Elöljáró beszéd az elektronikus kiadáshoz

Isten hozott, jámbor olvasó e versgyűjtemény nyitóoldalán. A szerkesztők szerény szándéka ím beteljesülni látszik: hódít immár az Interneten is a "verbális" művészet lenyomata, a vers. A költemény, melyet először lantkísérettel, énekelve, majd komoly hangon taglejtve, fülledt éjszakákon suttogva adtak elő, később papírnak nevezett anyagra nyomtattak, napjainkban pedig, mindenféle <tag>-ekkel ellátva a hálózaton publikálnak.

A bevezetőben szokásos magyarázkodás következik: mi ez, miért ez, és mi célból?. Kiindulásként egy olyan gyűjteményt szerettünk volna létrehozni, amely szeretve tisztelt és tisztelve szeretett költőink verseit tartalmazná. Azokat, melyeket lelkünkben dédelgetünk, simogatunk, dünnyögünk és mormolgatunk.
Pár szó a költőről, megjelent köteteiről, s a kiragadott versek. Mivel időnk véges, és klasszikus költőink műveinek elektronikus kiadására már rengeteg próbálkozás történt, ezért eredetileg csupán a kortárs magyar költőkre (amint azt a cím is jelzi) összpontosítottunk.

Ám a versek olvasgatása közben furcsa vagy legalábbis érdekes dologra bukkantunk: egyes költők előszeretettel használják társaik (elődeik, kortársaik, utódaik) verssorait, szavait. Az okot ne firtassuk. Nem tudni tisztelgés, játék, lustaság (minek ezt újrafogalmazni?) vagy egyszerűen plágium van e mögötte. Néha mindenik igaz.
Ekkor ezek az idézetek, utalások kerültek nagyító alá. Próbáltunk minden ilyen kapcsolatot feltárni, belinkelni. Az így létrejött vershalmazt megtoldottuk a különböző egyéb költő-költő (fordítások, átköltések, emlékezések, tisztelettevések, ajánlom szeretettel stb.), vers-vers
(hasonló tematika, szerkezet, rímképlet stb.) kapcsolatokkal és egész szép gyűjtemény jött létre. A címben feltüntetett korlátok lassanként mind megszüntek, rég nem csupán kortárs magyar költők művei szerepelnek a gyűjteményben.
Természetesen a mű töredék, mindenre és mindenkire nem terjedhet ki a figyelmünk, de igyekszünk... Bármilyen megjegyzést, kiegészítést, tanácsot és bírálatot szívesen látunk.

Technikai útmutató

A gyűjtemény legteljesebb élvezetéhez legalább Netscape 2.0-ás böngésző szükséges, vagy olyan, amely képes az ún. frame-ek megjelenítésére. Erre azért van szükség, hogy egyszerre láthassuk pl. A kötet tartalomjegyzékét valamint az adott verset vagy a költő életrajzát. (Ilyen böngésző hiányában is elérhetőek a versek, csupán a megjelenésük más, mint amilyen a szerkesztők szándékai szerint lenniük kéne, valamint néha furcsa dolgok is történhetnek, új ablak nyílik meg, lefagy a gép s ilyenek.) Remélem a frame-ek előnyei menetközben mindenki számára világossá vállnak.

Felépítése.
Az oldal három ablakból áll: cím, tartalom és versek.

A címablak tartalmazza a szerkesztőket (és email címüket) valamint magát a címet, amire rákattintva, mindig a főtartalomjegyzékhez juthatunk. Ez az ablak állandó, mindig ott található az oldal tetején, ez az egyetlen biztos pont.

Tartalom. Alapállapotban a főtartalomjegyzéket (bevezetés, a gyűjteményben található költők stb.) találjuk itt, majd mindig az aktuális tartalomjegyzéket (az egyes költők nyitó oldalait, versesköteteiket vagy a kötetben található verseket). Igyekeztünk úgy megszerkeszteni ezeket az oldalakat, hogy egy-egy link mindig mutasson az előző oldalra is (s ím a back-elés megoldott!)

Versek. Ebben az ablakban vagyunk most. Minden esetben itt kell megjelenjenek a versek valamint a költők életrajzai. Ha nem így lenne, kérjük azonnal nyúljanak az egérhez és írják meg.

Megjegyzés: ha semmiképpen sem sikerülne visszatérni az előző oldalhoz, akkor, az adott frame-be lépve, az egér jobb billentyűjével kattintva a böngészőnek fel kell ajánlania a visszatérést. Ha nem így lenne, akkor elnézést:-). A Netscape 3.0 megoldotta a kérdést: már a frame-ből is vissza lehet térni, az eltévedés veszélye minimális.

Itt mondunk köszönetet a munkánkat nagymértékben segítő könyvtárosoknak, Horváth Eszternek és Bakos Józsefnek, valamint az Írók Könyvesboltja kedves eladóinak.

Jó olvasgatást kívánunk, és ne feledjék, minden megjegyzést szívesen veszünk

.

a szerk.