Néhány érdekes matematikai táblázat

Azonos kitevõjû hatványösszegek
Páratlan számok hatványösszege
Váltakozó elõjelû hatványösszegek
Többszörös szögek szinusza stb.
Szögfüggvények pontos értéke


Mindig a legérdekesebb és legszebb matematikai
feladatok között tartottam számon az alábbihoz
hasonló zárt összegzõ képletek kiszámításának a
problémakörét. Külön szépsége a témának, hogy
tetszõleges kitevõre érvényes, közvetlenül hasz-
nálható univerzális formula nem adható meg.

115 + 215 + 315 + . . . + n15 = N2(3N6-24N5+112N4-352N3+718N2-840N+420)/48
N = n(n+1)
det(A + uvT) = det(A) + vT(adj(A))u