Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium

Vezető

Bokor József
Bokor József
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 211
Telefon: +36 1 279 6117, +36 1 279 6159
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: bokor.jozsefEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/

Titkárság

Gáspár Péter
Gáspár Péter
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17
Szoba: K 220
Telefon: +36 1 279 6171
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: gaspar.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: https://www.sztaki.hu/gaspar-peter

Részleg adatai

Tevékenység

A Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratórium (SCL) tevékenységi köre az MTA SZTAKI fő stratégiai kutatási irányaihoz kapcsolódik. SCL a matematikai rendszerelmélet és irányítástechnikai kutatások vezető hazai kutatóhelye. A kutatási területek felölelik a matematikai rendszermodellezés szinte összes elemét, a hagyományos és feltörekvő új technológiák által létrehozott dinamikus rendszerek analízisének és irányításának problémáit, szélesebb körben ideértve a természettudományok által kezelt (pl. biológiai) rendszereket is általában. A kutatások kiterjednek a matematikai rendszerelmélet legkorszerűbb megközelítéseire, a rendszerek identifikációjára, szűrési és irányítási feladatok megoldására, jelfeldolgozásra és képfeldolgozási eljárásokra, különös tekintettel a módszerek robusztus működésére és a biztonságkritikus alkalmazások speciális igényeire.

Legfontosabb kutatási területek

 • Matematikai rendszer és irányításelmélet
 • Rendszeridentifikáció és modellezés
 • Robusztus és nemlineáris és hybrid rendszerek
 • Járműirányítási rendszerek
 • Intelligens jármű és közlekedési rendszerek
 • Jármű- és infrastruktúra kommunikációs rendszerek és technológiák
 • Autonóm földi és légijárművek irányítási kérdései
 • Hibadetektálás és diagnosztika nagybonyolultságú műszaki rendszerekben
 • Hibatűrő rendszerek és architektúrák
 • Jelfeldolgozási módszerek

Kiemelkedő eredmények

 • A nemlineáris rendszerek irányításelméletéhez kapcsolódva LPV (Linear Parameter Varying) és qLPV (quasi Linear Parameter Varying) modelleket alkalmazó robusztus irányítástervezés során felmerülő kérdésekben értek el nemzetközi fontosságú új eredményeket az indefinit geometriák és a Möbius transzformációk irányításelméleti vizsgálatokban betöltött szerepével összefüggésben. Megadták az időtartományi robusztus tervezés egy alapfeladatának teljes megoldáshalmazát, és kidolgozták a kapcsolódó lineáris algebrai eszközöket.
 • A jelfeldolgozás és rendszeridentifikáció területén, a racionális ortogonális bázisokon alapuló identifikációs módszerek alapján egy új, hiperbolikus wavelet konstrukciókon alapuló nemparametrikus rendszeridentifikációs módszert dolgoztak ki, melynek lényege, hogy az eredeti - frekvenciatartománybeli adatokból kiinduló - eljárást egy diszkrét időtartománybeli mérésekből kiinduló módszerrel egészítették ki.
 • Optikai felületek újszerű modellezése területén a hagyományosan művelt Zernike és Csebisev rendszer alapú felületreprezentáció mellett általános, a rendszerelméletből eredő módszerek kutatására került a hangsúly, amelyek a várakozások szerint lehetővé teszik a mérési pontok mért tartományon belüli tetszőleges kijelölését. Ez a tulajdonság a fizikailag realizálható mérési eljárásokkal konform felületmodellezési módszerek kidolgozására ad lehetőséget.
 • Az intelligens jármű és közlekedési rendszerekkel kapcsolatos kutatások a járműirányító rendszerek tervezésének integrált módszerei, a korszerű hálózati kommunikációs eljárások és kooperatív rendszerek, valamint a járműfedélzeti szabályozó rendszerek hibatűrő kialakításai és a vezetéstámogató rendszerek területén hoztak eredményeket. A kooperatív járműirányítás célja a biztonság növelésén túlmenően az üzemanyagfogyasztás és a károsanyag kibocsátás csökkentése volt. Mivel a vezető beavatkozásának módja a jármű dinamikai tulajdonságait nagymértékben befolyásolni képes, kísérletek történtek a jármű vezetője viselkedési modelljének beépítésére az irányítási algoritmusba.
 • A kooperatív közlekedési rendszerek és járműkommunikációs technológiák kutatás-fejlesztése terén elért eredményeik közül kiemelkedő, hogy az Intelligens Közlekedési Rendszerekkel (ITS) foglalkozó bécsi világkongresszuson a világon elsőként demonstrálták az IPv6 hálózati protokoll végponttól-végpontig történő ITS célú alkalmazhatóságát, valamint a szabványos járműkommunikációs architektúrába illeszkedő kommunikációs megoldások kiterjesztését alacsony energia igényű szenzorhálózatokra. Az itt bemutatott demonstráció hatékonyan és látványosan volt képes igazolni, hogy az úton közlekedő és szabványos kommunikációs technológiával felkészített járművek hogyan képesek a kooperatív kommunikációs technikák adta lehetőségeket a biztonságosabb és hatékonyabb energia felhasználású közlekedés javára kamatoztatni.
 • Résztvettek az Európai „Fejlett Hibadetektálás és Diagnosztika a Fenntartható Repülésirányításért” (ADDSAFE) projekt sikerében. A laboratórium által fejlesztett hibadetektálási módszer az Airbus repülőgépgyár valós repülésirányító számítógépein került implementálásra és tesztelésre. A módszer eredményessége nyomán a projekt lezárása után is folytatódik az együttműködés az Airbus és a SZTAKI között. Ennek során Airbus saját forrásaiból finanszírozva további teszteket végez a kifejlesztett módszer alkalmazásának lehetőségeiről a következő generációs repülőgépekben való felhasználás számára.
 • Kifejlesztettek egy kisméretű, robotrepülőgépeken alkalmazható, szabályozásra és hibadiagnosztikára képes elektromechanikus aktuátort. Az ACTUATION2015 FP7 projekt keretében az UTC Aerospace céggel közösen polgári repülőgépeken alkalmazott egységekre fejlesztettek korszerű szabályozási algoritmusokat és az ezek alapjául szolgáló matematikai modelleket.
 • A robotrepülőgépek terén, egy világon egyedülinek számító kisméretű, redundáns, nagy-megbízhatóságú avionikai rendszert dolgoztak ki. A berendezéssel történő első kísérleti repülések 2013-ra várhatóak. A rendszer a robotrepülőgépek közös légtérben történő integrációját hivatott előmozdítani, hasonlóan az általuk fejlesztett "látni és elkerülni" rendszerrel, mely kamera alapú megoldást nyújt a repülő eszközök biztonságos térbeli szeparációjára. Ez utóbbi témában új, hatékony algoritmusokat adtak erősen strukturált felhős égen távoli, illetve közeli repülőgépek detektálására. Az eredmény jelentőségét mutatja, hogy a jelenleg ismert pilóta nélküli repülőgépek egy kijelölt útvonalat ma már autonóm módon végig tudnak repülni csupán a fedélzeti navigációs berendezéseikre támaszkodva, ugyanakkor nem képesek érzékelni - és így elkerülni sem - a velük közös légtérben tartózkodó másik légi járművet.
 • Az USA Haditengerészetének Kutatási Hivatala (ONR) által finanszírozott kutatás során korszerű útvonalbecslő és ütközési valószínűség meghatározó módszerek kutatása folyik, szimulációs és valós méréseken alapuló adatok alapján. A komplett szabályozást, képfeldolgozást, navigációt és döntési folyamatokat is tartalmazó rendszer hardveres tesztjei az ONR és az USA Légierő képviselőinek jelenlétében zajlottak.
 • A rendszer- és irányításelméleti eredmények primer felhasználói az energia, jármű és közlekedésipar. Az ipari partnerek (Airbus, Bosch, Knorr-Bremse) bevonásával végzett európai és nemzeti kutatási projektekben (ADDSAFE-FP7, TRUCKDAS-NFÜ) az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát szem előtt tartva folytattak kutatási tevékenységet. Ipari felhasználásra előkészített eredmények születtek korszerű járműfedélzeti irányítórendszerek hibatűrő kialakításának tervezésére, a járműflották koordinált irányítására, az intelligens vezető nélküli járműirányítási megoldásokra, szenzorfúziós módszerek alkalmazására és az elektronikus fék és kormány alkalmazásának integrált irányítási módszereire.

Termékek/szolgáltatások

Az SCL a kutatási profilba vágó kutatás-fejlesztési és konzultációs szolgáltatásokkal áll megrendelőinek rendelkezésére.

Részletes információ az osztályról:

szórólap

Munkatársak

Anderle Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
E-mail: anderledaniEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Antal Péter
E-mail: antal.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Antal Zoltán
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 429
Telefon: +36 1 279 7222
E-mail: antal.zoltanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Balogh Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: baloghd@sztaki.hu
Szoba: K 307
Telefon: +36 1 279 7193
E-mail: balogh.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Bartha Tamás
Bartha Tamás
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 63.
Szoba: K 217
Telefon: +36 1 279 6227
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: bartha.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: https://www.sztaki.hu/bartha-tamas
Bauer Péter
Bauer Péter
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 428
Telefon: +36 1 279 6000/7200
E-mail: bauer.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Baár Tamás
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 611
Telefon: +36 1 279 6000 / 6214
E-mail: baar.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Bezsilla János
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: bezsilla@sztaki.hu
Szoba: K 619
E-mail: bezsilla.janosEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Bodor Virág
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 63.
Szoba: K 111
Telefon: +36 1 279 6220
E-mail: bodor.viragEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Bányász Csilla
Bányász Csilla
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 212, K 418
Telefon: +36 1 279 6186
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: banyaszEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/banyasz.php
Csutak Balázs
E-mail: csutak.balazsEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Dózsa Tamás Gábor
E-mail: dozsa.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Esztergár-Kiss Domokos
E-mail: esztergar-kiss.domokosEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Farkas Gyuláné
Farkas Gyuláné
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: SZTAKI, H-1518 Budapest, P.O.B. 63, Hungary
Szoba: K 210
Telefon: +36 1 279 6117
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: farkas.gyulaneEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Farkas Márton
Farkas Márton
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 611
Telefon: +36 1 279 6214
E-mail: farkas.martonEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Fazekas Máté
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: mate.fazekas@sztaki.hu
Szoba: K 429
E-mail: fazekas.mateEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Fazekas Zoltán
Fazekas Zoltán
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 427
Telefon: +36 1 279 6163
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: fazekas.zoltanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/fazekas.php
Fábián Zsófia
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 219
Telefon: +36 1 279 6124
E-mail: farkas.zsofiaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Fényes Dániel
Fényes Dániel
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6173
E-mail: fenyes.danielEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Gerencsér László
Gerencsér László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 420
Telefon: +36 1 279 6138
E-mail: gerencser.laszloEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/~gerencs/
Gróf Tamás
E-mail: groftamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Gyulai László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 307
Telefon: +36 1 279 7193
E-mail: gyulai.laszloEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Hadlaczky Bence Zsombor
E-mail: hadlaczky.bence.zsomborEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Hangos Katalin
Hangos Katalin
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 423
Telefon: +36 1 279 6101
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: hangos.katalinEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://daedalus.scl.sztaki.hu/PCRG/members/hangos/
Hegedűs Tamás
E-mail: hegedus.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Katona Géza
E-mail: katona.gezaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Keviczky László
Keviczky László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 110
Telefon: +36 1 279 6184
E-mail: keviczkyEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/keviczky.php
Király Bence
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 223
E-mail: kiraly.benceEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Kisari Ádám
Kisari Ádám
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 428
Telefon: +36 1 279 6000 / 7200
E-mail: kisari.adamEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Kun Szabolcs
E-mail: szabolcskunEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Lelkó Attila
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: attila.lelko@sztaki.mta.hu
Szoba: K 429
E-mail: lelko.attilaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Luspay Tamás Gábor
Luspay Tamás Gábor
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 525
Telefon: +36 1 279 6000 / 6288
E-mail: luspay.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/
Lázár-Fülep Tímea
Lázár-Fülep Tímea
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 124
E-mail: fulep.timeaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Mihály András
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6173
E-mail: mihaly.andrasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Mocsányi Réka Dóra
E-mail: mocsanyiEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Máté Kristóf
E-mail: mate.kristofEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Nagy Mihály
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: mihaly.nagy@sztaki.hu
Szoba: K 307
Telefon: +36 1 279 7193
E-mail: nagymihalyEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Németh Balázs
Németh Balázs
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 213
Telefon: +36 1 279 6278
E-mail: balazs.nemethEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Olasz-Szabó Sára
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 619
E-mail: olasz-szabo.saraEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Olgyay Ábel
E-mail: olgyay.abelEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Patartics Bálint
Patartics Bálint
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: patartics.balint@sztaki.mta.hu
Szoba: K 611
Telefon: +36 1 279 6000 / 6214
E-mail: patartics.balintEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Polcz Péter
E-mail: polcz.peterEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Pup Dániel
Péni Tamás
Péni Tamás
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Bp. Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6000 / 7258
E-mail: peni.tamasEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Remeli Viktor
Telefon: +36205193600
E-mail: remeli.viktorEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Rödönyi Gábor
Rödönyi Gábor
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 222
Telefon: +36 1 279 6173
E-mail: rodonyi.gaborEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Simonyi Ernő Károly
Simonyi Ernő Károly
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 428
Telefon: +36 1 279 6000/7200, +36 1 279 6163
E-mail: simonyi.ernoEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Soumelidis Alexandros
Soumelidis Alexandros
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 214
Telefon: +36 1 279 6226
Fax: +36 1 466 7483
E-mail: alexandros.soumelidisEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/munkatars/008002921, http://www.sztaki.hu/people/008002921
Szabó Krisztián
Szabó Krisztián
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 217
Telefon: +36 1 279 6227
E-mail: szabo.krisztianEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Szabó Zoltán
Szabó Zoltán
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 216
Telefon: +36 1 279 6000 / 7204
E-mail: szabo.zoltanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Szauter Ferenc
Szederkényi Gábor
Szederkényi Gábor
Cím: H-1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: H-1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 423
Telefon: +36 1 279 6101
Fax: +36 1 466 7503
E-mail: szederkenyi.gaborEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://daedalus.scl.sztaki.hu/PCRG/members/szeder/index.html
Takarics Béla
Takarics Béla
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 612
Telefon: +36 1 279 6288
E-mail: takarics.belaEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/takarics-bela
Terényi-Szabó László
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 613
Telefon: +36 1 279 6000 / 7172
E-mail: terenyi-szabo.laszloEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: https://autonom.nemzetilabor.hu/hu
Tettamanti Tamás
Tóth Roland
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Levelezési cím: Kende u. 13-17, H-1111 Budapest, Hungary
Szoba: K 215
Telefon: +3612797258
E-mail: toth.rolandEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: https://rolandtoth.eu
Tóth Szabolcs
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 307
Telefon: +36 1 279 6000 / 7193
E-mail: toth.szabolcsEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Vanek Bálint
Vanek Bálint
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 218
Telefon: +36 1 279 6113
E-mail: vanekEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://uav.sztaki.hu
Varga István
Varga István
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 217
Telefon: +36 1 279 6227
E-mail: varga.istvanEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu
Honlap: http://www.sztaki.hu/scl/web/members/varga.php
Vigh Zsombor
Cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szoba: K 223
E-mail: vigh.zsomborEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIsztaki.hu