Ottlap vagy Honlap

Motto:
Hogy végre ne nyaggassatok
tanácsért: jó, adok tanácsot,
Csupán egy feltételt szabok,
azt, hogy követni nem fogjátok.
Goethe

Az "ottlap" a "Home Page" angol kifejezés magyar nyelvű fordítása.

Az "ottlap" szó nyelvújítással keletkezett 1995-ben. Alkotta: Kovács László

Ime az eredeti javaslat:

Date: Tue, 14 Feb 95 10:37:51 +0100
From: Laszlo Kovacs 
To: www-l@fsz.bme.hu
Subject: Re: homepage
Sender: owner-www-l@fsz.bme.hu
Precedence: bulk
Reply-To: www-l@fsz.bme.hu
X-Charset: ISO_8859-1
X-Char-Esc: 29

Miután eljutottunk a homepage vitájában erre a pontra azt kell látnom, hogy a bátortalan kezdeményezések fantáziátlansággal párosodva erőltetett megoldásokat szültek. Ezen febuzdulva és egy kicsit elengedve magamat a legújabbkori nyelújítas hívévé válva a következő változatok pattantak ki belőlem:

ottlap avagy honlap

Ezekre a megoldásokra a következő megfontolások után jutottam:

  1. a fordítás legyen rövid (legfeljebb két szőtagú, úgy mint az eredeti angol kifejezés)
  2. értelme vagy hangzása (még ha új szó is) utaljon az eredeti értelmére avagy hangzására
  3. magyarnak érezzük és a magyar helyesírásnak megfelelően ragozható legyen.
  4. legyen rövid, tömőr, lehetőleg frappáns

AZ OTTLAP magyarázata:

Az ottlap szóösszetétel: az ott-lap első tagja az ott azt fejezi ki, hogy a lap nem itt hanem ott van, vagyis frappánsan kifejezi a WWW inherens tulajdonságát nevezetesen a világméretű elosztottságot. A második tag (a lap) pedig egyszerű fordítása az angol eredetinek. Ugyanakkor az ottlap felfogható az angol eredeti fordításából képzett szóösszetételnek is, nevezetesen az ott nem más mint az ott(hon) első fele. (home page = otthon lap). Az ottlap összetétel tehát kettős módon is vonatkozásba hozható az eredetivel.

A HONLAP magyarázata:

A honlap az ottlaphoz viszonyítva klasszikus összetételnek tűnik: az otthon mint hon-ból illetve a korábban indokolt lap-ból áll.

Mindezek után én a saját voksomat az OTTLAP mellett teszem le, mivel az egy kicsit elrugaszkodottabb és mint ilyen jobban mellbevágó mint a klasszikus honlap.

Az OTTLAP és/vagy HONLAP kifejezések használatára álljanak itt a következő mondatok.

"Rákattintottam a szóra es elmentem a SZTAKI ottlapjára, melyről elértem a saját ottlapomat. Az ottlapom tartalmazza a fényképement és egy rövid önéletrajzomat."

"A magyar ottlap térképe sokat javult az utóbbi időben, Tamás még a leképezési problémát is kijavította, miáltal a magyar WWW szerverek ottlapját az olyan böngészők is hibátlanul tudják elérni mint az OmniWeb."

Az OTTLAP és/vagy HONLAP másokkal való összehasonlítása érdekében ime Kiss Gábor gyűjeménye:

> kezdokep
> nyitokep
> cimkep
> vezeroldal
> bazisoldal
> cimoldal
> cimlap
> alaplap
> torzslap
>
> Es egy nyelvujitaskori szosszenet: indulap (indulo lap).
>

---
--László