Lázáry René Sándor

Makabeus táncza

Melynek egyetlen eredetije franczia földön,
Tours városának püspöki tájékán található
egy Troyes-ból származó XV. Századi kódexben.
A hírhedt haláltánc szerzőjének kilétét
a tudományosság máig sem bírta fölfedezni.
A medievalisták föltevései
Adam de Charters, Jehan d(Amiens
és Ambroise de Saint-Amour
nevei között ingadoznak.

Király valék, hatalmas, imperátor,
Hírért csatázó, vad, vasingbe bátor -
Koronám vesztém, vállamról palástom...
Hány kis vazallom kell vak porba lásson?

Hoppsza, jöjj mulatni, császár -
Majd uralmad másra rászáll!
Hopp, a hívság ege dőre:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Rút pápa voltam, vén frankföldi püspök:
Megártott, ím a zsíros böjti früstök...
Talán a Mennynek nem tetszik, ki kába -
S ez nem teszem be a Szent Encziklikába.

Hoppsza, főpap, víg a pápa -
Üstbe fortyog, híg kakába!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Gályáim járják Génuát, Velenczét:
Tyrusból hoznak át agátszelencét!
Arany, zafír, sok zálog tölti zsákom:
Segél az Úr s a bolt a bölcs Izsákon.

Hoppsza, bankár, balga kalmár -
Portékád viharba hal már!
Hopp, a hívság ege dőre:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

De bővön él, be vastag mind a kazdag:
Kevély, kövér, mint nyáron kint a kazlak!
Sovány a pór, rossz parlagot csak az túr:
Galád robotban görnyedez parasztul...

Hoppsza, járd ki végre, jobbágy -
Bár a termés ára otthágy!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Báró valék, brabanti, ó, hiába
Vonultam harczba Antióchiába:
Mit ér a vér, a bűn, a czél ha fennkölt?
Fiad fogadd be, nyelj magadba, Szentföld!

Hopp, lovag, hé, tedd le kopjád -
Mórok is csak erre ropják!
Hopp, a hívság ege dőre:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Finom küsasszony voltam kócsra zártan,
Fonnyadtam, vártam Őt egy ócska várban...
Hol vagy, szerelmem? Sem tüzem, se fényem:
Mivé fakult hűségem, szűz erényem?

Hoppsza, agglant, sánta dáma -
Vőlegény hí tánczba máma!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Riszáltam ucczán, kéz markolt csöcsömbe,
Szép kapható valék farolt örömre:
Falánk pintyőkém, lábam szétvetettem...
Hány kósza nép fáradt el énfelettem?

Hoppsza, kuss, girinczre, szajha -
Új kufirczos ez, sehejha!
Hopp, a hívság ege dőre:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Körösztény módra öltem, fosztogattam:
Hol pénzt pöröltem, hol meg osztogattam.
Szent Sír kufárja voltam, kerge zsoldos!
Ha káromoltam - Belzebúb feloldoz...

Hoppsza, templomus, te hitvány -
Luczipernél lesz tanítvány!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Tudom, ki méla, béna, vízi kóros...
Mit mond Hrabanus, Baeda, Izidórus:
Halálra írt nem ád, heába nézed,
Hippocrates s a Hét Szabad Művészet.

Hoppsza, tombj, tudós magiszter -
Tán utókorod, ha tisztel!
Hopp, a hívság ege dőre:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Világomon, mint vén levél az ágon,
Fityegtem én... Elkölt végső petákom.
Kegyelmes Isten, dús dukátra várok,
S ha megfagyok, tág torkot tár az árok.

Hoppsza, kódis, telj malaszttal -
Jer, terítve Fenn az aszatal!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Követ faragtam díszül büszke dómra,
Vonalkát véstem, éket szürke trónra -
Játszó valék, Sátán a passióban...
Tán megbocsátja vétkem, azki Jó van!

Hoppsza, histrió, te czefre -
Nem telik több szerepre!
Hopp, a hívság ege dőre:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Megsemmisülten, túl betört reményen,
Borom fogytán csak írom költeményem:
Szemem, szívem kicsorbult, mint e penna...
Kasztáliám vár - vagy megint Gyehenna?

Csontos úr, fogad, itt az ének -
Köll a franczos fityfenének!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megértünk pont kaszára!
Hoppsza, költő! Ámen. Ámen.

Maros-Vásárhelyt, 1893 februárjában