Csuhaj Varjú Erzsébet  

tudományos tanácsadó, az MTA doktora
az
Elméleti Számítástudományi Kutatócsoport vezetője

[English version]

Doktori téma kiírása

Cím:

Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai
és Automatizálási Kutatóintézet
Kende u 13-17, 1111 Budapest

Telefon:

(+36) (1) 279-6139

Fax:

(+36) (1) 466-7503

E-mail cím:

csuhaj@sztaki.hu

 

Szakmai önéletrajz

Kutatási területek

Publikációk

Előadások konferenciákon, kutatóhelyeken

Oktatói tevékenység

Tagság szakmai bizottságokban, testületekben

Témavezetői tevékenység

Az utóbbi években oktatott kurzusok

Kutatói tevékenység

Tudományos projektek vezetése, részvétel tudományos projektekben

Szerkesztői tevékenység

Tagság tudományos testületekben, bizottságokban, társaságokban

Tagság konferenciák programbizottságában

Díjak

Grammatika rendszerek honlap (angol)