Döntési feladatok az Agyfarmban (2002-2003)  

MTA SZTAKI Operációkutatás és Döntési Rendszerek Osztály

 
Megbízó: BMGE Szociológiai és Kommunikációs Tanszék
Együttműködő partner: Frutta Elettronica
Projekttagok:  Rapcsák Tamás (projektvezető), Bozóki Sándor, Lakatos Veronika, Móczár Károly és Selmeczy Iván


Az Agyfarm (az akadémiai kutatás kollaboratív kommunikációs és tudományszervezési modellje on-line technológiai környezetben) tervezésében a feladat az ajánló rendszer, a felhasználók közötti kapcsolatok feltárása, valamint a csoportképződés folyamatának döntési feladatként való megfogalmazása és megoldása volt.

 
További információk találhatók a "Súlyozás páros összehasonlítással és értékelés hasznossági függvényekkel a többszempontú döntési feladatokban" című Ph.D. disszertáció 8. fejetezében (letöltés)