Szőcs Géza

Születésnapomra

K. F.-nak

Ma 32 lettem én is.

És mennyi van még hátra?
beleolvad a számítás
a sűrű ejszakába

Isten a van s a nincs között
s a gumiban is létezik.
Forgolódik a gumibot,
álmában rám emlékezik:

a gumibot is aluszik

s a társadalmi tudat is:
máma már nem hasad tovább.

Hibátlan rímekben ragyog
e versnek belső, égi mása.
Az éjszakában megbúvik
az erkölcs napfogyatkozása

Szemedbe fű nő, kedvesem,
árnyék vetül reája:
látásodban a félsz füve
és geometriája.

A napfogyatkozás sötét
ernyővel földet ér.
De ébred

a mértankönyvben
egy másik féle tér:
szabadabb távlatú
és igaz mértanú
amelyben van tavasz
és nincs vértanú.
*
Hét éve így beszéltem én:
LEVELEM NE CENZURÁZZA BÖRTÖNŐR
S A FAL SE LEGYEN NAGYON-NAGYON TÖMÖR
ÉS NYÍLJON AZ ESEMÉNYEK S DOLGOK KÖZÖTT ANNYI RÉS
AMENNYIN ÁTFÉRHET ÉPP A KÉZ S A KÉS.
S úgy öt-hat éve
nem estem el én
a harc mezején
nem folyt az ifjúi vér ki szívembül
De aki akkor szeretett
azóta már
már nem szeret
s levelem cenzúrázza börtönőr
s a fal is áll s nagyon-nagyon tömör
s nincsen az események között annyi rés
amennyiben átférne még a kéz
s a kés de egyszer csak
lehull a fal
kövével és
tégláival
s egy távcsövet
találnak ott
s egy sűrűn gépelt
űrlapot:

Űrlap

Nemzetisége:
Csángó-egyiptomi
és részben Volga-német.
Anyám kopt volt
az apám csángó.

Hova szeretne kivándorolni:

Mondanám - ha most itt közhellyel élhetek -
mondjuk a jövőbe mennék;
vagy élnék a múltban;
s ha lehetne,
a jelenbe is szeretnék.
De nem az számít, mikor és hol és mennyit -

Mit követett el ELLENÜNK:

Orwell szavával: elmebűnt.

Állampolgársága:

Az volt a hazám, ahogyan éltem -
Haza a magasban
s a mélyben.
Szabadság nyelvtana,
szabadság levegője!
ki ilyen levegőt szív,
nem tud aludni többé
se nélküle, se tőle,
virrasztva él,
álmat-
lanul
és célba lő
s nyelvtant
tanul

vagy éppen az eget kémleli,
az árnyékból kifejlő
hatalmas csillag-mondatot
mely egyszer - érzi - fejlő.

Azokhoz szól
akik remélnek
s hisznek a költő

ének-
ének.

1985. augusztus 21.