Faludy Ferenc

Versek

Első könyv
Világi dalok
Forgandó a szerencse
A pipárul
Második könyv
Vallásos énekek
Harmadik könyv
Alkalmi és vegyes költemények
Negyedik könyv
Pásztori versek
Betétversek a Caesar című színjátékhoz

Kétes hitelű vers

Az újdon új policia

Téli éjtszakák