Janus Pannonius

Itália epigrammák
Névváltozatatásáról
Magyarországi epigrammák
Itáliai elégiák
Magyarországi elégiák
Mikor a táborban megbetegedett
Siratóének anyjának, Borbálának halálára
Hosszabb költemények az itáliai korszakból
Beszédek
Levelek