Szirányi Tamás

 

adatok

Születési hely, idő:                                 Budapest, 1957. 08. 31.

Legmagasabb tudományos fokozat:       MTA Doktora

Beosztás:                                              tudományos tanácsadó, egyetemi tanár

Az Elosztott Események Elemzése Kutatócsoport vezetője,  MTA SzTAKI

1111 Kende utca 13-17..

Telefon/Fax:                                         (+361)-279-6106, (+361)-2796292

 

Szakmai életrajza

1980-ban kapott villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Híradástechnikai Szakán. Egyetemi doktori fokozatát 1983-ban szerezte ugyanitt. Kandidátusi értekezését, melynek címe: “Új mérési és felismerési módszerek a képfeldolgozásban”, 1991-ben védte meg. MTA doktora értekezését, “Önszervező képmezők – Képi információ kifejtése, értelmezése és tömörítése önszervező tér és időbeli algoritmusokkal” címen, 2001-ben védte meg. 2001 novemberében Habilitációs címet szerzett a Veszprémi Egyetemen. 2002-ben egyetemi tanárrá nevezték ki.

1980-1991 között a Videoton Elektronikai Vállalat Fejlesztési Intézetében dolgozott, fejlesztőként és vezetőként. Optoelektronikai egységek tervezésében vett részt, illetve az ezzel kapcsolatos kutatásokat és egyetemi oktatást koordinálta.

1986-ban készült el az általuk tervezett Lézernyomtató nullszériája, amely az elsö ilyen piacképes, saját tervezésű, kelet-európai gyártmány volt.  Kifejlesztették egy faximile készülék kísérleti példányát. Az előbbi munkákkal kapcsolatban több alapkutatást is végzett az optikai rendszer és a képminőség vizsgálatának céljával. Ezen eredményeit nemzetközi folyóiratokban publikálta. Több újítás és két találmány fűződik a megvalósításokhoz.

Ezután Optikai Diszkes tárolók hardverfejlesztésével foglalkozott. Az általa vezetett csoport, illetve később 24 fős osztály fejlesztette ki az első hazai CD-ROM prototípusát és az újraírható lézerdiszk készülék kísérleti példányát (1990).

Közben, másodállású munkatársként az MTA SzTAKI-ban Roska Tamás kutatócsoportjában vett részt hardverfejlesztési és képfeldolgozási munkákban, majd a Celluláris Neurális Áramkörök (CNN) megjelenésével ezek képfeldolgozási alkalmazásaival kezdett foglalkozni.

1991-töl dolgozik főállásban, jelenleg tudományos tanácsadóként, az MTA SzTAKI-ban. Fő területei:

·  intelligens képi szenzorok,

· videókamera és szenzorhálózatok tervezése,

·  videó mozgás és esemény analízise,

·  Képi események indexelése, valamint összefüggéseik értelmezése,

·  képek minőségének és érzékelésének mérése,

·  alakfelismerés és textúra-szegmentálás,

·  Markov mezők és sztochasztikus optimalizálás,

·  speciális képfeldolgozó rendszerek tervezése,

·  digitalizált filmek restaurálása.

 

Fenti munkái mellett éveken keresztül oktatott a BME Villamosmérnöki Karán. 1992-töl részt vesz a Veszprémi Egyetem Informatika Szakának szervezésében, ahol 2001-ben lett egyetemi tanár, a Képfeldolgozás tárgyak felelős oktatója. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2003-tól tanít, egyetemi tanárként.

Az Elosztott Események Elemzése Kutatócsoportot 2006-ban alakította meg az MTA SZTAKI-ban. Kutatásuk célja a tetszőlegesen elhelyezett, illetve beágyazott érzékelők információjának értelmezése, információtartalmuk összeszervezése és a térben és időben különböző pontokon zajló események kiértékelése, felismerése, csoportosítása és kereshetősége.

Eddig megjelent több mint 120 tudományos publikációja, köztük 40 rangos nemzetközi folyóiratokban. Ismert hivatkozásainak a száma kb. 300.  5 szabadalom részese.

Szemináriumok tartására, valamint közös kutatómunkára vendégprofesszori meghívást kapott 1997-ben és 1999-ben a Freiburgi és Lipcsei Egyetemekre, a bécsi Műszaki Egyetemre 2007-ben, valamint 2000-ben és 2007-ben a francia INRIA-ra.

Több konferencia társvezetője (FSPIPA, KÉPAF), szekcióvezetője (IAPR, PRIP, ICIP), szervezőbizottsági tagja (ICIP, S3D).

Harmadik ciklusban tagja az MTA „Automatizálási és számítástechnikai”, valamint „Informatikai” Bizottságainak, mely utóbbinak titkára is.

Tagja a Bolyai Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának. Az MTA közgyűlésének doktor képviselője 2007-től.

Alapítója és 5 évig elnöke volt a Magyar Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának (NJSZT). Az „International Association for Pattern Recognition (IAPR)” szervezet vezető testületének volt a tagja, a szervezet konferenciáin több esetben volt szekcióelnök. 2008-ban megválasztották IAPR Fellow-nak. Az IEEE Signal Processing Society Senior tagjaként az IEEE Transactions on Image Processing szerkesztője 2002-től 2008-ig.

Az MTA SzTAKI Intézeti díjában, tudományos és publikációs eredményeiért, 4-szer részesült. Az OTDK és OM Mestertanári kitüntetését 2001-ben kapta meg. Széchenyi professzori ösztöndíjas volt 2000-2003-ban.

 

A vezetése alatti PhD hallgatók (védés időpontja):

 

1.      Czúni László (Veszprémi Egyetem, 2001. februar 6.)

2.      Kopilovic Iván (Veszprémi Egyetem, Konstanzi Egyetem, 2004. január)

3.      Havasi László (PPKE ITK, 2006. december 22.)

4.      Szlávik Zoltán (PPKE ITK, 2006. december 18.)

5.      Kovács Levente (Pannon Egyetem MIK, 2006. december 22.)

6.      Licsár Attila (Pannon Egyetem MIK, 2007.december 19.)

7.      Benedek Csaba (PPKE ITK, 2008)

8.      Keszler Anita (BME VIK, 1. éves)

9.      Kovács Andrea (PPKE ITK, 1. éves)

10.  Szolgay Dániel (PPKE ITK, 2. éves)

 

Elismerések

 

Meghívott előadó, vendégkutató:

·    Bordeaux-i Egyetem (2008)

·    Bécsi Műszaki Egyetem (2007)

·    INRIA, Sophia Antipolis (2007)

·    Plenáris előadó (International Workshop on Multimedia Content Representation, Classification and Security – MRCS, 2006)

·    INRIA (Sophia Antipolis, France: Dr. Josiane Zerubia, (3 hónap 2001-ben),

·    Universität Leipzig (Fakultät für Mathematik und Informatik: prof. D. Saupe, 2000),

·    Universität Freiburg (Inst. für Informatik, 1997),

·    Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne (Signal Processing Laboratory, 1997),

·    Research Center "E. Piaggio" (Pisa, Prof. Paolo Dario, 1987).

 

Konferencia vezetés:

·    vezető/Area Chair: KÉPAF,  ICIP, FSPIPA

·    szekcióvezető: ICIP, PRP, ICPR, KÉPAF

·    szervezőbizottság tagja: ICIP, S3D, ICB, ICASSP

 

Tagság:

·    IEEE Tr. Image Processing szerkesztője 2002-től 2008-ig;

·    MTA „Automatizálási és számítástechnikai”, valamint „Informatikai” Bizottságok (titkár);

·    Bolyai Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma;

·    MTA közgyűlésének doktor képviselője 2007-től;