Folyóiratok

2000
Alföld
Árgus
beszelo
és
Holmi
iNteRNeTTo
Jelenkor
Kalligram
Kortárs
Korunk
Látó
 Magyar Narancs
Nappali Ház
Pompeji
Szép literatúrai ajándék
Tiszatáj
Új Holnap

Könyvkiadók

Héttorony
Jelenkor
Kriterion
Magvetõ
Magyar Világ

Könyvtárak

MEK