Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium

Vezető

Bokor József
Bokor József
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 211
Telefon: +36 1 279 6117, +36 1 279 6159
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: bokor.jozsefEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/

Titkárság

Farkas Gyuláné (Marika)
Farkas Gyuláné (Marika)
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: MTA SZTAKI, H-1518 Budapest, P.O.B. 63, Hungary
Szoba: K 210
Telefon: +36 1 279 6117
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: farkas.gyulaneEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu

Részleg adatai

Tevékenység

A Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratórium (SCL) tevékenységi köre az MTA SZTAKI fő stratégiai kutatási irányaihoz kapcsolódik. SCL a matematikai rendszerelmélet és irányítástechnikai kutatások vezető hazai kutatóhelye. A kutatási területek felölelik a matematikai rendszermodellezés szinte összes elemét, a hagyományos és feltörekvő új technológiák által létrehozott dinamikus rendszerek analízisének és irányításának problémáit, szélesebb körben ideértve a természettudományok által kezelt (pl. biológiai) rendszereket is általában. A kutatások kiterjednek a matematikai rendszerelmélet legkorszerűbb megközelítéseire, a rendszerek identifikációjára, szűrési és irányítási feladatok megoldására, jelfeldolgozásra és képfeldolgozási eljárásokra, különös tekintettel a módszerek robusztus működésére és a biztonságkritikus alkalmazások speciális igényeire.

Legfontosabb kutatási területek

 • Matematikai rendszer és irányításelmélet
 • Rendszeridentifikáció és modellezés
 • Robusztus és nemlineáris és hybrid rendszerek
 • Járműirányítási rendszerek
 • Intelligens jármű és közlekedési rendszerek
 • Jármű- és infrastruktúra kommunikációs rendszerek és technológiák
 • Autonóm földi és légijárművek irányítási kérdései
 • Hibadetektálás és diagnosztika nagybonyolultságú műszaki rendszerekben
 • Hibatűrő rendszerek és architektúrák
 • Jelfeldolgozási módszerek

Kiemelkedő eredmények

 • A nemlineáris rendszerek irányításelméletéhez kapcsolódva LPV (Linear Parameter Varying) és qLPV (quasi Linear Parameter Varying) modelleket alkalmazó robusztus irányítástervezés során felmerülő kérdésekben értek el nemzetközi fontosságú új eredményeket az indefinit geometriák és a Möbius transzformációk irányításelméleti vizsgálatokban betöltött szerepével összefüggésben. Megadták az időtartományi robusztus tervezés egy alapfeladatának teljes megoldáshalmazát, és kidolgozták a kapcsolódó lineáris algebrai eszközöket.
 • A jelfeldolgozás és rendszeridentifikáció területén, a racionális ortogonális bázisokon alapuló identifikációs módszerek alapján egy új, hiperbolikus wavelet konstrukciókon alapuló nemparametrikus rendszeridentifikációs módszert dolgoztak ki, melynek lényege, hogy az eredeti - frekvenciatartománybeli adatokból kiinduló - eljárást egy diszkrét időtartománybeli mérésekből kiinduló módszerrel egészítették ki.
 • Optikai felületek újszerű modellezése területén a hagyományosan művelt Zernike és Csebisev rendszer alapú felületreprezentáció mellett általános, a rendszerelméletből eredő módszerek kutatására került a hangsúly, amelyek a várakozások szerint lehetővé teszik a mérési pontok mért tartományon belüli tetszőleges kijelölését. Ez a tulajdonság a fizikailag realizálható mérési eljárásokkal konform felületmodellezési módszerek kidolgozására ad lehetőséget.
 • Az intelligens jármű és közlekedési rendszerekkel kapcsolatos kutatások a járműirányító rendszerek tervezésének integrált módszerei, a korszerű hálózati kommunikációs eljárások és kooperatív rendszerek, valamint a járműfedélzeti szabályozó rendszerek hibatűrő kialakításai és a vezetéstámogató rendszerek területén hoztak eredményeket. A kooperatív járműirányítás célja a biztonság növelésén túlmenően az üzemanyagfogyasztás és a károsanyag kibocsátás csökkentése volt. Mivel a vezető beavatkozásának módja a jármű dinamikai tulajdonságait nagymértékben befolyásolni képes, kísérletek történtek a jármű vezetője viselkedési modelljének beépítésére az irányítási algoritmusba.
 • A kooperatív közlekedési rendszerek és járműkommunikációs technológiák kutatás-fejlesztése terén elért eredményeik közül kiemelkedő, hogy az Intelligens Közlekedési Rendszerekkel (ITS) foglalkozó bécsi világkongresszuson a világon elsőként demonstrálták az IPv6 hálózati protokoll végponttól-végpontig történő ITS célú alkalmazhatóságát, valamint a szabványos járműkommunikációs architektúrába illeszkedő kommunikációs megoldások kiterjesztését alacsony energia igényű szenzorhálózatokra. Az itt bemutatott demonstráció hatékonyan és látványosan volt képes igazolni, hogy az úton közlekedő és szabványos kommunikációs technológiával felkészített járművek hogyan képesek a kooperatív kommunikációs technikák adta lehetőségeket a biztonságosabb és hatékonyabb energia felhasználású közlekedés javára kamatoztatni.
 • Résztvettek az Európai „Fejlett Hibadetektálás és Diagnosztika a Fenntartható Repülésirányításért” (ADDSAFE) projekt sikerében. A laboratórium által fejlesztett hibadetektálási módszer az Airbus repülőgépgyár valós repülésirányító számítógépein került implementálásra és tesztelésre. A módszer eredményessége nyomán a projekt lezárása után is folytatódik az együttműködés az Airbus és a SZTAKI között. Ennek során Airbus saját forrásaiból finanszírozva további teszteket végez a kifejlesztett módszer alkalmazásának lehetőségeiről a következő generációs repülőgépekben való felhasználás számára.
 • Kifejlesztettek egy kisméretű, robotrepülőgépeken alkalmazható, szabályozásra és hibadiagnosztikára képes elektromechanikus aktuátort. Az ACTUATION2015 FP7 projekt keretében az UTC Aerospace céggel közösen polgári repülőgépeken alkalmazott egységekre fejlesztettek korszerű szabályozási algoritmusokat és az ezek alapjául szolgáló matematikai modelleket.
 • A robotrepülőgépek terén, egy világon egyedülinek számító kisméretű, redundáns, nagy-megbízhatóságú avionikai rendszert dolgoztak ki. A berendezéssel történő első kísérleti repülések 2013-ra várhatóak. A rendszer a robotrepülőgépek közös légtérben történő integrációját hivatott előmozdítani, hasonlóan az általuk fejlesztett "látni és elkerülni" rendszerrel, mely kamera alapú megoldást nyújt a repülő eszközök biztonságos térbeli szeparációjára. Ez utóbbi témában új, hatékony algoritmusokat adtak erősen strukturált felhős égen távoli, illetve közeli repülőgépek detektálására. Az eredmény jelentőségét mutatja, hogy a jelenleg ismert pilóta nélküli repülőgépek egy kijelölt útvonalat ma már autonóm módon végig tudnak repülni csupán a fedélzeti navigációs berendezéseikre támaszkodva, ugyanakkor nem képesek érzékelni - és így elkerülni sem - a velük közös légtérben tartózkodó másik légi járművet.
 • Az USA Haditengerészetének Kutatási Hivatala (ONR) által finanszírozott kutatás során korszerű útvonalbecslő és ütközési valószínűség meghatározó módszerek kutatása folyik, szimulációs és valós méréseken alapuló adatok alapján. A komplett szabályozást, képfeldolgozást, navigációt és döntési folyamatokat is tartalmazó rendszer hardveres tesztjei az ONR és az USA Légierő képviselőinek jelenlétében zajlottak.
 • A rendszer- és irányításelméleti eredmények primer felhasználói az energia, jármű és közlekedésipar. Az ipari partnerek (Airbus, Bosch, Knorr-Bremse) bevonásával végzett európai és nemzeti kutatási projektekben (ADDSAFE-FP7, TRUCKDAS-NFÜ) az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát szem előtt tartva folytattak kutatási tevékenységet. Ipari felhasználásra előkészített eredmények születtek korszerű járműfedélzeti irányítórendszerek hibatűrő kialakításának tervezésére, a járműflották koordinált irányítására, az intelligens vezető nélküli járműirányítási megoldásokra, szenzorfúziós módszerek alkalmazására és az elektronikus fék és kormány alkalmazásának integrált irányítási módszereire.

Termékek/szolgáltatások

Az SCL a kutatási profilba vágó kutatás-fejlesztési és konzultációs szolgáltatásokkal áll megrendelőinek rendelkezésére.

Részletes információ az osztályról:

szórólap

Munkatársak

Asszonyi Máté
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 307
E-mail: asszonyi.mateEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Bartha Tamás
Bartha Tamás
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 63.
Szoba: K 217
Telefon: +36 1 279 6227
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: bartha.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://sites.google.com/a/sztaki.hu/bartha/
Bauer Péter
Bauer Péter
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 427
Telefon: +36 1 279 6163
E-mail: bauer.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu, bauer.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KImail.bme.hu
Baár Tamás
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
E-mail: baar.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Bezsilla János
E-mail: bezsillaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Bodor Virág
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 63.
Szoba: K 111
Telefon: +36 1 279 6220
E-mail: bodor.viragEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Bányász Csilla
Bányász Csilla
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 212, K 418
Telefon: +36 1 279 6186
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: banyaszEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/banyasz.php
Csutak Balázs
E-mail: csutak.balazsEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Edelmayer András
Edelmayer András
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 213
Telefon: +36 1 279 6278
E-mail: edelmayerEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/
Farkas Márton
Farkas Márton
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
Telefon: +36 1 279 6000 / 6288
E-mail: farkas.martonEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Farkas Zsófia
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 219
Telefon: +36 1 279 6124
E-mail: farkas.zsofiaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Fazekas Máté
E-mail: fazekas.mateEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Fazekas Zoltán
Fazekas Zoltán
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 427
Telefon: +36 1 279 6163
E-mail: fazekas.zoltanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/fazekas.php
Fehér Tamás
E-mail: feher.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Fényes Dániel
Fényes Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
E-mail: fenyes.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Gerencsér László
Gerencsér László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 420
Telefon: +36 1 279 6138
E-mail: gerencser.laszloEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/~gerencs/
Gróf Tamás
E-mail: groftamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Gyulai László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 307
E-mail: gyulai.laszloEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Gángó Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 307
E-mail: gango.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Gáspár Péter
Gáspár Péter
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17
Szoba: K 220
Telefon: +36 1 279 6171
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: gaspar.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: https://www.sztaki.hu/gaspar-peter
Hangos Katalin
Hangos Katalin
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 423
Telefon: +36 1 279 6101
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: hangos.katalinEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://daedalus.scl.sztaki.hu/PCRG/members/hangos/
Jásdi Miklós Kristóf
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: jasdi@sztaki.mta.hu
Szoba: K 307
E-mail: jasdi.miklos.kristofEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Kalocsai Kristóf
Kalocsai Kristóf
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
Telefon: +36 1 279 7222
E-mail: kalocsai.kristofEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Keviczky László
Keviczky László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 110
Telefon: +36 1 279 6184
E-mail: keviczkyEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/keviczky.php
Kisari Ádám
Kisari Ádám
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 428
Telefon: +36 1 279 6000 / 7200
E-mail: kisari.adamEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Kocsány László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 307
E-mail: laszlokocsanyEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Kun Szabolcs
E-mail: szabolcskunEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Káldy Balázs
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
E-mail: kaldy.balazsEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Lipták György
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 219
E-mail: liptak.gyorgyEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Luspay Tamás Gábor
Luspay Tamás Gábor
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
Telefon: +36 1 279 6000 / 6288
E-mail: luspay.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/
Lázár-Fülep Tímea
Lázár-Fülep Tímea
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 124
E-mail: fulep.timeaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Mihály András
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6173
E-mail: mihaly.andrasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Mocsányi Réka Dóra
E-mail: mocsanyiEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Molnár Marcell
E-mail: molnar.marcellEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Németh Balázs
Németh Balázs
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6173
E-mail: balazs.nemethEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Patartics Bálint
Patartics Bálint
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: patartics.balint@sztaki.mta.hu
Szoba: K 525
Telefon: +36 1 279 6000 / 6288
E-mail: patartics.balintEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Péni Tamás
Péni Tamás
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Bp. Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 7258
E-mail: peni.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu, ptEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIscl.sztaki.hu
Rödönyi Gábor
Rödönyi Gábor
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6173
E-mail: rodonyi.gaborEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Simonyi Ernő Károly
Simonyi Ernő Károly
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 428
Telefon: +36 1 279 6000/7200, +36 1 279 6163
E-mail: simonyi.ernoEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Soumelidis Alexandros
Soumelidis Alexandros
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 214
Telefon: +36 1 279 6226
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: alexandros.soumelidisEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/munkatars/008002921, http://www.sztaki.hu/people/008002921
Szabó Krisztián
Szabó Krisztián
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 428
Telefon: +36 1 279 6000/7200
E-mail: szabo.krisztianEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Szabó Márk
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 223
E-mail: szabomarkEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Szabó Zoltán
Szabó Zoltán
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 216
Telefon: +36 1 279 6000 / 7204
E-mail: szabo.zoltanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Szederkényi Gábor
Szederkényi Gábor
Cím: H-1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: H-1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 423
Telefon: +36 1 279 6101
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: szederkenyi.gaborEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://daedalus.scl.sztaki.hu/PCRG/members/szeder/index.html
Szűcs Benedek
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 223
E-mail: szbenedekEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Takarics Béla
Takarics Béla
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
Telefon: +36 1 279 6000 / 6288
E-mail: takarics.belaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/
Teubl Dániel
Teubl Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
Telefon: +36 1 279 6000/7193
E-mail: teubl.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Török Ferenc
Cím: 1037 Budapest Jablonka út 87.
Levelezési cím: 1037 Budapest Jablonka út 87.
E-mail: torok.ferencEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Török Ágoston Zsolt
Török Ágoston Zsolt
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 312
E-mail: torok.agostonEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://agostontorok.github.io/
Uzseka Dániel
Uzseka Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
Telefon: +3612797222
E-mail: uzseka.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Vanek Bálint
Vanek Bálint
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 218
Telefon: +36 1 279 6113
E-mail: vanekEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://uav.sztaki.hu
Varga István
Varga István
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 217
Telefon: +36 1 279 6227
E-mail: varga.istvanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/varga.php

Diákok

Hartmann Ábel
Hartmann Ábel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 307
E-mail: hartmann.abelEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.mta.hu

Kiemelt publikációk

2018.

Tensor Product Type Polytopic LPV Modeling of Aeroelastic Aircraft
Flight Control Oriented Bottom-up Nonlinear Modeling of Aeroelastic Vehicles
Szerzők: Takarics, Béla; Vanek, Bálint; Kotikalpudi, A; Seiler, P
Megjelenés: 2018.
Real-time Look-ahead Cruise Control Simulator
Szerzők: Mihály, András; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2018.
A Novel IoT Platform for the Era of Connected Cars
A hybrid model predictive control for traffic flow stabilization and pollution reduction of freeways
Szerzők: Csikós, Alfréd András; Varga, István; Hangos, Katalin
Megjelenés: 2018.
Semistability of complex balanced kinetic systems with arbitrary time delays
Szerzők: Lipták, György; Hangos, Katalin; Pituk, M; Szederkényi, Gábor
Megjelenés: 2018.
Development and performance evaluation of an infinite horizon LQ optimal tracker
Szerzők: Bauer, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2018.

2017.

The relationship between the traffic flow and the look-ahead cruise control
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Robust control design for the integration of steering and torque vectoring using a variable-geometry suspension system
Parameter varying flutter suppression control for the BAH jet transport wing
Nonlinear analysis and control of a variable-geometry suspension system
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Analysis and robust control design of a steering system for autonomous vehicles
Design of adaptive vehicle suspension using cloud-based road data
Control design of traffic flow using look-ahead vehicles to increase energy efficiency
Szerzők: Németh, Balázs; Bede, Zsuzsanna; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Control design of an electro-hydraulic actuator for variable-geometry suspension systems
Combined Mathematical Modeling of Different Transport Networks, Considerations and Complex Analysis
Szerzők: Péter, Tamás; Szabó, Krisztián
Megjelenés: 2017.
An Adaptive Spacing Policy Guaranteeing String Stability in Multi-Brand Ad Hoc Platoons
Szerzők: Rödönyi, Gábor
Megjelenés: 2017.
String Stability Preserving Adaptive Spacing Policy for Handling Saturation in Heterogeneous Vehicle Platoons
Szerzők: Tóth, János; Rödönyi, Gábor
Megjelenés: 2017.
Reliability assessment of actuator architectures for unmanned aircraft
Szerzők: Venkataraman, R; Seiler, P; Lukátsi, Márk; Vanek, Bálint
Megjelenés: 2017.
Enhancing roll stability of heavy vehicle by LQR active anti-roll bar control using electronic servovalve hydraulic actuators
Szerzők: Vu, T V; Sename, O; Dugard, L; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Vibration Analysis of a Suspension System Subject to High Level of Measurement Noise
Szerzők: Szauter, Ferenc; Istenes, Gy; Rödönyi, Gábor
Megjelenés: 2017.
Internal stability and loop-transformations: an overview on LFTs, Möbius transforms and chain scattering
Szerzők: Szabó, Zoltán; Seiler, P; Bokor, József
Megjelenés: 2017.
Hyperbolic geometrical approach to model reduction
Szerzők: Soumelidis, Alexandros; Bokor, József; Schipp, Ferenc; Szabó, Zoltán
Megjelenés: 2017.
Feedback stabilization: from geometry to control
Szerzők: Szabó, Zoltán; Bokor, József; Vámos, Tibor
Megjelenés: 2017.
Robust Fault-Tolerant Control of In-Wheel Driven Bus with Cornering Energy Minimization
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2017.
Multiple Fault-Tolerant In-Wheel Vehicle Control Based on High-level Control Reconfiguration
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2017.
Inferring the actual urban road environment from traffic sign data using a minimum description length approach
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Balázs, Gábor; Gerencsér, László; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Identifying the Urban Road Environment Type From Traffic Sign Data Using an Artificial Neural Network
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Balázs, Gábor; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Češkovič, M; Bréda, R; Bucko, S; Schrӧtter, M
Megjelenés: 2017.
Detecting change in road environment via analysis of marked point processes associated with traffic signs
Projective Geometry and Feedback Stabilization
Szerzők: Bokor, József; Szabó, Zoltán
Megjelenés: 2017.
Modeling and Simulation Based Analysis of Multi-Class Traffic with Look-Ahead Controlled Vehicles
Szerzők: Bede, Zs; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
Real Flight Demonstration of Monocular Image-Based Aircraft Sense and Avoid
Szerzők: Bauer, Péter; Hiba, Antal; Daróczy, Bálint Zoltán; Melczer, Márk Tamás; Vanek, Bálint
Megjelenés: 2017.
Evaluation of multiple model adaptive estimation of aircraft airspeed in close to real conditions
Optimal control design of a variable-geometry suspension with electro-hydraulic actuator
Szerzők: Fényes, Dániel; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Szerkesztő: Szakál, Anikó
Megjelenés: 2017.
Adaptive Input Design for LTI Systems
Szerzők: Gerencsér, László; Hjalmarsson, H; Huang, L
Megjelenés: 2017.
LPV model reduction methods for aeroelastic structures
4D Trajectory Design for Vision Only Sense and Avoid Flight Test
Szerzők: Melczer, Márk Tamás; Bauer, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2017.
Tuning of Look-ahead Cruise Control in HIL Vehicle Simulator
Szerzők: Mihály, András; Baranyi, Márk; Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
On the Robustness of Classical PID Regulators
Szerzők: Keviczky, László; Bányász, Csilla
Megjelenés: 2017.
Robust Control of Single-Mast Stacker Cranes
Szerzők: Hajdú, S; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2017.
On the correspondence of hyperbolic geometry and system analysis
A parametric LTI interpolation with guaranteed stability and bounds
Vision Only Collision Detection with Omnidirectional Multi-Camera System
Szerzők: Bauer, Péter; Hiba, Antal
Megjelenés: 2017.

2016.

LPV-based integrated vehicle control design considering the nonlinear characteristics of the tire
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter; Bokor, József
Megjelenés: 2016.
Model Reduction for Linear Parameter Varying Systems Using Scaled Diagonal Dominance
Szerzők: Pfifer, H; Péni, Tamás
Megjelenés: 2016.
The impact of traffic flow on the look-ahead cruise control
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Nonlinear analysis of vehicle control actuations based on controlled invariant sets
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Simulator based driver categorization and linear model identification
Szerzők: Mihály, András; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2016.
Component-wise incremental LTL model checking
Szerzők: Molnár, Vince; Vörös, András; Darvas, Dániel; Bartha, Tamás; Majzik, István
Megjelenés: 2016.
Computation of lower bounds for the induced L2 norm of LPV systems
Szerzők: Péni, Tamás; Seiler, P
Megjelenés: 2016.
Adaptation of Spacing Policy of Autonomous Vehicles Based on an Unknown Input and State Observer for a Virtual Predecessor Vehicle
Szerzők: Rödönyi, Gábor; Szabó, Zoltán
Megjelenés: 2016.
A jövő intelligens járművei és az infokommunikáció hatása
Szerzők: Varga, István; Tettamanti, Tamás
Megjelenés: 2016.
PetriDotNet 1.5: Extensible Petri net editor and analyser for education and research
Szerzők: Vörös, András; Darvas, Dániel; Molnár, Vince; Klenik, Attila; Hajdu, Ákos; Bartha, Tamás; Majzik, István
Szerkesztő: Kordon, Fabrice; Moldt, Daniel
Megjelenés: 2016.
Robust Grid Point-Based Control Design for LPV Systems via Unified TP Transformation
Szerzők: Takarics, Béla; Yam, Y
Szerkesztő: Kwong, S; Yeung, D
Megjelenés: 2016.
Spectral analysis of suspension system of a commercial city bus
Szerzők: Szauter, Ferenc; Istenes, G; Rödönyi, Gábor
Szerkesztő: Anikó, Szakál
Megjelenés: 2016.
Jordan algebra and control theory
Szerzők: Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2016.
Set-theoretic analysis of the isolated ramp metering problem
Szerzők: Luspay, Tamás; Kulcsár, B; Péni, Tamás
Megjelenés: 2016.
Evolving iterative methods for simultaneous identification and control
Szerzők: Keviczky, László; Bányász, Csilla
Megjelenés: 2016.
Evolving controller design for decoupled multivariable plants
Szerzők: Bányász, Csilla; Keviczky, László
Megjelenés: 2016.
Improving Saturation-based Bounded Model Checking
Szerzők: Darvas, Dániel; Vörös, András; Bartha, Tamás
Megjelenés: 2016.
Feedback stabilization: a group theoretic approach
Szerzők: Bokor, József; Szabó, Zoltán
Megjelenés: 2016.
Smoothed Multiple Model Adaptive Estimation
Szerzők: Baár, Tamás; Beke, B; Bauer, Péter; Vanek, Bálint; Bokor, József
Megjelenés: 2016.
Application of input and state multiple model adaptive estimator for aircraft airspeed approximation
Mathematical Modeling of Automotive Supply Chain Networks
Szerzők: Dömötörfi, Ákos; Péter, Tamás; Szabó, Krisztián
Megjelenés: 2016.
Linear conjugacy in biochemical reaction networks with rational reaction rates
Szerzők: Gábor, Attila; Hangos, Katalin; Szederkényi, Gábor
Megjelenés: 2016.
Optical Indoor Positioning System Based on TFT Technology
Szerzők: Gőzse, István
Megjelenés: 2016.
Model order reduction of LPV systems based on parameter varying modal decomposition
The impact of suspension control on the controllability of the lateral vehicle dynamics
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Bokor, József; Sename, O; Dugard, L
Megjelenés: 2016.
Implementation of a robust cruise control using look-ahead method
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs; Basset, M; Orjuela, R
Megjelenés: 2016.
Integrated control design for driver assistance systems based on LPV methods
Szerzők: Gáspár, Péter; Németh, Balázs
Megjelenés: 2016.
Uniqueness of feasible equilibria for mass action law (MAL) kinetic
Szerzők: Alonso, Antonio A.; Szederkényi, Gábor
Megjelenés: 2016.

2015.

Non-Euclidean Geometries in Modeling and Control
Szerzők: Szabó, Zoltán; Bokor, József
Megjelenés: 2015.
Supervisory fault tolerant control of the GTM UAV using LPV methods
Hierarchical design of an electro-hydraulic actuator based on robust LPV methods
Szerzők: Németh, Balázs; Varga, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2015.
Computing zero deficiency realizations of kinetic systems
Sign-perturbed sums: A new system identification approach for constructing exact non-asymptotic confidence regions in linear regression models
Szerzők: Csáji, Balázs Csanád; Campi, Marco; Weyer, Erik
Megjelenés: 2015.

2014.

Bridging the gap between theory and practice in LPV fault detection for flight control actuators
Experimental verification of robustness in a semi-autonomous heavy vehicle platoon
A model structure-driven hierarchical decentralized stabilizing control structure for process networks
Szerzők: Hangos, Katalin; Szederkényi, Gábor
Megjelenés: 2014.
Driver behaviour, truck motion and dangerous road locations – Unfolding from emergency braking data
Szerzők: Fazekas, Zoltán; Gáspár, Péter; Biró, Zsolt; Kovács, Roland
Megjelenés: 2014.
Optimised speed profile design of a vehicle platoon considering road inclinations
Szerzők: Németh, Balázs; Gáspár, Péter
Megjelenés: 2014. 05. 22.

2013.

Estimation of Relative Direction Angle of Distant, Approaching Airplane in Sense-and-Avoid
Szerzők: Zsedrovits, Tamás; Zarándy, Ákos; Vanek, Bálint; Péni, Tamás; Bokor, József; Roska, Tamás
Megjelenés: 2013.
Interacting Advanced ITS Communications with Low-Power Sensor Networks
Integrated vehicle dynamics control via coordination of active front steering and rear braking
Szerzők: Doumiati, M; Sename, O; Dugard, L; Molina, J; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla
Megjelenés: 2013.

2012.

Eigenvalues of matrices and discrete Laguerre–Fourier coefficients
Szerzők: Schipp, Ferenc; Soumelidis, Alexandros
Megjelenés: 2012.
Design of a two-level controller for an active suspension system
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Szederkényi, Gábor; Bokor, József
Megjelenés: 2012.
LPV design of fault-tolerant control for road vehicles
Szerzők: Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla; Bokor, József
Megjelenés: 2012.
Robust control theory with automotive applications
Szerzők: Bokor, József; Gáspár, Péter; Szabó, Zoltán Béla
Megjelenés: 2012.