Lázáry René Sándor

A költőről

Versei:

1882
Pax Brittanica
Carnac

1884
Klapanczia
Quartier latin

1887
Kalotaszegi keserves

1889
Krasznai Jónás

1891
Kisded székely idyllium

1892
Én meg a század
Gyászbeszéd önmaga fölött
Kóborlások, egymagam
Ódon dallam
Oh, őszi utazások
Partra szállottam
Terczinák: Újabb Tentamen
Diáknóta a tizennyolcadik századból
Professzor Csokonai búcsúszavai
Latrikánus táncz-szó
Tizenhét párvers - farsangra

1893
Makrabeus táncza
Ficzfapoéta sírfelirata
Dsuang-hszi Székelyföldön
Nyolcvan sor alatt a Föld körül
A lator dala
Téli ballada
Tzimbalom-variáció
Felvidéki vagabundus rigmusa
Prológus egy mirákulumhoz
Xénia
Tanárportré: Mizantróp vázlat

1894
Szerelemről szerzette
Remete szent renátusz
Víg epitaphiumok magamra
Szovátafürdői emlék
Barbár leoninusok
András napjának éjjelén
Téli ballada
Chanson d'automne
Prológus egy mirákulumhoz
Tanárportré: Mizantróp vázlat

1895
Faustus naplójából
Nagyhét, Getsemáné-kert
Françoise

1896

1897

1898

1899
Negyvenkilencz júliusa

1900
Cyrano de Bergerac szenvedései
Antipoétika

1901
Háromszéki misztériumok
Egy kritikushoz

1902
Burgund disztichonok

1903
Maros-vásárhelyi sarak
Bolond Istók versikéje

1904
Mikes Kelemen mondja
Transsylván hősköltemény
Szatmári kalandozások
Czivis szózat
Férczelmény
Czetli Dezsônek
Pesti papírszeletecske

1905
Morceaux, projects, riens

1906

1907
Árdeli kis legendácska

1908

1909
Ezerkilencszázkilenc nyarán

1910

1911
Magyaross, tizenegyess, nóta

1912

1913
Impromptu

1914
Sóvidéki tréfaszó
Doktor Bernády
Kiben lelkét szólongatja

1915
Normandiában egykoron
Jókai utca 2
Magyar vázlat

1916
No, vén legenda!
Joe Coleman balladaja

1917

1918
Profán látomás

1919
Székelykeresztúr, 1849. július 30-án
Vad madárijesztôk: szétszagatott földek

1920
Vae victis!

1921
Edények romlása
Diárium

1922
Metamorphoses Transsylvaniae

1923
Orgues de barbarie

1924
Arcképcsarnok hajdanból
Magamról
Homo novus
Erdélyi kripta: Pantheon
Egy demagógra
Philippica

1925
Harangfölirat
Nyugalmazott latintanár keserve
Számla
Circus Maximus

1926
Melyben a múzsáknak panaszolkodik
Agg hugenotta fohászkodik

Fordítások:

Marullo Pazzi verseinek fordításai-átköltései
Angolhonból - Marullo Tulliához!
Egy nyelvtanászra
Franczia módra a dundi Piához
Giordanóhoz
Londonban szerzett szonett
Merda
Paráznaság avagy poétika
Szabálytalan stanzák a kedveséhez
Szerelmetes levélke Tulliához
Tulliának önmagáról
Zuccone, Coglioni

Sir Andrew Blacksmith trágárságai
Akasztásomra várva
Záradék
Az Indiákra indulóban
Képzeletbeli sírkövemre