François Villon

Művei:

Le roman de Pet-au-Diable
(Elveszett, vagy meg sem írodott. Magyarra még nem fordították le:-)

Les Lais (1456)
Hagyaték - A Kis Testamententum

Le Grand Testament (1461) - A Nagy Testamententum
Számozott oktávok (Sz. L.)
Diomedes meséje (Sz. L.)
Az elveszett ifjúság siratása (Sz. L.)
A cimborák emléke (Sz. L.)
Panasz a mindeneket lebíró halálról (Sz. L.)
Ballade des dames du temps jadis
Ballada a tűnt idők asszonyairól (Sz. L.)
Ballade des seigneurs derniers morts
Ballada tűnt idők lovagjairól (Sz. L.)
Ballade du pape et de l'empereur en vieux langage
Ballada az paapaarul meg czaazaarul (Sz. L.)
Les regrets de la belle heaumière
A szép fegyverkovácsné panasza öregségében (Sz. L.)
Ballade aux filles de joie
A szép fegyverkovácsné balladája a széplányokhoz (Sz. L.)
-
Az asszonyi állhatatosságról (Sz. L.)
Double ballade des folles amours
Kettős ballada a bolond szerelemről (M. D.)
-
Megcsalt szerető panasza (Sz. L.)
-
Hagyományozások (Sz. L.)
Ballde à Notre Dame
Ballada melyet édesanyja kérésére készített a költő,
hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz (I. Gy.)
Ballade à s'amie
Villon éneke szeretőjéhez (M. D.)
Rondeau d'amour déploré
Rondó az elsiratott szerelemről (Sz. L.)
Ballade du Franc Buveur
Ballada és könyörgés Cotard mesterért (Sz. L.)
-
Nászének egy új házas nemes úrnak (M. D.)
Ballade des langues envieuses
Az irigy nyelvek balladája (M. D.)
Le contredits Franc-Gontier
Ballada Franc-Gontier meghazudtolásáról (Sz. L.)
Ballade des femmes de Paris
Ballada a párisi nőkről (Sz. L.)
Ballade de la grosse Margot
Ballada a vastag Margotról (J. A.)
Belle leçon aus enfants perdus
Szép intelem elveszett fiukhoz (Sz. L.)
Ballade de bonne doctrine
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek (Sz. L.)
-
A Saints Innocents-temető (Sz. L.)
Rondeau de la prison
Rondó (M. D.)
-
Rövid sírfelirat (Sz. L.)
Oraison de rondeau
Imádság rondó formában (M. D.)
Ballade de merci
Ballada, melyben Villon mindenkitől bocsánatot kér (Sz. L.)
Ballade du trépas Villon
Záróballada (Sz. L.)

Vegyes költemények és balladák

Louanges à la cour de parlament
A legfelsőbb törvényszék dicsőítése (K. L.)
Problème au nom de fortune
Védekezés a Sors nevében (K. L.)
Épitre à ses amis
Levél a börtönből (Sz. L.)
Le débat du coeur et du corps de Villon
A szív és a test vitája (Sz. L.)
-
A felaksztásra váró Villon négy sora
Le grande épitaphe de Villon
Gyász-irat (I. Gy.)
Ballade de l'appel
A fellebezés balladája (Sz. L.)
Le dit de Mari d'Orleans
Orléans-i Máriát dicsérő ének (M. D.)
Double ballade
Kettős ballada (M. D.)
Ballade de bon conseil
A jó tanács balladája (K. L.)
Contre les médisants de la France
Ének azok ellen, akik a Frank Királyságra fenekednek (M. D.)
Requâte à Monseigneur de Bourbon
Levél Bourbon herceghez (M. D.)
Des proverbes
Közmondások (W. S.)
Des menus propos
Apró képek balladája (Sz. L.)
Des contre-vérités
Kiforgatott igazságok (Sz. L.)
Des contraires
Ballada a senki fiáról (F. Gy)
Ellentétek (Sz. L.)
Rondeau
Rondó (W. S.)
-
Haláltánc-ballada (F. Gy.)

A fordítók

Faludy György
Illyés Gyula
József Attila
Kálnoky László

Mészöly Dezső
Szabó Lőrinc
Weöres Sándor
.