Szerzők: Németh, Erzsébet; Cameron, IT; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2005.
Numerical method-independent structural solvability analysis of Dae models
Szerzők: Leitold, A.; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2005.
Modeling and optimization of runway traffic flow using coloured Petri nets
Szerzők: Kovács, Á.; Németh, Erzsébet; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2005.

1992.

A tool for development of qualitative and approximate quantitative process models
Szerzők: Németh, T.; Varga, EI; Hangos, Katalin; Jörgensen, SB
Megjelenés: 1992.